• Arsen v letokruzích na As kontaminovaných plochách 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Kutná Hora a její okolí je oblast, postižená těžbou Ag, později Pb - Zn rud, trvající několik století. Důsledkem těžby jsou extrémní koncentrace některých prvků, především As, ve vodách, půdách i rostlinách, na ní rostoucích. ...
  • The behaviour of solar panel components after improper deposition in soils 

   Defence status: DEFENDED
   Mikhaylova, Ekaterina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
  • Biogeochemický cyklus prvků vzácných zemin v povodí Lesního potoka 

   Defence status: DEFENDED
   Dubroková, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 12. 2009
   110 Summary The study of biogeochemical cycle of rare earth elements (REE) carried out in the Lesní potok catchment and its vicinity (located in the Nature State Reserve, Voděradské bučiny, 30 km SE of Prague) was focused ...
  • Charakteristika a složení vybraných minerálních vod severočeské oblasti 

   Defence status: DEFENDED
   Fizková, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
  • Dendrochemie letokruhů v blízkosti Cu huti 

   Defence status: DEFENDED
   Jarošíková, Alice (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   Huť Nkana náležela k hlavním zdrojům kontaminace stopovými prvky (zejména Cu a Co) v oblasti afrického města Kitwe (Copperbelt, Zambie). Předmětem této práce bylo srovnat prvkové a izotopické složení zambijských půd a ...
  • Distribuce izotopů síry v rašeliništích 

   Defence status: DEFENDED
   Haluzová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Cílem této bakalářské práce je popsat dopady lidské činnosti na cyklus síry a sledování procesů a změn v tomto cyklu pomocí určitých izotopů síry. Úvodní část popisuje síru a její sloučeniny, dále výskyt síry v životním ...
  • Distribuce izotopů síry v rašeliništích 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Haluzová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Cílem této bakalářské práce je popsat dopady lidské činnosti na cyklus síry a sledování procesů a změn v tomto cyklu pomocí určitých izotopů síry. Úvodní část popisuje síru a její sloučeniny, dále výskyt síry v životním ...
  • Distribuce platinových kovů v půdách městských parků v Ostravě a Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Durajová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   Automobilové katalyzátory snižují emise CO, NOx a CmHm ze spalovacích motorů. Současně s tím z automobilových katalyzátorů dochází k emisím platinových kovů (PGE - platinum group elements). Automobilové katalyzátory byly ...
  • Distribuce platinových kovů v půdním profilu 

   Defence status: DEFENDED
   Štědrý, Robin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 9. 2009
  • Distribuce vybraných prvků v půdách městských parků Prahy a Brna 

   Defence status: DEFENDED
   Šimeček, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Praha a Brno patří k jedněm z nejvíce znečištěných měst ČR. Předmětem této práce bylo porovnat koncentrace PGE a obsahy rizikových prvků (Zn, Cd, Pb, Cu, As, Sb, Hg) v pražských a brněnských půdách parků. Vzorky půd byly ...
  • Distribuce vybraných prvků ve vybraných českých rašeliništích 

   Defence status: DEFENDED
   Valenta, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
  • Drevni letokruhy jako archiv deposice Pb 

   Defence status: DEFENDED
   Šimeček, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Předkládaná bakalářská práce má charakter rešerše zabývající se deposicí Pb v letokruzích stromů. První část je věnována obecným vlastnostem studovaného kontaminantu, jeho přirozenému a antropogennímu výskytu. V následujících ...
  • Dřevní letokruhy a rašeliny jako archívy recentních trendů depozice Pb a Hg v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Zuna, Milan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   1 Tree rings and peat bogs as archives of recent trends in Pb and Hg deposition in the Czech Republic Milan Zuna, 2012 Abstract The environment polluted by toxic metals is currently one of the most topical subjects studied ...
  • Exogenní alterace geomateriálů s anomálním obsahem rizikových prvků 

   Defence status: DEFENDED
   Udatný, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   of dissertation thesis Exogenic alteration of geomaterials with anomalous content of hazardous elements The research of waste materials from high temperature processes belongs to current issues solved in the field of modern ...
  • Geochemické a izotopové datování povodňových sedimentů 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   V řadě evropských zemí říční systémy představují nejrozšířenější a nejdostupnější sedimentární prostředí ke studiu historického vývoje dané oblasti a hodnocení vlivu antropogenních aktivit a míry znečištění na lokální či ...
  • In situ zvětrávací experimenty sulfidů a silikátů 

   Defence status: DEFENDED
   Jarošíková, Alice (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Zvětrávání je přirozený proces probíhající na zemském povrchu. Jeho efekt na minerály a další materiály je významný. Kromě mechanického rozrušování může důsledkem zvětrávání dojít k chemickým reakcím, které mohou vést ke ...
  • Izotopické poměry a koncentrace olova v archeologických vzorcích z vybraných lokalit a historických období 

   Defence status: DEFENDED
   Kadaníková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
  • Izotopové složení olova vybraných referenčních materiálů v jednotlivých krocích sekvenčního loužení. 

   Defence status: DEFENDED
   Martinovský, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato práce se zabývá problematikou izotopového složení olova v referenčních materiálech. Referenční materiály byly louženy sekvenční extrakcí a izotopové složení olova bylo stanoveno s využitím hmotnostní spektrometrie s ...
  • Izotopové složení Pb ve vybraných vzorcích uhlí z České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Vonásek, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
  • Kontaminace viničních pud mědí 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Cílem této bakalářské práce je shrnout dosavadní poznatky o kontaminaci viničních půd mědí, která je způsobena převážně dlouhodobou aplikací fungicidů na bázi mědi, užívaných jako obrana proti onemocnění vinné révy (Vitis ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV