• Booleovy algebry a teorie 1. řádu. 

   Defence status: DEFENDED
   Cepák, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   Budeme studovat Lindenbaumovy algebry a algebry definovatelných množin vybraných teorií prvního řádu: teorie konstant pro a, Presburgerovy, Robinsonovy, Peanovy a standardní aritmetiky, teorie následníka, teorie následníka ...
  • Infinitesimální kalkulus funkcí více proměnných 

   Defence status: DEFENDED
   Ráž, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Práce navazuje na alternativní teorii mno¾in a polomno¾in Petra Vopìnky roz¹íøením pojmù nekoneèné blízkosti a monády na vícerozmìrné reálné prostory. Upøesòuje a na pøíkladech vysvìtluje základní terminologii této teorie, ...
  • Limitní ultramocnina a neregulární univerzum 

   Defence status: DEFENDED
   Klimeš, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Je navrženo zobecnění limitní ultramocniny tak, aby poskytlo charakterizaci (standardně omezených částí) elementárních rošíření universa teorie množin; speciálně je aplikovatelná na modely nestandardní teorie množin. Důraz ...
  • Modely aritmetických a bohatých teorií 

   Defence status: DEFENDED
   Glivický, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   V předložené práci formulujeme problematiku oboru peanovských součinů (na daném modelu Presburgerovy aritmetiky (Pr)) jakožto potenciálně možného základu pro konstrukci modelů Peanovy aritmetiky (PA). Tato problematika je ...
  • Slabé aritmetické teorie a jejich modely. 

   Defence status: DEFENDED
   Glivický, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   V předložené práci studujeme teorie v jazyce aritmetiky L rozšířeném o jeden binární funkční symbol s významem exponenciály. Pro libovolnou teorii v jazyce aritmetiky pak lze zavést její rozšíření v tomto novém jazyce Le ...
  • Structure of Submodels.Diagonal Indiscernibility in Models of Arithmetics. 

   Defence status: DEFENDED
   Pajas, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 9. 2007
  • Study of Arithmetical Structures and Theories with Regard to Representative and Descriptive Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Glivický, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   of doctoral thesis Study of Arithmetical Structures and Theories with Regard to Representative and Descriptive Analysis Petr Glivický We are motivated by a problem of understanding relations between local and global ...
  • Teorie a algebry formulí 

   Defence status: DEFENDED
   Garlík, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   V předložené práci studujeme teorie prvého řádu a jejich Lindenbaumovy algebry zkoumáním vlastností řetězu BnT n<ω, nazvaného B-řetěz, kde BnT je podalgebra Lindenbaumovy algebry daná formulemi s nejvýše n volnými ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV