Now showing items 1-13 of 13

  • Biologically important non-canonical structures of nucleic acids in complexes with cationic porphyrins 

   Defence status: DEFENDED
   Palacký, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 2. 2013
   Guanine quadruplexes are a class of unusual nucleic acids conformations based on stacked planar guanine tetrads stabilized via Hoogsteen pairing and cation coordination. They are implicated in numerous cellular processes ...
  • Intenzitní normalizace Ramanových spekter pomocí různých vnitřních standardů 

   Defence status: DEFENDED
   Sláma, Vladislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Práce se zabývá testováním vybraných anorganických aniontů jako vnitřních standardů pro intenzitní normalizaci Ramanových spekter. Na koncentračních řadách a teplotních posloupnostech vodních roztoků PO4 3- , (CH3)2AsO2-, ...
  • Kationické porfyriny jako transportní agens pro antisense oligonukleotidy 

   Defence status: DEFENDED
   Blažíková, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
  • Konformační přechody a stabilita kvadruplexů nukleových kyselin 

   Defence status: DEFENDED
   Johanovská, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Práce se zabývá studiem guaninových kvadruplexů, tj. nekanonickými čtyřvláknovými strukturami nukleových kyselin bohatých na repetitivně guaninové sekvence s potenciálně biologickým a nanotechnologickým významem. První ...
  • Konstrukce a testování mikrofluidního zařízení pro Ramanovou mikroskopii 

   Defence status: DEFENDED
   Peksa, Vlastimil (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Miniaturizace zařízení pro studium chemických interakcí kapalin vedla ke vzniku mikrofluidiky a konstrukci tzv. lab-on-a-chip. Náplní této práce je studium možností mikrofluidních zařízení s detekcí pomocí konfokální ...
  • Polyfosfáty v jednobuněčných řasách: sledování jejich hromadění a vnitrobuněční lokalizace pomocí Ramanovy mikroskopie 

   Defence status: DEFENDED
   Suja, Matyáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Fosfor se hojně využívá v zemědělství, neboť podporuje růst pěstovaných plodin a zvyšuje tak výnosnost půdy. S rostoucí světovou populací se ale dramaticky zvyšuje spotřeba tohoto prvku, přičemž jeho světová naleziště jsou ...
  • Raman microspectroscopy of living cells and biological tissues 

   Defence status: DEFENDED
   Moudříková, Šárka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 2. 2019
   Název práce: Ramanova mikrospektroskopie živých buněk a biologických tkání Autorka: Šárka Moudříková Katedra / ústav: Fyzikální ústav Univerzity Karlovy Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc., Fyzikální ...
  • Ramanova mikrospektroskopie a mapování jednotlivých buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Gregorová, Šárka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Ramanova mikrospektroskopie umožňuje měřit spektra Ramanova rozptylu s prostorovým rozlišením v řádu μm3 a studovat tak neinvazivním způsobem přirozené složení biologických objektů jako jsou tkáně, jednotlivé buňky a buněčné ...
  • Ramanova mikrospektroskopie na mikrofluidních zařízeních 

   Defence status: DEFENDED
   Peksa, Vlastimil (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 5. 2012
   Miniaturizace zařízení pro studium chemických interakcí a procesů v kapalných vzorcích vedla ke vzniku mikrofluidiky a konstrukci tzv. lab-on-a-chip systémů. Náplní této práce byla implementace, rozvoj a testování ...
  • Studium isotopicky značených látek v živých buňkách pomocí Ramanovy mikroskopie 

   Defence status: DEFENDED
   Bura, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Jednobuněčné řasy (mikrořasy) jsou schopny produkovat řadu látek, jako jsou škroby, oleje, proteiny, karotenoidy, polyfosfáty nebo krystalické puriny přímo z anorganických zdrojů pomocí fotosyntézy. Různé druhy mikrořas ...
  • Studium komplexů kationických porfyrinů s nukleovými kyselinami pomocí spektroskopie povrchem zesíleného resonančního Ramanova rozptylu 

   Defence status: DEFENDED
   Lásková, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Komplexy kationických porfyrinů s nukleovými kyselinami jsou zajímavé z hlediska transportu terapeutických oligonukleotidů do buněk nebo fotodynamické terapie nádorových onemocnění. Diplomová práce se zabývá studiem komplexů ...
  • Studium mikrokrystalických inkluzí v jednobuněčných řasách pomocí Ramanovy mikroskopie 

   Defence status: DEFENDED
   Suja, Matyáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 2. 2019
   Mnoho jednobuněčných řas, ať už sladkovodních, suchozemských nebo mořských, obsahuje různé mikrokrystalické inkluze, které následně využívají při svém životním cyklu. Analýza molekulárního složení těchto inkluzí je však ...
  • Studium struktury guaninových kvadruplexů pomocí neresonanční Ramanovy spektroskopie 

   Defence status: DEFENDED
   Golan, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Parts of human telomere sequences containing at least 4 guanine subsequences show the ability to form intrastrand quadruplexes of remarkable conformational diversity. Former studies using conventional Raman spectroscopy ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV