• Acid peptidases of schistosomes and haematophagous monogeneans 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 3. 2022
   Krev je komplexní směs bohatá na živiny. Není proto divu, že si hematofágii osvojilo mnoho bezobratlých, včetně mnoho parazitických helmintů. Obecně platí, že zpracování hemoglobinu (a i jiných krevních proteinů) je u ...
  • Antigeny schistosom a imunitní odpověď specifických a nespecifických hostitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Turjanicová, Libuše (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Antikoagulační faktory a příjem krve u monogeneí čeledi Diplozoidae 

   Defence status: DEFENDED
   Skipalová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 9. 2015
   K úspěšnému přijímání potravy je pro hematofágní organismy nezbytná přítomnost antihemostatických molekul mezi které patří vasodilatační, antikoagulační molekuly a apyrázy. Přestože zástupci čeledi Diplozoidae (Heteronchoinea) ...
  • Antikoagulační faktory krevsajících parazitů 

   Defence status: DEFENDED
   Skipalová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   1. Abstrakt Přítomnost antihemostatických molekul je nezbytná k úspěšnému přijímání potravy všech organismů, kteří se živí krví. Jsou to vasodilatační, antikoagulační molekuly a apyrázy, nabourávající se do hostitelské ...
  • Bioaktivní molekuly zapojené do zpracování krve u hematofágních monogeneí čeledi Diplozoidae 

   Defence status: DEFENDED
   Jedličková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 10. 2019
   Monogenea z čeledi Diplozoidae (podtřída Heteronchoinea) jsou krevsající ektoparaziti nacházející se na žábrách kaprovitých ryb. Trávení krve u diplozoidů probíhá intracelulárně v lysozomálním cyklu buněk gastrodermis ...
  • Calcium and calcium-dependent proteins in the biology of schistosomes 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoníček, Zikmund (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Motolice rodu Schistosoma jsou krevní parazité způsobující závažné onemocnění, schistosomózu, které postihuje více než 200 milionů lidí. Vápník je jedním z klíčových prvků pro život schistosom, podobně jako u všech dalších ...
  • Charakterizace rekombinantních cathepsinů B ptačí schistosomy Trichobilharzia regenti 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Tato studie se zabývá rekombinantními cysteinovými peptidázami - cathepsiny B - původem z ptačí schistosomy Trichobilharzia regenti, která je jedinečná v rámci celé čeledě pro svoji schopnost migrovat nervovou tkání až do ...
  • Exkrečně-sekreční proteiny obratlovčích stádií schistosom v kontextu jejich biologie 

   Defence status: DEFENDED
   Konečný, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Krevní motolice čeledi Schistosomatidae jsou původci vážného onemocnění lidí i teplokrevných zvířat. Lidská schistosomóza postihuje přes 258 miliónů lidí. Nejzásadnější patologické projevy tohoto onemocnění nejsou způsobeny ...
  • Glykosylace, ultrastruktura a antigeny povrchu larev motolic 

   Defence status: DEFENDED
   Hůzová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 5. 2006
  • Inhibitory Kunitzova typu u Eudiplozoon nipponicum 

   Defence status: DEFENDED
   Černíková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Proteiny obsahující Kunitz domény jsou nejčastěji inhibitory serinových proteáz. Jejich obecnou charakteristikou je přítomnost tří disulfidových vazeb a relativně malá velikost kolem 6-10 kDa, ale nezřídka se objevují velké ...
  • Katepsín L u parazitov - výskyt, vlastnosti, funkcie 

   Defence status: DEFENDED
   Perháčová, Terézia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Katepsíny L sú lyzozomálne cysteínové endopeptidázy so všeobecnou funkciou katabolizmu proteínov. Táto práca pojednáva o doterajších poznatkoch o vlastnostiach katepsínov L, v korelácií s ich špecifickými funkciami u ...
  • Katepsíny L cerkárií Diplostomum pseudospathaceum 

   Defence status: DEFENDED
   Perháčová, Terézia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 9. 2015
   Táto štúdia sa zaoberá cysteínovými peptidázami cerkárií motolice Diplostomum pseudospataceum. Naväzuje na doterajší výskum, ktorý u cerkárií biochemicky a hmotnostnou spektrometriou potvrdil prítomnosť cysteínovej peptidázy ...
  • Laboratorní cykly schistosom, chov mezihostitelských plžů a jejich ekologické nároky 

   Defence status: DEFENDED
   Nečasová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Čeleď Schistosomatidae je významnou skupinou krevních motolic zahrnující vážné patogeny člověka a hospodářských zvířat. Z hlediska rozmnožování se jedná o gonochoristické parazity. Jejich životní cyklus probíhá ve dvou ...
  • Mnohobuněční endoparaziti krajty Morelia Viridis 

   Defence status: DEFENDED
   Bulantová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 5. 2006
  • Odvrhování glykokalyxu u cerkárií ptačích schistosom 

   Defence status: DEFENDED
   Chaloupecká, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Trichobilharzia spp. jsou ptačí schistosomy příbuzné lékařsky významným lidským parazitům rodu Schistosoma. Penetrující cerkárie jsou dobře známy jako kauzativní agens cerkáriové dermatitidy u lidí. Cerkárie aktivně penetrují ...
  • Orientace helmintů při hledání hostitele 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtová, Terezie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Helminti jsou ve vnějším prostředí nuceni často rychle vyhledat svého hostitele, aby tak mohli pokračovat ve svém ontogenetickém vývoji, případně tento vývoj dokončit. K vyhledání a identifikaci hostitele využívají různé ...
  • Orientace helmintů při hledání hostitele 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vojtová, Terezie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Parazitičtí helminti jsou ve vnějším prostředí nuceni často rychle vyhledat svého hostitele, aby tak mohli pokračovat ve svém ontogenetickém vývoji, případně tento vývoj dokončit. K vyhledání a identifikaci hostitele ...
  • Peptidázy monogeneí čeledi Diplozoidae 

   Defence status: DEFENDED
   Jedličková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Proces trávení krve u monogeneí podtřídy Polyopistocotylea je znám pouze z ultrastrukturálních a histochemických analýz. V porovnání s ostatními krevsajícími parazity existuje jen malé množství biochemických a molekulárně ...
  • Peptidázy motolic 

   Defence status: DEFENDED
   Kašný, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 3. 2008
   90 3. SUMMARY The text above refers about the majority of characterized trematode peptidases; the fundamental enzymes for trematode existence, which are integrated in many physiological processes like pathogenesis, tissue ...
  • Protilátková odpověď specifických hostitelů vůči antigenům ptačích schistosom 

   Defence status: DEFENDED
   Turjanicová, Libuše (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Tato práce zaměřená na humorální odpověď specifických hostitelů proti antigenům různých vývojových stadií ptačích schistosom T. regenti a T. szidati navazuje na předchozí výzkum protilátkové odpovědi u nespecifických ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV