• Adaptační obtíže nástupu a propuštění z vězení a postpenitenciární péče 

   Defence status: DEFENDED
   Cina, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Diplomová práce "Adaptační obtíte nástupu a propuštění z vězení a postpenitenciární péče" pojednává v první části o adaptačních obtítích, se kterými se osoby nastupující do výkonu trestu odnětí svobody setkávají. Současně ...
  • Domácí násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Sixtová, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
  • Fenomén rozvodu v českém křesťanském spektru 

   Defence status: DEFENDED
   Huječková, Karolina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
  • Fenomén ženství 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
  • Handicap a sexualita 

   Defence status: DEFENDED
   Drábek, Tomáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009
  • Instituce Probační a mediační služby ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Schubertová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 5. 2008
  • Jednání mladistvých delikventů 

   Defence status: DEFENDED
   Tittelbachová, Kamila (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
  • Krize otcovství a její dopad na rodinu 

   Defence status: DEFENDED
   Smetana, Vojtěch (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
  • Možnosti sociální práce v podpoře partnerského a sexuálního života lidí se zdravotním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Drábek, Tomáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Husitská teologická fakulta Diplomová práce Možnosti sociální práce v podpoře partnerského a sexuálního života lidí se zdravotním postižením Vedoucí práce: Autor: PhDr. ThDr. Václav Mitáš, Th.D. ...
  • Nový rodič. Jeho zapojení v rodině vzhledem k dítěti, rodičům a širším příbuzným 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Ivana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Počítače a počítačové hry u dětí staršího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Lenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   V této práci poskytuji náhled na problematiku týkající se vyutití počítače dětmi staršího školního věku. Popisuji kladné i záporné dopady na dospívající ve spojitosti s rozvojem informačních technologií. Zaměřila jsem se ...
  • Postabortivní syndrom 

   Defence status: DEFENDED
   Fojtíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Problematika postabortivního syndromu je nová a málo diskutovaná. Postabortivní syndrom je soubor příznaků a obtíží, které se u části žen dostavují po prodělaném potratu, ať už samovolném či uměle vyvolaném. Je považován ...
  • Role trestu obecně prospěšných prací v trestní justici 

   Defence status: DEFENDED
   Schubertová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   Od 1. 1. 1996 na většině okresních a některých krajských soudech byla zřízena místa probačních úředníků a asistentů. Zákon o Probační a mediační službě (PMS) č. 257/2000 Sb. a jeho účinnost vznikla k 1. 1. 2001. Hlavním ...
  • Syndrom CAN a jeho důsledky v dospělosti 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátilová, Jiřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
  • Syndrom zavrženého rodiče 

   Defence status: DEFENDED
   Brabcová, Karolína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
  • Vězeňská duchovenská služba v kontextu postpenitenciární péče 

   Defence status: DEFENDED
   Wachová, Renata (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Diplomová práce "Vězeňská duchovenská služba v kontextu postpenitenciární péče" pojednává o problematice resocializace a reintegrace osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a zabývá a možnostmi duchovní péče o ...
  • Vliv konzumní společenosti na emoční deprivaci a sebevědomí adolescentních dívek 

   Defence status: DEFENDED
   Chourová, Lenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   Diplomová práce nazvaná "Vliv konzumní společnosti na emoční deprivaci a sebevědomí adolescentních dívek" se zabývá dospíváním dívek v současné společnosti a zejména problematickými psychosociálními aspekty tohoto působení. ...
  • Vliv rozvodu na děti 

   Defence status: DEFENDED
   Vyskočilová, Darina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV