• Bezpečnost a záchrana osob se specifickými potřebami v prostředí bazénů a koupališť 

   Defence status: DEFENDED
   Kantorová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Bezpečnost a záchrana osob se specifickými potřebami v prostředí bazénů a koupališť The save and help of people with specific disabilities on pool Cíl práce: Zpracovat z dostupných pramenů přehled nutných znalostí a ...
  • Historie a současný stav plavání otužilců v Československu a v Českých zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Řehulka, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Název práce Historie a současný stav plavání otužilců v Československu a českých zemích Cíle práce Shromáždit dostupné informace o historickém vývoji otužování co se plavání týče u nás, tj. v Československu a českých zemích, ...
  • Historie a význam plavání v dějinách lidstva 

   Defence status: DEFENDED
   Voříšková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Název práce Historie a význam plavání v dějinách lidstva History and Importance of Swimming in the Development of Mankind Cíle práce Shromáždit dostupné informace o historickém vývoji plavání u nás a ve světě a pomocí ...
  • Historie plavání a plaveckých sportů ve Znojmě 

   Defence status: DEFENDED
   Mička, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
  • Historie vojenského plavání 

   Defence status: DEFENDED
   Šrámek, Antonín (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 15. 1. 2019
   Název práce Historie vojenského plavání Cíle Cílem práce je shromáždit a zpracovat dostupné informace o historickém vývoji vojenského plavání u nás a ve světě, a to na základě historické analýzy tematických pramenů a ...
  • Hodnocení počtu utonulých v České republice v letech 1998-2018 

   Defence status: DEFENDED
   Kašpar, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Title: Evaluation of the number drowned people in the Czech Republic in the years 1998-2018 Objective: Evaluation of the number of drowned people in the Czech Republic, depending on age, sex and cause of drowning in the ...
  • Inovace vzdělávacího programu Vodní záchranné služby Českého červeného kříže ve vztahu ke standardům mezinárodní organizace vodní záchrany International Liefesaving Federa 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html ...
  • Plavání a zdravotně postižení v historických kontextech 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánek, Luděk (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Název práce Plavání a zdravotně postižení v historických kontextech Title Swimming and the Disabled in the Context of History Cíle práce: Prostudování tématicky relevantních historických publikací, objektivní vyložení ...
  • Plavecká edukace dětí s poruchou autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Baštová, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 25. 1. 2017
   Title: Specifics of teaching swimming to children with autism spectrum disorder. Objectives: Creation and implementation of the concept of preparatory and basic swimming lessons for children with autism spectrum disorder. ...
  • Plavecká gramotnost žen z hlediska sebezáchrany 

   Defence status: DEFENDED
   Vokurková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 9. 5. 2012
   Název práce: Plavecká gramotnost žen z hlediska sebezáchrany Cíle práce: Získat a analyzovat údaje o úrovni plavecké gramotnosti a sebezáchranných dovedností žen ve věkovém rozmezí 18 - 72 let, zda je ovládají a umějí ...
  • Plavecké sporty v České republice v letech 1945 - 1960 

   Defence status: DEFENDED
   Matěcha, David (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 19. 9. 2008
   Název práce Plavecké sporty v České republice v letech 1945- 1960 Swimming sports in Czech republic in years 1945 - 1960 Cíl práce Cílem diplomové práce je přiblížit a popsat vývoj plaveckého sportu v České republice v ...
  • Plavecké sporty v České republice v letech 1961 - 1975 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Alice (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
   Swimming sports in Czech Republic in years 1961 - 1975 Aim: The thesis aims to analyze the development of swimming and swimming sports not only in our country but simultaneously also in the world. The work is focused on ...
  • Plavecké sporty v České republice v letech 1976 - 1990 

   Defence status: DEFENDED
   Pelnář, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
   The title of the work: Swimming sports in The Czech Republic in years 1976-1990 The Aims of the work The aim of the work was to compile all the accessible pieces of information concerning swimming sports and also to focus ...
  • Prevence a bezpečnost jako důležitá součást zajištění provozu plaveckých bazénů, aquaparků a letních koupališť 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • Problematika první pomoci při poranění páteře ve vodě 

   Defence status: DEFENDED
   Sazima, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Název: Problematika první pomoci při poranění páteře ve vodě The challenges of dealing with spinal injuries in aquatic situation Cíle práce: Cílem této diplomové práce je sjednotit postoje různých výukových programů k ...
  • Projekt opatření pro zajištění prevence a bezpečnosti komplexu bazénů a sportovišť Jedenáctka Vodní svět 

   Defence status: DEFENDED
   Kosková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Název: Projekt opatření pro zajištění prevence a bezpečnosti komplexu bazénů a sportovišť Jedenáctka Vodní svět Cíle: Cílem této práce je na základě dostupné literatury vztahující se k zadání práce zpracovat ucelený systém ...
  • Psychická zátěž jako výrazná a neoddělitelná součást práce vodního záchranáře 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Název diplomové práce: Psychická zátěž jako výrazná a neoddělitelná součást práce vodního záchranáře Cíle práce: Cílem této práce je zmapovat subjektivní vnímání svého povolání plavčíky v České republice a na základě ...
  • Úroveň tělesné výchovy na středních policejních školách v ČR se zaměřením na plaveckou přípravu 

   Defence status: DEFENDED
   Švarc, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
   Author: Roman Švarc Title: Standard of physical education at secondary police schools in the Czech Republic with the focus on swimming training Department: Department of Swimming Supervisor: PaedDr. Tomáš Miler Year of ...
  • Vývoj a současný stav plavání a plaveckých sportů v Jindřichově Hradci 

   Defence status: DEFENDED
   Klenková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Název diplomové práce: Vývoj a současný stav plavání a plaveckých sportů v Jindřichově Hradci Cíl práce: Hlavním cílem této práce je snaha o zachycení vývoje plavání a plaveckých sportů na Jindřichohradecku od 1. poloviny ...
  • Vývoj plavání a plaveckých sportů v historii olympijských her 

   Defence status: DEFENDED
   Plívová, Silvie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Název práce Vývoj plavání a plaveckých sportů v historii olympijských her Cíl práce Cílem diplomové práce je vytvořit přehled o historii vývoje plavání a plaveckých sportů v průběhu olympijských her. V rámci tohoto cíle ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV