Now showing items 1-20 of 78

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na atypické formy zaměstnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Zichová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 3. 2020
   Thesis Title: Occupational Health and Safety with Focus on Atypical Forms of Employment The thesis aims to analyse and present the rules of occupational health and safety (OHS). The second goal of the thesis is the research ...
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

   Defence status: DEFENDED
   Borovičková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 4. 2018
   Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Tato diplomová práce se zabývá dohodami o pracích konaných mimo pracovním poměr, institutem českého pracovního práva, který spolu s pracovním poměrem tvoří jeden ze základních ...
  • Dovolená 

   Defence status: DEFENDED
   Hendrichová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 12. 2018
   This thesis focuses on the legal adjustment of leave. Due to the novelization of the Code of work which is being heard by these times, leave is very topical issue. First pages of this thesis discourse the term "leave", its ...
  • Flexibilní formy výkonu závislé práce 

   Defence status: DEFENDED
   Česal, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   FLEXIBLE PERFORMANCE FORMS OF DEPENDENT LABOUR - ABSTRACT The paper deals with individual flexible forms of the dependent labour and their legal regulation in the framework of the Czech law. As a hypothesis a claim is ...
  • Fotografie osob z pohledu zaměstnavatele 

   Defence status: DEFENDED
   Hendrychová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 9. 2020
   Photographs of People from Employer's Point of View Abstract This thesis deals with capturing the image of employees and other people on photographs and use of these photographs by an employer. The aim is to address ...
  • Kamerový systém na pracovišti a jeho zásah do osobních práv zaměstnanců 

   Defence status: DEFENDED
   Průšová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Tématem diplomové práce je právní úprava kamerového systému na pracovišti a popis jeho zásahů do osobních práv zaměstnanců. Hlavní důraz je kladen na podmínky, které musí zaměstnavatel splnit, aby byl kamerový monitoring ...
  • Násilí na pracovišti 

   Defence status: DEFENDED
   Malinová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
   Workplace violence Abstract Herein presented thesis addresses the problem of workplace violence. The thesis focuses on physical and mental violence, with particular emphasis on bullying (mobbing). The thesis is divided ...
  • Následky vad pracovněprávních jednání 

   Defence status: DEFENDED
   Řehořová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Resumé Právní jednání představuje základ každého právního poměru. Právní subjekty jsou v souladu se zásadou autonomie vůle oprávněny utvářet své právní poměry na základě svého odpovědného jednání, přičemž jsou vždy vázány ...
  • Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve světle zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 10. 2016
   Diplomová práce "Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve světle zaměstnávání osob se zdravotním postižením" se zabývá institutem aktivní politiky zaměstnanosti obsaženým zejména v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanost. ...
  • Nelegální práce - výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Romana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Nelegální práce - výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah Abstrakt Tématem této diplomové práce je nelegální zaměstnávání dle ust. § 5 písm. e) bodu 1 zákona č. 435/2006 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších ...
  • Nelegální práce a její postih 

   Defence status: DEFENDED
   Kmínek, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá vybranými aspekty nelegální práce a jejího postihu, hlavně v rámci správního trestání. Zaměřena je především na pojmy související s nelegální prací, kontrolní činností orgánů inspekce práce ...
  • Nelegální práce a její postih 

   Defence status: DEFENDED
   Šuda, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Tématem této diplomové práce je nelegální práce a její postih, přičemž hlavním cílem práce je z velkého rozsahu tohoto tématu analyzovat nejdůležitější instituty s nelegální prací související, identifikovat relevantní ...
  • Neplatné rozvázání pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Fišera, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   As the title already suggests, this rigorous thesis is focused on the invalid termination of an employment. The aim is to answer questions of legal defects of the juridical act leading to the termination of an employment ...
  • Neplatné skončení pracovního poměru a související důsledky 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017
   This dissertation, entitled "Invalid Termination of Employment, and Related Consequences", aims to provide a comprehensive look into the issue of invalid employment termination by giving notice, immediately terminating an ...
  • Ochrana informací a osobních údajů v pracovněprávních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Turoková-Hetešová, Alexandra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Ochrana informací a osobních údajů v pracovněprávních vztazích Tato diplomová práce se věnuje problematice ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích, přičemž řeší zejména případy, kdy dochází ke střetu práva na ...
  • Ochrana osobních údajů a pracovněprávní vztahy 

   Defence status: DEFENDED
   Lejsek, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017
   This thesis deals with the protection of personal data in relation to the labour law relationships. Considering the extensiveness of the topic of personal data protection, the aim of this thesis is not giving an all-encompassing ...
  • Ochrana osobních údajů podle GDPR se zaměřením na pracovněprávní vztahy a biometriku 

   Defence status: DEFENDED
   Tkadlec, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 3. 2022
   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE GDPR SE ZAMĚŘENÍM NA PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY A BIOMETRIKU ABSTRAKT Tato rigorózní práce se věnuje velmi komplexní a právně složité problematice ochrany osobních údajů v období od nabytí účinnosti ...
  • Ochrana osobních údajů před vznikem a při vzniku pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Adámek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 4. 2021
   Ochrana osobních údajů před vznikem a při vzniku pracovního poměru Diplomová práce se věnuje ochraně osobních údajů před vznikem a při vzniku pracovního poměru. Cílem práce je přiblížit ochranu osobních údajů v souvislosti ...
  • Ochrana osobních údajů při vzniku pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Nová, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 12. 2020
   Ochrana osobních údajů při vzniku pracovního poměru Abstrakt Rozvoj nových technologií zcela změnil pohled na to, jak se zpracovávají osobní údaje v pracovněprávních vztazích. Prověřování uchazečů o zaměstnání na sociálních ...
  • Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Valachová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Předkládaná diplomová práce se zabývá ochranou osobních údajů v kontextu pracovněprávních vztahů. Jedná se o aktuální a ve společnosti diskutovanou problematiku, která má i ústavněprávní aspekty. Vzhledem k obsáhlosti ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV