• Církve a Charta 77 

   Dolanská, Jiřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Cílem této bakalářské práce "Církve a Charta 77" je zachycení rané doby existence Charty 77 a jejího odrazu v církvích. Po stručném seznámení s historicko-společenským kontextem je téma práce věnováno rozboru tehdejšího ...
  • Dějiny advenzizmu sedméno dne v českých zemích (1890-1989) 

   Piškula, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
   This study describes the history of Seventh-Day Adventism in Bohemia, Moravia nad Silesia from its beginnings in this territory to he fall of the communist dicatorship in Czechoslovakia. Its main focus is the interaction ...
  • Dějiny sboru ČCE v Třebíči 

   Haška, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 9. 2014
   Práce představuje historii a jednotlivé události samostatného farního sboru na území Horáckého seniorátu, Českobratrské církve evangelické v Třebíči. Samotné historii sboru předchází krátké představení širších dějinných ...
  • Duchovní a kulturní život v terezínském ghettu 1941-1945 

   Kunrtová, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Tato diplomová práce nese název "Duchovní a kulturní život v Terezínském ghettu 1941 - 1945". Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol. První z nich se velmi krátce věnuje představení historických souvislostí, které zapříčinily ...
  • Fungování Sekretariátu pro věci církevní 1967-1989 

   Vantová, Alena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Témou diplomovej práce je fungovanie Sekretariátu pre veci cirkevné na Ministerstve kultúry. Vo svojej činnosti vykonával rozhodnutia predsedníctva Ústredného výboru KSČ. Monitoroval aktuálnu situáciu v cirkvách a náboženských ...
  • Historie sboru Jednoty bratrské v Jablonci nad Nisou do roku 1945 

   Oupická, Dagmar (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Tato diplomová práce s názvem Historie sboru Jednoty bratrské v Jablonci nad Nisou do roku 1945 mapuje německou část historie tohoto sboru. Opírá se především o prameny z archivu Ochranovského sboru při ČCE v Jablonci nad ...
  • Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v období 1945 - 1989 s přihlédnutím k Praze 

   Kaftanová, Ilona (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Tato diplomová práce popisuje vznik řeholí a jejich vývoj ve světě a u nás. Řehole jsou popsané z pohledu jejich charitativní činnosti. Dále se zabývá perzekucí církve obecně a perzekucí a životem kongregace Milosrdných ...
  • Křesťanská studentská hnutí ve 20. století 

   Rosický, Aleš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá vznikem, vývojem a zaměřením studentských křesťanských hnutí především ve 20. století, ale popisem počátků hnutí zasahuje i do 19. století a kapitolou o situaci v ČR do 21. století. Soustředí ...
  • Oživení nebo rozkol? Porbuzení na Maninách v 80. letech 20. století v perspektivě vztahu mezi 

   Labaj, Radek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
   Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí. První z nich je úvodem do problematiky - představení pentekostálního hnutí v celosvětovém měřítku, se zaměřením na jeho počátky i pozdější vývoj. Zřetel je tedy kladen jednak ...
  • Utváření Evangelického zpěvníku Českobratrské církve evangelické 

   Pospíšilová, Eliška (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Tato diplomová práce zpracovává vývoj přípravy Evangelického zpěvníku Českobratrské církve evangelické, která trvala více než půl století. Ve čtyřech kapitolách podává chronologický přehled o práci jednotlivých komisí, ...
  • Život a působení farářů Alfréda Kocába a Jiřího Doležala v letech 1968 až 1989 

   Pfann, Michael (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Moje práce se zabývá životem a působením farářů Českobratrské církve evangelické Alfréda Kocába a Jiřího Doležala v letech 1968 až 1989. Jako metoda pro zpracování daného tématu je užita metoda orální historie. Jde o ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV