• Akce Zámky Přemysla Pittra 

   Defence status: DEFENDED
   Bláha, Zdeněk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 8. 1. 2019
  • Analýza nabídky volnočasových aktivit dětí a mládeže v mikroregionu Podoubraví 

   Defence status: DEFENDED
   Davidová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • Analýza společenského přínosu nového Domu dětí a mládeže-očekávání a skutečnost 

   Defence status: DEFENDED
   Koulová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • Assessment centrum 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníčková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 1. 2011
   NÁZEV: Assessment centrum ABSTRAKT: Práce se zabývá tématem techniky personálního výběru zaměstnanců, nazývaného jako "Assessment centrum", poukazuje na možnosti využití Zážitkové pedagogiky v pesonálním výběru zaměstnanců ...
  • Autorita učitele pohledem žáka 

   Defence status: DEFENDED
   Odehnalová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   Téma bakalářské práce "Autorita učitele pohledem žáka" v úvodu osvětluje důvody, které autora inspirovaly k tomuto výběru. Celý život člověka je protkán autoritami, nejen jako součástí rodiny, ale také v pracovním prostředí ...
  • Charakteristika práce s mentálně postiženou mládeží a dospělými v denních stacionářích 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 5. 2011
  • Chápání etnických menšin v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Balková, Michala (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • Dentální hygienistka jako pedagogický pracovník 

   Defence status: DEFENDED
   Radonská, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Dentální hygiena je moderní, rychle se rozvíjející obor, proto je velice důležité, aby se dbalo na správnou výuku. Vzhledem k tomu, že dentální hygienistky pečují o zdraví pacientů a aktivně se na něm účastní, mělo by se ...
  • Děti se syndromem ADHD ve školní družině 

   Defence status: DEFENDED
   Zichová, Libuše (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
  • Domácí vzdělávání dětí školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Rutová, Adriana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
  • Evaluace a autoevaluace v denní praxi školy 

   Defence status: DEFENDED
   Václavík, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Práce se zabývá problematikou evaluace a autoevaluace na školách. Shromažďuje teoretická východiska a poznatky tohoto tématu. Obohacuje je o nové postřehy a postoje. Přináší školám metodický pokyn pro autoevaluační činnost. ...
  • Evaluace klimatu Domova mládeže VOŠ a SZeŠ Tábor 

   Defence status: DEFENDED
   Šteger, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 5. 2011
  • Faktory ovlivňující náročnost učitelské profese 

   Defence status: DEFENDED
   Dřímal, Daniel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 5. 2012
  • Faktory ovlivňující náročnost učitelské profese 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Vlasta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 5. 2011
  • Faktory ovlivňující spokojenost učitelů s jejich profesí 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Bakalářská práce se zaměřuje na učitelskou profesi s cílem zjištění pozitivních i negativních faktorů ovlivňujících práci učitele. Práce je rozdělena do dvou částí: na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se ...
  • Gender ve škole 

   Defence status: DEFENDED
   Zemková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Cílem práce je získání vhledu do problematiky genderu. Teoretický rámec práce je založen na vymezení pojmů gender, genderová identita, gender mainstreaming, gender a rodina, gender a škola. Ve výzkumné části zjišťuji míru ...
  • Historie elementárního školství ve vybraných lokalitách (školní projekt) 

   Defence status: DEFENDED
   Obermajerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
   Práce se zabývá regionální historií okresu Praha západ, vznikem a historií základního školství. Dělí se na teoretickou a praktickou část. Teoretická část chronologicky seznamuje s historií jednotlivých škol od jejich vzniku ...
  • Historie ZŠ Davle 

   Defence status: DEFENDED
   Obermajerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Anotace: Bakalářská práce "Historie základní školy Davle" se zabývá dějinami základního školství v této obci. Jejím cílem je podat celkový přehled o škole a školství v obci od roku 1778 po současnost. Práce se však zabývá ...
  • Hodnotová orientace žáků základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Čeloudová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Bakalářská práce se zabývá problematikou hodnot a hodnotové orientace žáků základní školy. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů, jako jsou hodnoty, hodnotová orientace, a charakteristiku školního věku z ...
  • Hračky ve školní družině v minulosti a dnes 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 5. 2015

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV