• Analýza občanské angažovanosti mladých Romů 

   Králková, Alžběta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 10. 2. 2014
   Many researches have proven that in the Czech Republic on a long there is little tolerance towards the Roma minority. The current situation is the cause of both historical and socio-economic. There are many designs that ...
  • Analýza participace na Broumovsku 

   Bazala, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Předmětem následujících řádek je analýza věnovaná rozvinutosti participace ve venkovské oblasti regionu Broumova a spolupráce organizací občanské společnosti s představiteli lokálních autorit v podobě místních politiků a ...
  • Analýza specifik neziskového sektoru metodou zakotvené teorie 

   Křivánková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   Diplomová práce se zaměřuje na specifika neziskového sektoru z pohledu účastníků programu Rok jinak, který umožňuje odborníkům z byznysu a státní správy strávit jeden rok ve vybrané neziskové organizaci. Cílem práce je ...
  • Civic Engagement and the Migration Experience 

   Allen, Natallia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Tato práce analyzuje vztahy mezi motivací k občanské angažovanosti, migrační zkušeností a identitou migrantů první generace. Práce vychází z myšlenky, že obecně občanská angažovanost je přínosem pro demokratické společnosti, ...
  • Církevní organizace jako součást české občanské společnosti 

   Hulová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Cílem této práce je objasnit postavení církevních organizací v současné české občanské společnosti. Zaměřuje se na ty církevní organizace, které jsou jako právnické osoby evidovány Ministerstvem kultury ČR. Teoretická část ...
  • Činnost nevládních neziskových organizací v oblasti předškolního vzdělávání pro sociálně znevýhodněné a jejich role v inkluzi romských dětí 

   Kozáková, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 6. 2. 2019
   The diploma thesis combines the issue of the educational system in the Czech Republic with the issue of social exclusion that contributes to the tendency of the emergence of segregated schools in which Roma are often found. ...
  • Činnost NNO zaměřených na romskou inkluzi z hlediska naplňování potřeb Romů 

   Neuhöferová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 7. 2. 2017
   Cílem této práce je objasnit, do jaké míry neziskové organizace věnující se romské inkluzi při své činnosti vycházejí z reálných potřeb svých romských klientů. Práce je postavena na kvalitativním výzkumu, který vychází z ...
  • Divadlo utlačovaných jako cesta k empowermentu 

   Pejřimovská, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   The aim of this thesis is to find out how the participants of the Theatre of the Oppressed become empowered and how they use these experiences from the Theatre in other spheres of life. The research is based on a qualitative ...
  • Faktory přispívající k fungování sociální inkluze na školách 

   Jandová, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   ANOTATION This work deals with factors which contribute to social inclusion in education. Research is aimed at one of the basic schools, which has been selected according to the previously set criteria. In the theoretical ...
  • Globální rozvojové vzdělávání v České republice z pohledu neziskového sektoru 

   Antošová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 30. 10. 2008
   Primárnímcílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s konceptem globálního rozvojového vzdělávání a zmapovat nestátní neziskové organizace, které v této oblasti v České republice působí. Protože je v České republice ...
  • Jak otevřít dveře mužům? Projekt Patron - příklad zapojení mužů v oblastech občanského, veřejného a soukromého života, které dlouhodobě postrádají jejich větší participaci 

   Petr, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 10. 2. 2015
   Jak otevřít dveře mužům? Projekt Patron - příklad zapojení mužů v oblastech občanského, veřejného a soukromého života, které dlouhodobě postrádají jejich větší participaci. Abstrakt Podpora angažovanosti mužů v oblastech ...
  • Koncept občanství u Václava Havla a jeho odkaz pro výchovu k občanství 

   Sadílková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Diplomová práce se věnuje konceptu aktivního občanství v pojetí Václava Havla a zaměřuje se na možnosti využití odkazu této významné osobnosti novodobých českých dějin v oblasti výchovy mládeže. Teoretická část práce mapuje ...
  • Kontrolní mechanismy projektu sponzorování dětí /adopce na dálku/ a motivace dárců 

   Dederová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 22. 10. 2009
   Práce se zabývá projektem sponzorování dětí v ČR tzv. adopcí na dálku. Cílem práce je zjistit jakým způsobem vybrané organizace v ČR využívají darované finanční částky a toto využívání kontrolují. Také, zda v rámci tohoto ...
  • Make a Connection - Očekávání a cíle 

   Bromová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Diplomová práce "Make a connection - očekávání a cíle" se věnuje teorii nastavení, zavedení, řízení a hodnocení cílů v prostředí českých neziskových organizací v organizačních teoriích a v praxi. V teoretické části jsou ...
  • Místo Charity ČR v české občanské společnosti : případová studie 

   Koštialiková, Radana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 26. 10. 2010
   Tato práce je případovou studií organizace Charita Česká republika. V teoretické části se autorka zabývá mechanismy přenosu náboženského přesvědčení do praxe konkrétních neziskových organizací a situací v anglosaských ...
  • Mluvíme o imigraci do Evropy. Analýza facebookových příspěvků Lékařů bez hranic 

   Šlédrová, Jasňa (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 7. 2. 2017
   Předmětem zájmu této práce je analýza způsobů, kterými organizace občanské společnosti mohou prostřednictvím Facebooku ovlivňovat debatu o imigraci do Evropy. Závěry prezentované v práci se opírají o vlastní empirický ...
  • Muslimové a občanská společnost 

   Bürgerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Práce si klade za cíl prozkoumat vztah muslimské komunity a občanské společnosti. Komunita je omezena na praktikující muslimy a tři organizace, v nichž se muslimové sdružují. Církve a náboženské společnosti mají v občanské ...
  • Nová Akropolis a její vztah k české občanské společnosti 

   Bartošová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 25. 3. 2010
   Ve své diplomové práci si pokládám otázku: "Jaký je vztah občanského sdružení Nová Akropolis k české občanské společnosti?" Nová Akropolis je mezinárodní organizace, která sama sebe prezentuje jako "filosofickou školu na ...
  • Občanská angažovanost disidentek 

   Singerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Tématem této diplomové práce je občanská angažovanost žen ve světě disentu, tedy v období 70. - 90. let 20. století. Přičemž se zaměřuji na ženy, které se angažovaly kolem hnutí Charta 77. Cílem práce je poukázat na aktivity ...
  • Občanská angažovanost rodičů v oblasti inkluzivního vzdělávání 

   Míčková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   This work focuses on civic engagement of parents, especially in the field of inclusion in education. In my work I will deal with the civic engagement of parents in inclusive education and try to find out the ways in which ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV