• Altruismus jako ekonomická motivace 

   Rak, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
  • Analýza důchodového zabezpečování 

   Veverková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Diplomová práce Analýza důchodového zabezpečování se zabývá teoretickým srovnáním mezigeneračního (průběžného) systému a fondového systému. Porovnání je provedeno jak pro konstantní populační vývoj tak pro předpoklad ...
  • Analýza privatizačních procesů v Rusku v 90. letech 

   Mustivaya, Julia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Tato práce si klade za cíl s odstupem více než dvaceti pěti let zhodnotit procesy privatizace, které probíhaly koncem dvacátého století v Rusku. Analýza předpokladů privatizace, jejího právního rámce, průběhu a důsledků ...
  • Čas, plán a trh 

   Kollár, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 8. 9. 2006
   Hlavnou témou tejto práce je objasnenie procesu rozhodovania jednotlivca v čase, ktoré je na záver zapojené do trhového systému, v ktorom sa stretáva množstvo jednotlivcov, ktorí sa simultánne rozhodujú. Základné princípy ...
  • Důvěra - opomíjený aspekt ekonomického života 

   Macek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Tato práce si klade za cíl přispět k rozvíjejícímu se tématu ekonomie důvěry a ospravedlnit jeho důležitost v ekonomické teorii. Hlavní důraz je kladen na vymezení pojmu důvěry a reputace a aplikace na praktickém příkladu ...
  • Economics of meaning - comparison of efficiency based on meaning 

   Kráčmer, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Tato práce se zabývá relativně novým tématem pro ekonomy. Spojení ekonomického aparátu a lidské potřeby po smyslu, je vskutku novátorské. Nicméně práce se nezabývá kalkulacemi s potřebou po smyslu v ekonomickém smyslu. ...
  • Ekonomia a šťastie 

   Janotík, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
  • Ekonomické a sociální dopady gamblingu v České republice 

   Špolc, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Hazard v České republice tvoří nezanedbatelný trh, který každoročně provozovatelům generuje zisky v řádu desítek miliard Kč. Většinový podíl na českém hazardním trhu tvoří technické hry a výherní hrací přístroje, zjednodušeně ...
  • Ekonomie a štěstí 

   Zelinková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Již v roce 1934 varoval tvůrce nástroje GDP Simon Kuznets před nemožností odvodit z dat získaných pomocí GDP obecné blaho. Současná ekonomie nezohledňuje všechny významné faktory, které ovlivňují spotřebitelovo rozložení ...
  • Ekonomie a štěstí 

   Bořuta, Michael (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 15. 6. 2009
  • Ekonomie kriminality: Racionální pachatel a morální náklady zločinu 

   Šilar, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Hlavní nedostatek ekonomie kriminality je její pohled na zločince jako na aktéra izolovaného od společnosti. V této práci se nejprve zabývám alternativními modely kriminality z teorie her, které berou v potaz reakce ...
  • Ekonomie kriminality:Racionální pachatel 

   Šilar, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 5. 9. 2008
  • Ekonomie postsuverénního státu 

   Konečná, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut ekonomických studií Petra Konečná Ekonomie postsuverénního státu Bakalářská práce Praha 2011 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá vlivem suverenity na ekonomii ...
  • Ekonomie rodiny 

   Sivková, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 12. 2. 2009
   Family is concerned as the oldest institution of human society, which has occurred in all known cultures around the world and which reflects the contemporary development of society. The changes in this institution that ...
  • Ekonomie rodiny ve Švédsku 

   Wdowyczynová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Švédská forma sociálního státu má dlouhou historii a je známá především díky své štědré sociální politice financované zejména z nadprůměrně vysokých daňových odvodů. Bakalářská práce Ekonomie rodiny ve Švédsku nejprve uvádí ...
  • Ekonomie společenství 

   Vavřina, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
   Cílem této práce je kriticky zhodnotit způsob, jakým neoklasická ekonomie pohlíží na člověka. Důraz je kladen především na fakt, že se člověk v průběhu svého života stává členem mnoha různých společenství, která více či ...
  • Etika a ekonomie 

   Tůmová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Bakalářská práce Etika a ekonomie pojednává o dvou dílech otce zakladatele eko- nomické vědy Adama Smithe: Bohatství národů a Teorie mravních citů. Zkoumání ekonomie a etiky se v současné době zdá velmi vzdálené, avšak ...
  • Family economics: Fertility rate and the pension motive 

   Bradáč, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Tato práce se zaměřuje na význam motivu úspor na stáří pro porodnost ve vyspělých zemích. Práce začíná diskuzí podmínek, za kterých by mohl mít motiv úspor na stáří významný dopad na porodnost. Práce pokračuje přehledem ...
  • Paradoxes of liberal liberty: revision of the classical assumptions of freedom 

   Kolínský, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Současná kritika liberalismu je obvykle založena na ad hoc ekonomických a sociálních argumentech. V této bakalářské práci se naopak snažíme ověřit, do jaké míry je vlastní jádro klasické liberální doktríny konzistentní se ...
  • Princip path dependency v kontextu transformace československé centrálně plánované ekonomiky 

   Bělohradský, Aleš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato práce se zaměřuje na ekonomický princip zvaný path dependency, popisující závislost aktuální ekonomické výkonnosti na historickém vývoji. Cílem práce je prověřit tento princip na změnách výkonu vlastnických práv v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV