• Cirkulační vrty a jejich matematické modelování 

   Defence status: DEFENDED
   Nedvěd, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   Podzemní voda je naším nesmírně cenným přírodním zdrojem a je naší povinností ji chránit a starat se o její kvalitu. Proto bylo vyvinuto několik druhů dekontaminačních technologií; technologie Cirkulačních vrtů je jedna z ...
  • Hydraulické štěpení 

   Defence status: DEFENDED
   Mazáček, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hydraulikcého frakturování. Hydraulické frakturování je metoda využívaná pro stimulaci propustnosti roponosných a plynonosných rezervoáru. Její podstatou je injektáž tekutiny ...
  • Hydromechanické charakteristiky kaolinových suspensí 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Matematický model chování dvoufázových systémů, jimiž jsou například jílové suspense, je tvořen soustavou parciálních diferenciálních rovnic, které vyjadřují jednak obecné vlastnosti všech takových systémů a jednak rovnicemi, ...
  • Hydromechanické vlastnosti jílových suspensí 

   Defence status: DEFENDED
   Petrová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
  • Matematický model proudění ovlivněného cirkulačními vrty 

   Defence status: DEFENDED
   Nedvěd, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   V této práci jsem se věnoval numerickému modelování proudění podzemní vody v okolí cirkulačního vrtu. Práce má dvě části. V té první jsem vytvořil jednoduchý model cirkulačního vrtu ve válcové oblasti a pomocí něj jsem ...
  • Matematický model proudění podzemní vody v českobrodském permokarbonu 

   Defence status: DEFENDED
   Brožová, Magda (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Cílem diplomové práce je celkové zhodnocení hydrogeologických poměrů českobrodského permokarbonu a celkové zhodnocení bilance podzemních vod svrchní zvodně v severní části českobrodského permokarbonu pomocí matematického ...
  • Matematický model proudění podzemní vody v oblasti s cirkulačním vrtem 

   Defence status: DEFENDED
   Žáková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   V diplomové práci byl vytvořen matematický model proudění podzemní vody v kontaminantem postižené lokalitě Hradec Králové. Poté byl do oblasti zaveden cirkulační vrt, kterému byly připsány dvě různá množství přečerpávané ...
  • Matematický model proudění podzemní vody v severní části polické pánve 

   Defence status: DEFENDED
   Grecká, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Tématem této diplomové práce je matematické modelování zvodně rohovcového souvrství v severní části polické pánve. Text práce je rozdělen na rešeršní část věnující se geologickému a hydrogeologickému prostředí polické ...
  • Matematický model regionálního proudění podzemní vody v oblasti melechovského masivu 

   Defence status: DEFENDED
   Dupalová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
  • Matematický model regionálního proudění podzemní vody v oblasti melechovského masivu využívající data dálkového průzkumu Země 

   Defence status: DEFENDED
   Pušová, Zdena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 9. 2007
  • Modelling dependence of chlorinated hydrocarbons biodegradation on changes of temperature and redox conditions in ATES sytems 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) je jednou z nejdůležitějších technologií, využívající kolektor k uskladnění energie pro vytápění a ochlazování budov. ATES systém je založen na čerpání studené podzemní vody do budov ...
  • Numerical modelling of water content and pressure head relations of a capillary barrier 

   Defence status: DEFENDED
   Trpkošová, Dagmar (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   1 Charles University in Prague Faculty of Science Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics Numerical modelling of pressure and runoff conditions of a capillary barrier Summary of PhD Thesis ...
  • Slapové jevy v hydraulice podzemní vody 

   Defence status: DEFENDED
   Ondovčin, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
   Manifestations of the tidal force have been known to humanity since an- tiquity. The oldest extant remarks on the origin of the tidal force are in the Natural History of Pliny the Elder. He also left us remarks on periodic ...
  • Sorpce radionuklidů v pórech a mikropórech granitu 

   Defence status: DEFENDED
   Šindelář, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Sorpce radionuklidů v pórech a mikropórech granitu ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá laboratorním stanovením parametrů pro adsorpční izotermy. Jako adsorbent byl zvolen granit z centrálního moldanubického plutonu z lokality ...
  • Určování hydraulických charakteristik jílových suspensí 

   Defence status: DEFENDED
   Petrová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Předkládám diplomovou práci, v které se věnuji určování hydromechanických charakteristik jílových suspensí, propustnosti a stlačitelnosti, kde je efektivní napětí pevné fáze, označuje koncentraci suspense a propustnost. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV