• Akademická samospráva vysokých škol 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Akademická samospráva vysokých škol Abstrakt Rigorózní práce se zabývá akademickou samosprávou vysokých škol. V tomto směru v práci využívám komparaci s právním řádem Spolkové republiky Německo a s úpravou akademické ...
  • Jednací řády zastupitelstev obci a krajů 

   Defence status: DEFENDED
   Šimák, Jindřich (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   JEDNACÍ ŘÁDY ZASTUPITELSTEV OBCÍ A KRAJŮ Abstrakt Tématem práce jsou jednací řády zastupitelstev obcí a krajů podle pozitivního práva. Základním východiskem k současné úpravě je historické srovnání vývoje tohoto institutu ...
  • Kasační stížnost ve správním soudnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Štulík, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 12. 2008
   Soudní kontrola veřejné správy patří bezesporu k základům moderního pojetí demokratického právního státu, kterým se prohlašuje i Česká republika ve své Ústavě (čl. 1 odst. 1). Současná podoba správního soudnictví je výsledkem ...
  • Ochrana práv v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí 

   Defence status: DEFENDED
   Švec, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Hlavním cílem této práce je představení základních principů volebního práva a nástrojů jejich ochrany, zejména prostřednictvím soudní moci, ve volbách do obecních zastupitelstev. Právo účastnit se veřejných záležitostí je ...
  • Ochrana před nezákonnou nečinnností správních orgánů 

   Defence status: DEFENDED
   Pastorák, Rudolf (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 6. 2009
   The protection against illegal inaction of administrative bodies Public authorities are an important part of a system that ensures the implementation of executive power in the country. These bodies in their activities have ...
  • Ochrana před zásahy policejních a obdobných orgánů 

   Defence status: DEFENDED
   Nutilová, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 6. 2006
  • Povinné subjekty dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

   Defence status: DEFENDED
   Molatová, Iveta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 22. 5. 2013
   Shrnutí Diplomová práce Povinné subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, mající za cíl rozkrýt jednotlivé skupiny povinných subjektů a poukázat na nejčastější problémy, které se okolo těchto ...
  • Povinné subjekty podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

   Defence status: DEFENDED
   Obert, Radim (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 10. 2011
   Shrnutí Předkládaná diplomová práce pojednává o povinných subjektech dle platné právní úpravy, zabývá jejich legislativním vývojem i aktuálním vymezením v zákoně o svobodném přístupu k informacím. Práce dále přináší ucelený ...
  • Právní ochrana před neoprávněnými zásahy policie 

   Defence status: DEFENDED
   Písečka, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
  • Právní ochrana před nezákonnou nečinností ve veřejné správě 

   Defence status: DEFENDED
   Hansel, Nona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 6. 2011
   Cílem mé diplomové práce bylo komplexně rozebrat problematiku právní úpravy ochrany před nezákonnou nečinností správních orgánů. Nejdříve jsem popsala instituty, jejichž smyslem je nečinnosti předcházet, věnovala jsem se ...
  • Právo na přístup k informacím ve veřejné správě podle zákona č. 106/1999 Sb. 

   Defence status: DEFENDED
   Valášková, Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 10. 2007
  • Rozhodování orgánů obcí a krajů ve věcech státní správy 

   Defence status: DEFENDED
   Mikolášek, Vít (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 6. 2006
  • Shromažďovací právo v aplikační praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Jamborová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
  • Soudní poplatky ve správním soudnictví, se zaměřením na aplikační problémy 

   Defence status: DEFENDED
   Kokešová, Diana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Resumé Cílem mé diplomové práce je zhodnotit současný stav systému soudních poplatků ve správním soudnictví, nalézt nejčastější problémy, které vznikají při aplikaci současné právní úpravy, a přehledně poskytnout řešení ...
  • Soudní přezkum správních rozhodnutí v oblasti elektronických komunikací 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Karolina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
   Závěr Z konkrétních případů, které jsem v práci popsala, dle mého názoru jednoznačně vyplývá problematičnost duálního systému soudního přezkumu správních rozhodnutí. Právě nejasnost rozdělení pravomoci mezi civilní soudy ...
  • Správa vězeňství 

   Defence status: DEFENDED
   Špaček, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 9. 5. 2007
  • Srovnání správního soudnictví v České republice a v Belgickém království 

   Defence status: DEFENDED
   Tomis, Rostislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 2. 2011
   Autor: Rostislav Tomis Katedra: Katedra správního práva a správní v dy Právnické fakulty Univerzity Karlovy Diplomová práce: Srovnání správního soudnictví v eské republice a v Belgickém království Vedoucí práce: doc. JUDr. ...
  • Veřejnoprávní regulace nakládání s obecním majetkem 

   Defence status: DEFENDED
   Lachmann, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 5. 2008
  • Vybrané otázky právní úpravy pohřebnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Majzlíková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
  • Zadostiučinění za nemajetkovou újmu podle zákona č. 82/1998 Sb. 

   Defence status: DEFENDED
   Suková, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV