• Eklesiologie v díle Silvestra Maria Braita OP 

   Defence status: DEFENDED
   Diviš, Patrick (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 9. 2008
   Resumé - bakalářská práce Eklesiologie v díle Silvestra Maria Braita OP Patrick Diviš 2008 Práce mapuje eklesiologické názory Silvestra Maria Braita a jejich vývoj. Hlavní část této bakalářské práce tvoří tři kapitoly. V ...
  • Eucharistie pohledem Josepha Ratzingera 

   Defence status: DEFENDED
   Nevělíková, Nela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Tato bakalářská práce se zabývá pojetím svátosti eucharistie ve vybraných spisech Josepha Ratzingera, které se věnují přímo eucharistii, nebo v nich tato svátost hraje významnou roli. Cílem této práce je popsat a zhodnotit, ...
  • Nauka o svátosti Eucharistie v magisteriálních dokumentech od II. vatikánského koncilu do současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Šiplák, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   The thesis Teaching of the Eucharist sacrament in Magisterial documents from 2nd Vatican council to present at first, concerns with the Second Vatican Council, where, first of all, deals with the selected paragraphs from ...
  • Nevyhnutnosť krstu pre spásu vo svetle dokumentu MTK 

   Defence status: DEFENDED
   Gál, Miroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 1. 2011
   Na základě dokumentu MTK "Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné" a na podkladě studia vybraných textů Písma, magisteriálních, teologických, liturgických pramenů byla v práci stručně řešena otázka nevyhnutelnosti ...
  • Pokání jako důkaz lásky 

   Defence status: DEFENDED
   Grimmerová, Monika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Monika Grimmerová POKÁNÍ JAKO DŮKAZ LÁSKY Resumé V práci je zpracována podstata pokání - obrácení, jako základní důkaz lásky člověka k Bohu, a Boha k člověku, vyjádřenou obětí Krista, Syna Božího, za člověka. Skutečnost ...
  • Svátost pokání v Římském katechismu a v Katechismu katolické církve 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, Zdeněk (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakalářská práce "Svátost pokání v Římském katechismu a v Katechismu katolické církve" nejprve představuje historický kontext vzniku obou katechismů (2. kapitola). Pro lepší přehlednost rešeršní části práce bylo zpracování ...
  • Svátosti v dokumentech II. vatikánského koncilu 

   Defence status: DEFENDED
   Holečková, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   The thesis "Sacraments in the documents of the second Vatican council" deals with selected articles of the individual constitutions, documents and decrees of the council, which concern sacraments in the theological context. ...
  • Svátosti v revue Na hlubinu a v Dominikánské edici Krystal 

   Defence status: DEFENDED
   Bok, Ivan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Ivan Bok SVÁTOSTI V REVUE NA HLUBINU A V DOMINIKÁNSKÉ EDICI KRYSTAL Bakalářská práce Vedoucí práce: Tomáš Benedikt Mohelník Th. D. PRAHA 2009 Abstrakt: Svátosti v revue Na hlubinu a v Dominikánské edici Krystal Tato práce ...
  • Sviatosť birmovania - jej teologické pochopenie v partikulárnych dokumentoch a smerniciach (v ČR a SR) v porovnaní s jej teologickým pojatím vo všeobecných dokumentoch Magistéria od II. vatikánskeho koncilu po súčasnosť. 

   Defence status: DEFENDED
   Matisovská, Zuzana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Anotácia Diplomová práca "Sviatosť birmovania - jej teologické pochopenie v partikulárnych dokumentoch a smerniciach (v ČR a SR) v porovnaní s jej teologickým pojatím vo všeobecných dokumentoch Magistéria od II. vatikánskeho ...
  • Teologie svátosti smíření v Časopise pro katolické duchovenstvo/Časopise katolického duchovenstva 

   Defence status: DEFENDED
   Geiger, Milan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Tématem práce je teologická reflexe svátosti smíření z dogmatického hlediska, jak ji zachycuje Časopis katolického duchovenstva v průběhu celé doby jeho vydávání v letech 1828-1949. V první části je stručný přehled historie ...
  • Zpřítomnění oběti Krista při mši svaté v dokumentech magistera 

   Defence status: DEFENDED
   Lejsal, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   In my diploma's thesis "Representation of the Christ's sacrifice during the Holy Mass in the documents of the magisterium." to deal with the way how the church doctrine and faith in this mystery in their documents is submit. ...
  • Život a dílo Silvestra Maria Braita 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
   Resumé Ve své práci jsem se zaměřil na život a dílo Silvestra M. Braita. S. Braito je znám svou velkou pastorační a literární aktivitou a to především jako teolog, básník, esejista, literární kritik, iniciátor mnohých ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV