• Effect of substantial grain refinement on microstructure and mechanical properties of precipitation hardenable magnesium alloys. 

   Defence status: DEFENDED
   Hofman, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 2. 2019
   V této práci byla zkoumána hořčíková slitina WE43 a vliv výrazného zjemnění zrna pomocí metody ECAP. Tlakové zkoušky ukázaly podstatné zvýšení pevnosti po aplikování metody ECAP, přičemž po osmy průchodech bylo dosaženo ...
  • High-temperature oxidation of selected complex concentrated alloys 

   Defence status: DEFENDED
   Jača, Eliška (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 9. 6. 2022
   The increasing industry demands give rise to a continuous call for materials with an improved combination of mechanical and oxidation properties. Recently developed Complex concentrated alloys - alloys consisting of multiple ...
  • Investigation of deformation mechanisms in textured magnesium alloy by advanced in-situ methods 

   Defence status: DEFENDED
   Dittrich, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 6. 2021
   Název práce: Studium deformačních mechanism· v hořčíkové slitině s texturou pomocí pokročilých in-situ metod Autor: Bc. Jan Dittrich Katedra: Katedra fyziky materiál· Vedoucí diplomové práce: RNDr. Peter Minárik, PhD., ...
  • Investigation of deformation mechanisms in textured magnesium alloy by advanced in-situ methods 

   Defence status: RECOGNIZED
   Dittrich, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 30. 8. 2022
   Title: Investigation of deformation mechanisms in textured magnesium alloy by advanced in-situ methods Author: Bc. Jan Dittrich Department: Department of Physics of Materials Supervisor: RNDr. Peter Minárik, PhD., Department ...
  • Magnesium alloys designed for medical applications 

   Defence status: DEFENDED
   Zemková, Mária (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 6. 2018
   Názov: Slitiny hořčíku určené pro lékařské aplikace Author: Mária Zemková Abstract: Táto Diplomová práca sa venuje vplyvu termomechanického spracovania, konkrétne horúcou extrúziou a pretláčaním cez lomený kanál (ECAP), ...
  • Oxidační vlastnosti komplexně koncentrovaných slitin 

   Defence status: DEFENDED
   Veverková, Eliška (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 7. 2020
   Předložená práce je zaměřena na studium oxidačních vlastností dvou kom- plexně koncentrovaných slitin - FeAlCrMo a FeAlCrV. Metodou potenciodyna- mických testů bylo charakterizováno chování slitin ve dvou odlišných korozních ...
  • Studium deformačních mechanismů v hořčíkové slitině s texturou 

   Defence status: DEFENDED
   Dittrich, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Název práce: Studium deformačních mechanism· v hořčíkové slitině s texturou Autor: Jan Dittrich Katedra: Katedra fyziky materiál· Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Peter Minárik, PhD., Katedra fyziky materiál· Abstrakt: ...
  • Superplastic deformation of ultrafine-grained magnesium alloys containing rare earth metals and zinc 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Tématem této práce byla Superplastická deformace hořčíkových slitin. Komerční slitina Mg- 4Y-3RE (wt.%) připravená metodou ECAP a experimentální slitina Mg-23Zn-2Y (wt.%) byla připravená pomocí extruze a ECAP. Byla dosažena ...
  • Superplastická deformace ultrajemnozrnných hořčíkových slitin s potenciálem pro použití v medicíně 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   V rámci práce byly zkoumány mechanické vlastnosti ultrajemnozrnných hořčíkových slitin AE42 a LAE442 připravených metodou ECAP. Studium bylo zaměřeno na nalezení vhodných podmínek pro superplastickou deformaci. Nejprve ...
  • Štúdium deformačných mechanizmov v extrudovaných horčíkových zliatinách s obsahom neodýmu a ytria 

   Defence status: DEFENDED
   Hojnoš, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Predlo¾ená práca sa zaoberá ¹túdiom ternárnej (WN43) a dvoch binárnych horèíkových zliatin s prímesami neodýmu (2Nd) a ytria (4Y) extrudovaných pri rôznych rýchlostiach (2 a 5 mm/s). Mikro¹truktúra v¹etkých skúmaných vzoriek ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV