Now showing items 1-16 of 16

  • CLIL in theory and practice 

   Defence status: DEFENDED
   Gablasová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Cierom prace bolo priniest poznatky 0 rychlo sa rozvijajucom fenomene v jazykovej vyuke - met6de CUL (Content and Language Integrated Learning). CUL je definovany svojim dvojitylm zameranim na simuItannu vy-uku jazyka a ...
  • Comparative aspects of TEFL in Czech and Australian MA theses: Charles University versus The University of Queensland 

   Defence status: DEFENDED
   Braunová, Vendula (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Tato diplomová práce s názvem Komparativní aspekty didaktiky angličtiny v českých a australských diplomových pracích: Karlova univerzita versus The University of Queensland si dala za cíl odhalit oblasti, které by na Ústavu ...
  • Interdisciplinary relations in basic English textbooks for basic schools 

   Defence status: DEFENDED
   Kretová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 1. 2007
   With respect to the increasingly high importance which the foreign language mastery comes to play in the life of the 21 st century man and with respect to the trends in the contemporary educational system which attempts ...
  • Introduction to ELT Methodology 

   Defence status: DEFENDED
   Gráf, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 11. 2012
   Rigorózní práce poskytuje teoretické zázemí pro pøípravu portfolia kurzu Teorie a praxe jazykové akvizice pro uèitele angliètiny (didaktická propedeutika). Tento pøípravný kurz didaktiky slouží jako úvod do pøedmìtu pro ...
  • Introduction to ELT Methodology - Learning Languages 

   Defence status: DEFENDED
   Gráf, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Diplomová práce pøedstavuje teoretické zázemí pro pøípravu portfolia pro kurz Didaktická propedeutika pro studenty angliètiny na FF UK. Tento pøípravný kurz didaktiky by mìl sloužit jako úvod do pøedmìtu pro budoucí uèitele ...
  • The Pre-listening Stage in L2 Listening Instruction to A2 - B1 Adult Learners. 

   Defence status: DEFENDED
   Ždímalová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 4. 2014
   Předposlechová fáze ve výuce poslechu u dospělého žáka na úrovni A2 - B1 Hana Ždímalová Tato dizertační práce se zabývá výukou poslechu u dospělých studentů angličtiny jako cizího jazyka v České republice a zejména faktorem ...
  • Průřezová témata v gymnaziální výuce anglického jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Zenkerová, Nela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   The overall objective of this paper is to consider possible ways of incorporating "cross-subject topics" into the grammar school curriculum when teaching English as a foreign language (TEFL), in particular the third year ...
  • The role of text in grammar school ELT 

   Defence status: DEFENDED
   Lojdová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 1. 2008
   Cilem teto prace je zjistit postoj student:U k text:Um V soucasnych ucebnidch anglickeho jazyka na gymnaziich a jejich nazory na tuto problematiku. Hlavni pozornost se zamefuje zejmena na obsah text:U, delku a jazykovou ...
  • Self-study language learning software for upper-intermediate (B2) adult learners of English: do existing products meet the requirements? 

   Defence status: DEFENDED
   Janeček Keller, Maurice (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Predkhidana diplomova prace se zabYva soubory programu, ktere jsou urceny pro stredne pokrocile (B2) studenty anglictiny a ktere predstavuji ucebni pomucky pri samostudiu anglickeho jazyka. Prace nahlizi moznosti techto ...
  • Supplementary reading in grammar school TEFL. The introduction of the concept of teaching reading-related skills in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Borecká, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Na vyuziti dopITIkove cetby ph hodinach anglickeho jazyka ve stfedoskoIske gymnazialni ryuce nebyla v posledni dobe sousrredena prilis velka pozomost. Hlavnim duvodem teto skutecnosti je prevazujid duraz kladeny na osvojeni ...
  • Teacher in e-learning 

   Defence status: DEFENDED
   Převrátilová, Silvie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 1. 2007
   The aim of this paper was to examine and describe the role of the teacher in a specific and relatively new area of the English language teaching - e-Iearning. As the basis for the analysis, the role of the teacher in the ...
  • Teaching grammar in specific forms of education (in-company courses - adult learners). 

   Defence status: DEFENDED
   Pohořálková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá výukou gramatiky v kontextu firemních kurzů cizího jazyka. Při výuce ve firemních kurzech je potřeba zohlednit nejen psychologické aspekty dospělého studenta, ale také sociologické charakteristiky ...
  • Teaching methods in post-secondary-school English courses 

   Defence status: DEFENDED
   Opluštilová, Žaneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Tato diplomová práce s názvem Problematika výuky anglického jazyka v pomaturitním studiu si dala za cíl zmapovat situaci v jednoletých pomaturitních kurzech angličtiny pořádaných soukromými jazykovými školami v České ...
  • Techniques of teaching general English vocabulary at secondary school level 

   Defence status: DEFENDED
   Nohlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Vychodiskem pro predkladanou praci j e autoreina osobni zkusenost s vyukou anglietiny v eeskem strednim skolstvi. Jej im ukolem j e upozorni t na nekolik konkretnich problemu teto oblasti, prieemz se zameruj e na oblast ...
  • Výuka odbornému anglickému jazyku se zřetelem na využití e-learningu 

   Defence status: DEFENDED
   Kučírková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 5. 2014
   Dizertační práce se zabývá experimentálním výzkumem, který zkoumá efektivitu e- learningového kurzu Obchodní angličtiny ve srovnání s tradiční metodou výuky face-to-face. Analýza sekundární literatury odhalila absenci ...
  • World Englishes and English as a Lingua Franca: a reflection of global paradigmatic changes in the Czech Republic. 

   Defence status: DEFENDED
   Quinn Novotná, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Úvod: V současnosti užívá angličtinu více mluvčích, pro které je angličtina jazykem druhým nebo cizím, než pro které je angličtina jazykem rodným. Tato situace mimo jiné vede ke ztrátě monopolního postavení rodilých mluvčích ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV