• Církve a Charta 77 

   Defence status: DEFENDED
   Dolanská, Jiřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Cílem této bakalářské práce "Církve a Charta 77" je zachycení rané doby existence Charty 77 a jejího odrazu v církvích. Po stručném seznámení s historicko-společenským kontextem je téma práce věnováno rozboru tehdejšího ...
  • Dějiny advenzizmu sedméno dne v českých zemích (1890-1989) 

   Defence status: DEFENDED
   Piškula, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
   Práce se zabývá stoletím dějin adventizmu sedméno dne v prostoru Čech, Moravy a Slezska od zakotvení této víry na tomto území až po pád komunistické diktatury v Československu. Studie se soustředí na adventistickou církev ...
  • Dějiny sboru ČCE v Třebíči 

   Defence status: DEFENDED
   Haška, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 9. 2014
   Práce představuje historii a jednotlivé události samostatného farního sboru na území Horáckého seniorátu, Českobratrské církve evangelické v Třebíči. Samotné historii sboru předchází krátké představení širších dějinných ...
  • Duchovní a kulturní život v terezínském ghettu 1941-1945 

   Defence status: DEFENDED
   Kunrtová, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Tato diplomová práce nese název "Duchovní a kulturní život v Terezínském ghettu 1941 - 1945". Tato práce je rozdělena do čtyř kapitol. První z nich se velmi krátce věnuje představení historických souvislostí, které zapříčinily ...
  • Fungování Sekretariátu pro věci církevní 1967-1989 

   Defence status: DEFENDED
   Vantová, Alena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Témou diplomovej práce je fungovanie Sekretariátu pre veci cirkevné na Ministerstve kultúry. Vo svojej činnosti vykonával rozhodnutia predsedníctva Ústredného výboru KSČ. Monitoroval aktuálnu situáciu v cirkvách a náboženských ...
  • Historie sboru Jednoty bratrské v Jablonci nad Nisou do roku 1945 

   Defence status: DEFENDED
   Oupická, Dagmar (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Tato diplomová práce s názvem Historie sboru Jednoty bratrské v Jablonci nad Nisou do roku 1945 mapuje německou část historie tohoto sboru. Opírá se především o prameny z archivu Ochranovského sboru při ČCE v Jablonci nad ...
  • Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v období 1945 - 1989 s přihlédnutím k Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Kaftanová, Ilona (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Tato diplomová práce popisuje vznik řeholí a jejich vývoj ve světě a u nás. Řehole jsou popsané z pohledu jejich charitativní činnosti. Dále se zabývá perzekucí církve obecně a perzekucí a životem kongregace Milosrdných ...
  • Křesťanská studentská hnutí ve 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Rosický, Aleš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá vznikem, vývojem a zaměřením studentských křesťanských hnutí především ve 20. století, ale popisem počátků hnutí zasahuje i do 19. století a kapitolou o situaci v ČR do 21. století. Soustředí ...
  • Místo setkávání Travná mezi roky 1968 - 2004 

   Defence status: DEFENDED
   Rosický, Aleš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   This thesis describes place of encounter Travná from the time of its establishment to 2014. The main aim of this work is to describe what types of influences affected meetings of youth in Travná. The main sources used in ...
  • Obraz husitství v operních dílech 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Gemza, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   The image of the Hussite movement as a phenomenon of the Czech nation of the Middle Ages and the present day was portrayed in the music of that time and also in the operatic works of the 19th and 20th centuries. The purpose ...
  • Oživení nebo rozkol? Porbuzení na Maninách v 80. letech 20. století v perspektivě vztahu mezi 

   Defence status: DEFENDED
   Labaj, Radek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
   Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí. První z nich je úvodem do problematiky - představení pentekostálního hnutí v celosvětovém měřítku, se zaměřením na jeho počátky i pozdější vývoj. Zřetel je tedy kladen jednak ...
  • Utváření Evangelického zpěvníku Českobratrské církve evangelické 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Eliška (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Tato diplomová práce zpracovává vývoj přípravy Evangelického zpěvníku Českobratrské církve evangelické, která trvala více než půl století. Ve čtyřech kapitolách podává chronologický přehled o práci jednotlivých komisí, ...
  • Zur Freiheit ein langes Wandern: Das Leben der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder zwischen 1968 und 1989 im Zeugnis der älteren Generation ihrer Pfarrer/Innen. 

   Defence status: DEFENDED
   Pfann, Michael (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 12. 2019
   The aim of the dissertation is to find an answer to the question of whether the Evangelical Church of Czech Brethren (ECCB) in the years 1968-1989 could be considered "free" in any way. This work describes the life of the ...
  • Život a působení farářů Alfréda Kocába a Jiřího Doležala v letech 1968 až 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Pfann, Michael (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Moje práce se zabývá životem a působením farářů Českobratrské církve evangelické Alfréda Kocába a Jiřího Doležala v letech 1968 až 1989. Jako metoda pro zpracování daného tématu je užita metoda orální historie. Jde o ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV