• Československo v letech 1968 - 1989. Didaktická analýza tématu "normalizace" a možnosti jeho pedagogického využití. 

   Defence status: DEFENDED
   Bejvlová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   This thesis is dealing with the education of contemporary history on the second level of elementary schools and grammar schools, concretely with the period 1968-1989 in Czechoslovakia, so called "normalisation" and works ...
  • Československo za komunistické totality ve filmu a seriálu a využití těchto ve výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Nedbal, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Diplomová práce se zaměřuje na vhodné a efektivní využití filmových a seriálových zpracování témat spadajících do období komunistické totality v Československu (tedy mezi lety 1948 a 1989, s důrazem na období 1948-1969). ...
  • Historická pravda v seriálu Simpsonovi 

   Defence status: DEFENDED
   Kadeřávek, Šimon (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
  • Historická procházka městem Dačice (školní projekt) 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 1. 2011
   Práce mapuje p ípravu, provedení a zp tnou vazbu kolního projektu. V první ásti je práce zam ena na region, regionální historii a její aplikaci ve výuce, dále na seznámení s historií m sta Da ice a významnými památkami a ...
  • Historická procházka po městě Slaný 

   Defence status: DEFENDED
   Kašpárek, Miroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   The thesis deals with the project-based learning and its possibilities of utilization in teaching regional history at primary school, which compulsory school attendance allows. The objective of the thesis is to show the ...
  • Historie nezlob mě! aneb Jak si užít muzeum při výuce dějepisu 

   Defence status: DEFENDED
   Ťupová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Tématem této práce je využití muzea při výuce dějepisu se zaměřením na Muzeum v Benátkách nad Jizerou, pobočku Muzea Mladoboleslavska v Mladé Boleslavi, které nabízí expozice o dějinách a velkých osobnostech regionu. Náměty ...
  • Hořovice v letech 1945-1989 

   Defence status: DEFENDED
   Léblová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá historií města Hořovice v letech 1945-1989. Snaží se postihnout to nejdůležitější, co se v tomto menším středočeském městě ve vybraném období odehrálo a nezapomíná ani na každodenní život ...
  • Motivace v hodinách dějepisu a dopad alternativních metod normativního hodnocení na prospěch žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Suchopárová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Práce se zabývá otázkou motivace v hodinách dějepisu na základní škole. Zpracovává obecné psychologické motivy školní motivace aplikované na hodiny dějepisu. Propojuje teorii s praxí na základě vlastního výzkumu na základní ...
  • Několik nápadů, jak učit o normalizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Martinovský, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 1. 2016
  • Normalizace s nomády. Československo-mongolské politické, hospodářské a kulturní vztahy v letech 1968-1984 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Miroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 1. 2017
   Tato práce zkoumá vztahy mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou v době normalizace. Práce je zaměřena na období proměn vazeb mezi oběma zeměmi od tzv. pražského jara do odstavení ...
  • Obecná škola Kostomlaty nad Labem v 19. století a 1.čtvrtině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Král, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
  • Obecné školství v Ďáblicích v 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Mošnička, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 14. 1. 2019
  • Obecné školství v Ďáblicích v 19. a 20. století 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Mošnička, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
  • Pedagogické časopisy pro výuku dějepisu jako praktická metodická pomoc československému učiteli dějepisu v období 1948-1970 

   Defence status: DEFENDED
   Bimková, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Tato práce pojednává o výuce dějepisu v období 1948-1970. Zabývá se nikoli tím, jak výuka vypadala, neboť to nelze přesně detailně popsat, ale zaměřuje se na metodiku výuky dějepisu, tedy na to, jak se měl dějepis správně ...
  • Projektové vyučování - Za památkami a osobnostmi Uhříněvsi 

   Defence status: DEFENDED
   Vítek, Matouš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Diplomová práce Projektové vyučování - Za památkami a osobnostmi Uhříněvsi představuje projekt, jenž byl vytvořen s žáky základní školy jako ukázka možného využití regionálních dějin ve vyučování. Práce obsahuje část ...
  • Projektové vyučování: Největší Čech podle žáků 9. třídy ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Bernatová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 5. 2014
   Hlavním cílem diplomové práce bylo zjištění, koho považují žáci 9. ročníků základních škol za nejvýznamnější českou osobnost. Další cíle pak byly - vytvořit a aplikovat projekt, díky kterému bude tato informace zjištěna, ...
  • Projektové vyučování: významné osobnosti Kladenska 

   Defence status: DEFENDED
   Zetková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Tato diplomová práce pojednává o projektu, který měl vybraným studentům kladenského gymnázia představit 14 osobností, jež se podílely na proslavení Kladna a blízkého okolí. Práce je rozdělena do dvou částí, do teoretické ...
  • Představy dětí předškolního věku o národní a kulturní identitě 

   Defence status: DEFENDED
   Uhrová, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 6. 2013
  • Terezínské deníky v projektové výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Jordánová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   This Diploma thesis deals with the use of diaries from the Terezín Ghetto in project teaching. Their use should be made through a series of worksheets designed for project teaching. The benefits and success of worksheets ...
  • Učebnice dějepisu padesátých a šedesátých let dvacátého století 

   Defence status: DEFENDED
   Bičová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Záměrem analýzy učebnic dějepisu je vyhodnocení obtížnosti textu a míry didaktické vybavenosti učebnic a vzájemné posouzení úrovně učebnic z let padesátých a šedesátých. Určující pro výuku dějepisu v každém postupném ročníku ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV