• Alternativní formy řešení problematiky delikvence mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Jaroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
   The thesis here being displayed is concerned theoretic definitions of the juvenile delinquency's causes from the special pedagogy's and relative sciences point of view and it investigates the forms of solution ...
  • Asistent chráněného bydlení a předpoklady k výkonu této profese 

   Defence status: DEFENDED
   Hasincová, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
  • Dobrovolné pobyty v Dětském diagnostickém ústavu v Dobřichovicích 

   Defence status: DEFENDED
   Derflová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Hlavním tématem této práce je efektivita dobrovolných pobytů v dětském diagnostickém ústavu. Autorka se opírá především o zkušenosti z roční praxe odborného vychovatele v Dětském diagnostickém ústavu Dobřichovice. V ...
  • Důvody umístění dívek do diagnostického ústavu (zaměřeno na diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky) 

   Defence status: DEFENDED
   Kahounová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Práce se věnuje problematice diagnostického ústavu a především důvodům umístění dívek do diagnostického ústavu. Je zaměřena konkrétně na Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky. ...
  • Inkluze žáka s poruchou chování na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Lešková, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   This diploma thesis deals with a problem of iclusion of pupils with behavioral disorder in the first grade of elementary shool. The goal of the thesis is to describe an approach of the teachers in the first grade of ordinary ...
  • Komunikace se sluchově postiženými 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 22. 6. 2022
  • Konkrétní zkušenost s alkoholem u adolescentů - vliv současné pandemické situace na konzumaci alkoholových nápojů 

   Defence status: DEFENDED
   Rejsková, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 22. 6. 2022
  • Možnosti alternartivních testů u maldistvích 

   Defence status: DEFENDED
   Baslová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   NÁZEV: Možnosti alternativních trestů mladistvých AUTOR: Barbora Baslová, DiS. KATEDRA (ÚSTAV) Katedra Speciální pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Jana Mottlová, Ph.D. Abstrakt: Práce se zabývá problematikou delikvence ...
  • Návrat do společnosti matek umístěných ve výkonu trestu s dětmi 

   Defence status: DEFENDED
   Vorlová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
  • Osoby s mentálním postižením a jejich zabezpečení 

   Defence status: DEFENDED
   Sadová, Denisa (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
  • Otázky tolerance české mládeže vůči cizincům 

   Defence status: DEFENDED
   Ustsinava, Natallia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 9. 2007
   Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problém tolerance české mládeže vůči cizincům, případně uprchlíkům. Její teoretická část se zabývá vymezením pojmu "migrace", jejím dopadem na českou společnost, popisuje současnou ...
  • Posílení rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Fink, Vilém (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na projekt Sdružení pro probaci a mediaci v justici s názvem Posílení rodiny. Do projektu jsem se sám zapojil a pracoval jsem v něm jako terénní rodinný pracovník. V první, teoretické ...
  • Prevence rizikového chování u dětí a žáků na základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Kecová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Diplomová práce se zabývá problematikou prevence rizikového chování u dětí a žáků na základních školách. Porovnává výsledky dotazníkového šetření v pražském a středočeském kraji zaměřené na danou problematiku. Cílem diplomové ...
  • Primární prevence rasismu a xenofobie s využitím multikulturní výchovy na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kejmarová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   ANOTACE: Diplomová práce zkoumá multikulturní výchovu a její uplatnění při realizaci primární prevence rasismu a xenofobie na základní škole. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem teoretické části je ...
  • Psychosociální následky sexuálního zneužívání 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Simona (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
  • Role probačního úředníka v rámci alternativních trestů 

   Defence status: DEFENDED
   Částková, Denisa (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
  • Sexuální chování dospívajících a péče o nezletilé matky v diagnostickém ústavu Hodkovičky 

   Defence status: DEFENDED
   Kumštová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Diplomová práce se zabývá sexuálním chováním dospívajících a péčí o nezletilé matky v diagnostickém ústavu Hodkovičky. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje dospívání a rizikové ...
  • Smíšená partnerství romsko-česká 

   Defence status: DEFENDED
   Kolofíková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Předmětem diplomové práce budou smíšená partnerství romsko česká a cílem je ukázat, jak je smíšené partnerství, v konkrétní definici, jako partnerství romsko české, prožíváno jeho aktéry. Jak a zdali vůbec je jako smíšené ...
  • Subjektivní vymezování životních cílů u žáků s poruchami chování 

   Defence status: DEFENDED
   Chaloupka, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Subjektivní vymezování životních cílů u žáků s poruchami chování Autor: Jan Chaloupka Pedagogická fakulta Karlovy univerzity - Katedra speciální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr. Jana Mottlová Na základě obecněpedagogické, ...
  • Substituční programy ve výkonu trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Talířová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku substitučních programů ve výkonu trestu odnětí svobody poskytovaných uživatelům drog. Snaží se přiblížit situaci uživatelů drog ve výkonu trestu odnětí svobody. Jejím hlavním ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV