• Adaptace pohádek Hanse Christiana Andersena 

   Růžičková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 1. 2007
   Práce se zabývá srovnávací analýzou originálních verzí dvou Andersenových pohádek (Císařovy nové šaty a Mořská ženka) a jejich adaptací a digestů. Na základě analýzy byly definovány mechanismy, které upravené verze používají. ...
  • Anglo-americký komiks v Čechách (vývoj komiksové kultury v období 1995 - 2005) 

   Klíčník, Richard (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Komiks je v našich zemích prvek poměrně neprobádaný. Jako první o něm psal Josef Škvorecký1, do konce let šedesátých se vynořilo několik dalších článků, zdálo se, že se komiks dostane do každodenního života podobně jako ...
  • Arnošt Lustig: Colette, dívka z Antverp. Srovnání filmové a literární verze 

   Novotná, Marta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
  • Biografické romány Františka Kožíka o Zdence Braunerové ve srovnání s dochovanou korespondencí 

   Braunová, Linda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   BRAUNOVÁ, L.: Biografické romány Františka Kožíka o Zdence Braunerové ve srovnání s dochovanou korespondencí /závěrečná práce navazujícího magisterského studia/ Praha 2014, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ...
  • Cenzura divadla Járy Cimrmana 

   Ledecká, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 1. 2016
   Resumé Práce si stanovila za cíl určit, do jaké míry podléhalo Divadlo Járy Cimrmana cenzuře. V první části otevírá problematiku cenzury všeobecně, v druhé části řeší podmínky fungování divadla od jeho vzniku na konci ...
  • Časopis Ozvěny domova i světa. Zábavná četba na pokračování R. Nový versus V. Řezáč 

   Pechová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Diplomová práce se zabývá fenoménem zábavného čtiva v rámci populárního časopisu Ozvěny domova i světa vydávaného v letech 1934 - 1945. Přináší informace o prózách na pokračování otiskovaných na stranách tohoto listu, dále ...
  • Česká dramatická tvorba dvacátých let dvacátého století 

   Nezvalová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
   Práce se zaměřuje na českou dramatickou tvorbu dvacátých let dvacátého století. Konkrétně na repertoár Národního divadla tohoto období. V prvních kapitolách práce je stručně nastíněna situace dramatu ve dvacátých letech ...
  • Četba pro ženy v časopise Lada 

   Kubínová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The diploma thesis deals with the profile of fiction published in the magazine Lada on the turn of the nineteenth century into the twentieth. The chosen representative sample of six volumes stretching over the period of ...
  • Čtyři vypravěči Žertu 

   Machová, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 1. 2007
   The thesis deals with the analysis of narration in the novel Joke by Milan Kundera. Main focus is drawn to four narrators and various modes of their narration. The analysis pays attention to the characters who narrate (and ...
  • Detabuizace erotiky a sexu u Jana Nerudy 

   Kasalová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   My thesis deals with Jan Neruda and his work from the different point of view than the view in school text books. I pointed out a fact that Neruda was a fearless, rather a rebellious writer in his period, and he had been ...
  • Dílo Jana Nerudy v čítankách 

   Mrázková, Miloslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
  • Ema Destinnová a její literární tvorba 

   Masaříková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • Erbenova Kytice a Máchův Máj v podání F. A. Brabce 

   Kočová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
  • Fenomén Cimrman 

   Krejčí, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
   V úvodu práce shrnujeme dosavadní tvorbu Divadla Járy Cimrmana a rozdělujeme fenomén Járy Cimrmana do dvou deklarovaných autorských rovin. První rovinou je tvorba připisovaná fiktivní postavě Járy Cimrmana jako autorovi. ...
  • Filosofická inspirace ve vybraných dílech Ladislava Fukse 

   Plašil, Šimon (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   The aim of this diploma theses is to find philosophical, religious and ideological motifs in the work of Ladislav Fuks and subsequently interpret their origin, intertextuality and meaning in the text. The emphasis is put ...
  • Genderové role v románech Karolíny Světlé 

   Slavíčková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
  • George Sandová a Čechy 

   Kuncová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 5. 2007
   Osobnost a dílo George Šandové. Ohlasy díla George Šandové v Čechách 19.století. Díla s českou tematikou (Consuela, Hraběnka z Rudolstadtu, Jan Žižka, Prokop Holý). Sandová v korespondenci Žofie Podlipské, Karoliny Světlé, ...
  • Harry Potter aneb vybrané kapitoly z Kratochvilových kouzelnických kejklí J.K.Rowlingové 

   Pecáková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 1. 2008
   Práce se věnuje životopisným souvislostem sedmidílné ságy britské spisovatelky J. K. Rowlingové o Harry Potterovi, mnohoznačnostem jeho recepce a problematice jeho žánrového zařazení. Popisuje také formování a vývoj původní ...
  • Helena Malířová, typ emancipované spisovatelky 

   Kuchařová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Studie zkoumá životní osudy a literární dílo Heleny Malířové od jejího narození po vypuknutí 1. světové války. Spisovatelka je zde vykreslena zároveň s pokusem zmapovat tvůrčí vývoj v kontextu života a díla jejích výrazných ...
  • Historické proměny literární biografie Boženy Němcové (ve vědeckých monografiích a školních učebnicích) 

   Ševců, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
   This d i s s e r t a t i o n deal with changes of czech writer Božena Němcová portraits conception in scientifical monographies and textbooks incurred in years 1 848 - 1948. From s c i e n t i f i c a l monographies has ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV