• Altruismus jako ekonomická motivace 

   Defence status: DEFENDED
   Rak, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
  • Analýza důchodového zabezpečování 

   Defence status: DEFENDED
   Veverková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Diplomová práce Analýza důchodového zabezpečování se zabývá teoretickým srovnáním mezigeneračního (průběžného) systému a fondového systému. Porovnání je provedeno jak pro konstantní populační vývoj tak pro předpoklad ...
  • Analýza privatizačních procesů v Rusku v 90. letech 

   Defence status: DEFENDED
   Mustivaya, Julia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Tato práce si klade za cíl s odstupem více než dvaceti pěti let zhodnotit procesy privatizace, které probíhaly koncem dvacátého století v Rusku. Analýza předpokladů privatizace, jejího právního rámce, průběhu a důsledků ...
  • Čas, plán a trh 

   Defence status: DEFENDED
   Kollár, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 8. 9. 2006
   Hlavnou témou tejto práce je objasnenie procesu rozhodovania jednotlivca v čase, ktoré je na záver zapojené do trhového systému, v ktorom sa stretáva množstvo jednotlivcov, ktorí sa simultánne rozhodujú. Základné princípy ...
  • Důvěra - opomíjený aspekt ekonomického života 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Tato práce si klade za cíl přispět k rozvíjejícímu se tématu ekonomie důvěry a ospravedlnit jeho důležitost v ekonomické teorii. Hlavní důraz je kladen na vymezení pojmu důvěry a reputace a aplikace na praktickém příkladu ...
  • Economics of meaning - comparison of efficiency based on meaning 

   Defence status: DEFENDED
   Kráčmer, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Tato práce se zabývá relativně novým tématem pro ekonomy. Spojení ekonomického aparátu a lidské potřeby po smyslu, je vskutku novátorské. Nicméně práce se nezabývá kalkulacemi s potřebou po smyslu v ekonomickém smyslu. ...
  • Ekonomia a šťastie 

   Defence status: DEFENDED
   Janotík, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
  • Ekonomické a sociální dopady gamblingu v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Špolc, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Hazard v České republice tvoří nezanedbatelný trh, který každoročně provozovatelům generuje zisky v řádu desítek miliard Kč. Většinový podíl na českém hazardním trhu tvoří technické hry a výherní hrací přístroje, zjednodušeně ...
  • Ekonomie a štěstí 

   Defence status: DEFENDED
   Bořuta, Michael (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 15. 6. 2009
  • Ekonomie a štěstí 

   Defence status: DEFENDED
   Zelinková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Již v roce 1934 varoval tvůrce nástroje GDP Simon Kuznets před nemožností odvodit z dat získaných pomocí GDP obecné blaho. Současná ekonomie nezohledňuje všechny významné faktory, které ovlivňují spotřebitelovo rozložení ...
  • Ekonomie kriminality: Racionální pachatel a morální náklady zločinu 

   Defence status: DEFENDED
   Šilar, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Hlavní nedostatek ekonomie kriminality je její pohled na zločince jako na aktéra izolovaného od společnosti. V této práci se nejprve zabývám alternativními modely kriminality z teorie her, které berou v potaz reakce ...
  • Ekonomie kriminality:Racionální pachatel 

   Defence status: DEFENDED
   Šilar, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 5. 9. 2008
  • Ekonomie postsuverénního státu 

   Defence status: DEFENDED
   Konečná, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut ekonomických studií Petra Konečná Ekonomie postsuverénního státu Bakalářská práce Praha 2011 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá vlivem suverenity na ekonomii ...
  • Ekonomie rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Vančura, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 18. 6. 2009
  • Ekonomie rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Sivková, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 12. 2. 2009
   Rodina je považována nejen za nejstarší instituci lidské společnosti, která se vyskytuje ve všech známých kulturách, ale i za instituci, jež reflektuje daný vývoj ve společnosti. Proměny rodiny zaznamenané v 20. století ...
  • Ekonomie rodiny ve Švédsku 

   Defence status: DEFENDED
   Wdowyczynová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   The Swedish form of the welfare state has a long history and is known especially for its generous social policy financed mainly from exceptionally high tax levies. At the beginning the Bachelor Thesis Family economics in ...
  • Ekonomie společenství 

   Defence status: DEFENDED
   Vavřina, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
   Cílem této práce je kriticky zhodnotit způsob, jakým neoklasická ekonomie pohlíží na člověka. Důraz je kladen především na fakt, že se člověk v průběhu svého života stává členem mnoha různých společenství, která více či ...
  • Eroze vlastnických práv 

   Defence status: DEFENDED
   Skuhrovec, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 22. 6. 2006
  • Etické kodexy a normy v bankovnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Budinská, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 5. 9. 2006
   Diplomová práce se zabývá etickou stránkou bankovnictví, se zaměřením na Českou republiku. Účelem práce je analyzovat, nakolik je, nebo může být proces samoregulace prostřednictvím bankovních kodexů účinný. Konkrétně se ...
  • Etika a ekonomie 

   Defence status: DEFENDED
   Tůmová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Bachelor thesis called Ethics and Economics deals with two masterpieces of the founder of economic science, Adam Smith, The Wealth of Nations and The Theory of Moral Sentiments. Research in fields of economy and ethics ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV