• Combination treatment of tumour cell culture with miRNA mimetics and oncogene targeted siRNAs. 

   Defence status: DEFENDED
   Šabouková, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   V posledních dvou dekádách je pozornost vědců přitahována nově objevenou skupinou regulatorních molekul RNA, nazývanou RNA interference (RNAi). Tyto malé nekódující RNA molekuly jsou schopné velmi účinného posttranskripčního ...
  • Development of peptidomimetics on alpha(v)beta(3) integrin receptor for tumor imaging 

   Defence status: DEFENDED
   Fuxa, Jiří (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Integríny jsou heterodimerní skupinou receptorů s velkým významem v mnoha buněčných procesech. Vyskytují se ve všech mnohobuněčných organismech. Především podskupina alpha(v)beta(3) hraje významnou roli v adhezi buněk ...
  • Konjugáty oligonukleotidů s fotodynamicky aktivními a fluorescenci zhášejícími molekulami azaftalocyaninů 

   Defence status: DEFENDED
   Göringerová, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické chemie a kontroly léčiv Diplomová práce Konjugáty oligonukleotidů s fotodynamicky aktivními a fluorescenci zhášejícími molekulami ...
  • Literature review in field of drugs influencing blood clotting 

   Defence status: DEFENDED
   Kolotsios, Konstantinos (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta Hradec Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Student: Konstantinos Kolotsios Konzultant: doc. PharmDr. Miroslav Miletin, Ph.D. Název diplomové práce: Rešerše ...
  • Preparation of cDNA of selected gene and cloning. 

   Defence status: DEFENDED
   Bogdanovič, Igor (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Abstrakt
 
 ABC jsou velká skupina transmembránových proteinů, o kterých je známo že hrají klíčovou roli v rozvoji lékové rezistence. Schopnost těchto proteinů aktivně transportovat širokou škálu látek ven z buňky je hlavním ...
  • Přehled terapeutik na bázi syntetických analogů nukleových kyselin I. 

   Defence status: DEFENDED
   Petrásek, David (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
  • Příprava fluorescenčních azaftalocyaninů pro značení oligonukleotidových sond I. 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát Michaela Beranová Školitel doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D. Název práce Příprava fluorescenčních ...
  • Solubilizační systémy pro potenciální fotodynamicky aktivní látky I 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Helena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 5. 6. 2006
  • Solubilizační systémy pro potenciální fotodynamicky aktivní látky II 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 5. 6. 2006
  • Solubilizační systémy pro potenciální fotodynamicky aktivní látky III 

   Defence status: DEFENDED
   Grandová, Milada (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   6. Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá hledáním solubilizačních systémů pro potenciálně fotodynamicky aktivní látky. Cílem bylo získání systémů s co nejmenšími částicemi, transparentních či mírně opalescentních s co ...
  • Solubilizační systémy pro potenciální fotodynamicky aktivní látky IV 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavinková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát: Petra Hlavinková Školitel: PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D. Název diplomové práce: Solubilizační ...
  • Struktury ovlivňující teplotu tání duplexů DNA 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrková, Nela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   Tato práce je rešerší zabývající se látkami vázajícími se v malém žlábku DNA. Minor groove binders (MGBs) jsou látky se schopností specifické vazby na konkrétní sekvence DNA. S DNA tvoří stabilní komplex, míru stability ...
  • Syntéza 3,6-bis(dialkylamino)substituovaných ftalonitrilů 

   Defence status: DEFENDED
   Buršíková, Helena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát Helena Buršíková Školitel doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D. Konzultant PharmDr. Veronika ...
  • Syntéza a modifikace látek zhášejících fluorescenci 

   Defence status: DEFENDED
   Šebelová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   8. Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá hledáním strukturně nových potenciálních nefluoreskujících zhášečů fluorescence, využitelných pro přípravu molekulárních sond. Tyto potenciální zhášeče jsou odvozeny od nesymetricky ...
  • Syntéza a modifikace látek zhášejících fluorescenci II. 

   Defence status: DEFENDED
   Dejnožka, Vojtěch (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Tato diplomová práce se soustředí na syntézu meziproduktů vhodných k cyklotertramerizaci azanalogů naftalocyaninů. Cílem diplomové práce bylo nalézt a optimalizovat problematický krok syntézy důležitého meziproduktu, jehož ...
  • Syntéza konjugátů oligonukleotidů s molekulami zvyšujícími pevnost vazby na řetězce nukleových kyselin 

   Defence status: DEFENDED
   Bernardová, Simona (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Distamycin A, netropsin, Hoechst 33258 a další jsou látky, které se váží do malého žlábku dvoušroubovice DNA na sekvence bohaté na A·T páry bází. Tato diplomová práce se zabývá syntézou látek strukturně odvozených od ...
  • Syntéza látok ovplyvňujúcich interakcie reťazcov nukleových kyselín 

   Defence status: DEFENDED
   Ondrej, Martin (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   Látky schopné selektívne sa viazať na štruktúry DNA a prípadne aj ovplyvňovať jej funkcie sú niekoľko desaťročí centrom záujmu mnohých výskumníkov. Miestom pôsobenia týchto látok je malý žliabok DNA. Distamycin A, netropsin, ...
  • Syntéza nových potenciálních léčiv aterosklerózy 

   Defence status: DEFENDED
   Vaníček, Josef (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 5. 6. 2006
  • Syntéza periferně substituovaných nesymetrických ftalocyninů 

   Defence status: DEFENDED
   Vaníček, Josef (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 5. 5. 2008
  • Syntéza potenciálních fotodynamicky aktivních látek, odvozených od dusíkatých heterocyklů VIII 

   Defence status: DEFENDED
   Trtílková, Vilma (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
   5 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá přípravou potenciálních nefluoreskujících zhášečů fluorescence. Tyto zhášeče jsou odvozeny od nesymetricky substituovaných alkylaminoderivátů tetrapyrazinoporfyrazinů - azaftalokyaninů. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV