Now showing items 1-20 of 73

  • Analýza občanské angažovanosti mladých Romů 

   Defence status: DEFENDED
   Králková, Alžběta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 10. 2. 2014
   Many researches have proven that in the Czech Republic on a long there is little tolerance towards the Roma minority. The current situation is the cause of both historical and socio-economic. There are many designs that ...
  • Analýza participace na Broumovsku 

   Defence status: DEFENDED
   Bazala, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Předmětem následujících řádek je analýza věnovaná rozvinutosti participace ve venkovské oblasti regionu Broumova a spolupráce organizací občanské společnosti s představiteli lokálních autorit v podobě místních politiků a ...
  • Analýza specifik neziskového sektoru metodou zakotvené teorie 

   Defence status: DEFENDED
   Křivánková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   This thesis focuses on the specifics of the non-profit sector from the perspective of World of Difference's participants. The program World of Difference allows experts from business and government to spend one year in ...
  • Angažované umění v pražském veřejném prostoru po roce 2000 z perspektivy aktérů a aktérek 

   Defence status: DEFENDED
   Knoblochová, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 30. 9. 2020
   This diploma thesis is focused on engaged art in the Prague public space after 2000. The theoretical part deals with the characteristics of engaged art and artivism and places them in the context of civil society. It ...
  • Civic Engagement and the Migration Experience 

   Defence status: DEFENDED
   Allen, Natallia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   This study analyzes the relationship between motivation for civic engagement, migration experience, and identity, in first generation migrants. It draws upon the idea that civic engagement is beneficial for democratic ...
  • Církevní organizace jako součást české občanské společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Hulová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   The aim of this work called "The Church Organisations as a Part of the Czech Civil Society" is to clarify the position of the church organisations in the contemporary Czech civil society. It points its look to the church ...
  • Činnost nevládních neziskových organizací v oblasti předškolního vzdělávání pro sociálně znevýhodněné a jejich role v inkluzi romských dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Kozáková, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 6. 2. 2019
   V diplomové práci spojuji téma vzdělávacího systému v České republice s tématem sociálního vyloučení, jež je jedním z faktorů, který se podílí na tendenci ke vzniku segregovaných škol a v němž se u nás často nacházejí ...
  • Činnost NNO zaměřených na romskou inkluzi z hlediska naplňování potřeb Romů 

   Defence status: DEFENDED
   Neuhöferová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 7. 2. 2017
   Cílem této práce je objasnit, do jaké míry neziskové organizace věnující se romské inkluzi při své činnosti vycházejí z reálných potřeb svých romských klientů. Práce je postavena na kvalitativním výzkumu, který vychází z ...
  • Divadlo utlačovaných jako cesta k empowermentu 

   Defence status: DEFENDED
   Pejřimovská, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   The aim of this thesis is to find out how the participants of the Theatre of the Oppressed become empowered and how they use these experiences from the Theatre in other spheres of life. The research is based on a qualitative ...
  • Domácí násilí: děti a asistované kontakty 

   Defence status: DEFENDED
   Volfová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
  • Faktory přispívající k fungování sociální inkluze na školách 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   Práce se zabývá faktory, které přispívají k fungování sociální inkluze ve vzdělávání. Výzkum je zaměřen na jednu ze základních škol, která byla vybrána podle předem stanovených kritérií. V teoretické části došlo k vymezení ...
  • Globální rozvojové vzdělávání v České republice z pohledu neziskového sektoru 

   Defence status: DEFENDED
   Antošová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 30. 10. 2008
   Primary aim of this thesis is to introduce the concept of global development education and map non-governmental organizations (NGOs) that are active in this field in the Czech Republic. Because the concept is still new, ...
  • Jak otevřít dveře mužům? Projekt Patron - příklad zapojení mužů v oblastech občanského, veřejného a soukromého života, které dlouhodobě postrádají jejich větší participaci 

   Defence status: DEFENDED
   Petr, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 10. 2. 2015
   Jak otevřít dveře mužům? Projekt Patron - příklad zapojení mužů v oblastech občanského, veřejného a soukromého života, které dlouhodobě postrádají jejich větší participaci. Abstrakt Podpora angažovanosti mužů v oblastech ...
  • Koncept občanství u Václava Havla a jeho odkaz pro výchovu k občanství 

   Defence status: DEFENDED
   Sadílková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   This thesis examines the concept of active citizenship in conception of Vaclav Havel. It further focuses on the possibilities of the legacy of such distinguished personality of modern history in the area of youth education. ...
  • Kontrolní mechanismy projektu sponzorování dětí /adopce na dálku/ a motivace dárců 

   Defence status: DEFENDED
   Dederová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 22. 10. 2009
   This master's thesis focuses on the project of child sponsorship in the Czech Republic, aiming to analyse where the selected Czech organizations involved direct the contributions, what control mechanisms they apply, and ...
  • Make a Connection - Očekávání a cíle 

   Defence status: DEFENDED
   Bromová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   This master's thesis is concerned with the theory of setting goals, their implementation, management and assessment within the Czech NGOs both in the organizational theories and in the practice. The theoretical part of the ...
  • Marketingová strategie iniciativy Posilujeme Česko 

   Defence status: DEFENDED
   Stratílková, Žaneta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   The diploma thesis first analyzes the initial state of the position and perception of the non-profit sector in the Czech Republic by the public, reveals the causes of the current image of the non-profit sector. Subsequently, ...
  • Místní akční skupina Aktivios a její vliv na rozvoj vzdělávání v regionu prostřednictvím akčního plánování 

   Defence status: DEFENDED
   Duspívová Hlávková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Bc. et Bc. Petra Duspívová Hlávková Místní akční skupina Aktivios a její vliv na rozvoj vzdělávání v regionu prostřednictvím akčního plánování Diplomová práce Abstrakt Diplomová práce se zabývá možným vlivem komunity v ...
  • Místní akční skupina Aktivios a její vliv na rozvoj vzdělávání v regionu prostřednictvím akčního plánování 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Duspívová Hlávková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 21. 9. 2020
   Diplomová práce se zabývá možným vlivem občanů na rozvoj vzdělávání v regionu Blovicko a Přešticko prostřednictvím akčního plánování. Občané v území se mohou zapojovat do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který ...
  • Místo Charity ČR v české občanské společnosti : případová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Koštialiková, Radana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 26. 10. 2010
   Tato práce je případovou studií organizace Charita Česká republika. V teoretické části se autorka zabývá mechanismy přenosu náboženského přesvědčení do praxe konkrétních neziskových organizací a situací v anglosaských ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV