• "Černý Petr": česká společnost a Čestný štít protektorátu Čechy a Morava 

   Beneš, Otmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Předložená diplomová práce se soustředí na výzkum a rozbor jediného vyznamenání, které bylo založeno jménem protektorátu Čechy a Morava. Nesoustředí se však jen na rámec druhé světové války. Stopy fenoménu civilních řadů ...
  • Mnichovské dny a jejich ohlas v rozhlasovém vysílání 

   Šubrová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Celý rok 1938 byl naplněn množstvím vypjatých událostí, které vyvrcholily na podzim podepsáním Mnichovské dohody. Tato smlouva, která byla podepsána bez účasti představitelů Československého státu, byla jedním z prvních ...
  • Není přítel jako přítel. Židé v národním státě Čechů a Slováků, 1945-1948. 

   Sedlická, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 1. 2019
   Disertační práce se zaměřuje na tematiku začleňování židovských obyvatel do většinové společnosti v letech 1945-1948. Primárně se zabývá třemi skupinami židovských občanů českých zemí, jejichž integrace byla značně ...
  • Odsun Němců z Jindřichova Hradce 

   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 1. 2020
   The transfer of the Germans took place after the Second World War and it could be divided into two stages - a wild transfer and an organized transfer. Jindřichův Hradec was mainly a Czech town, where just 5 percent of the ...
  • Pohled StB na volnou mládež se zaměřením na hnutí punk. 

   Síbrtová, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá volnou mládeží z pohledu StB. Blíže se pak zaměřuje na hnutí punk. Popisuje základní principy represí, opatření a postupů bezpečnostních orgánů proti punkovému hnutí v 80. letech v ČSSR. Dále se ...
  • Pomlčková válka v jednání Federálního shromáždění Československé socialistické repubiky 

   Kovařík, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Text předložené bakalářské práce se zabývá několika prvními měsíci, které navázaly na dynamické období sametové revoluce. V tomto období je československý politický systém poněkud zaskočen novou politickou agendou, která ...
  • Průběh akce Kameny a příběhy jejích obětí 

   Ježková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   (česky) Cílem bakalářské práce je pojednání o pokusech o emigraci občanů z Československa po roce 1948. Zaměřuje se na pokusy o přechod státní hranice spojené s akcí "Kameny", kdy Státní bezpečnost (StB) cíleně provokovala ...
  • Předsedové senátů Mimořádného lidového soudu v Jihlavě (Třebíči) a jejich role v retribučním procesu (1945-1947) 

   Hanák, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   ( in English) In this Diploma Thesis the activity of Extraordinary People's Court in Jihlava during the first phase of restitution period (1945-1947) is investigated via the means of a case study. Todate investigations of ...
  • Působení a vliv Karla Lamače ve filmovém průmyslu první republiky 

   Jindra, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Předkládaná diplomová práce se zabývá fungováním filmového průmyslu v Československu v období mezi dvěma světovými válkami, který nahlíží prostřednictvím významného herce, scénáristy, režiséra a filmového podnikatele Karla ...
  • Revue Na hlubinu a Filosofická revue: sonda do intelektuálních dějin meziválečného katolicismu v díle české dominikánské provincie 

   Macek, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 2. 2011
   Práce se zabývá analýzou katolického diskursu v období 1918 až 1948. Zkoumání provádí na dvou dominikánských teologických a filosofických periodikách - revue Na hlubinu a Filosofická revue. Hlavní analyzované okruhy otázek ...
  • Signal - propaganda Wehrmachtu v okupované Evropě a Protektorátu Čechy a Morava 1940-1945 

   Beneš, Otmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Předložená bakalářská práce je analýzou jedné z významných tiskovin nacistické propagandy z období druhé světové války - časopisu Signal. Práce má za cíl analyzovat zejména období od dubna 1940 do dubna 1945, kdy byla v ...
  • Tisk českého fašismu v období Velké hospodářské krize 

   Král, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   Cílem práce je prohloubit vědecké zpracování českého fašismu, především jeho tiskové a propagandistické činnosti. Autor se zaměřil na tiskoviny českých fašistů z období velké hospodářské krize 1929-1935, především se věnoval ...
  • Vzťahy Slovákov a Maďarov v Košiciach po prvej světověj vojne, s dôrazom na stotožnenie sa s novým štátom 

   Bírešová, Tatiana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Predložená bakalárska práca sa pokúsila o reflexiu vzťahov medzi slovenskými a maďarskými občanmi mesta Košice v časovom rozmedzí rokov 1918-1921. Práca ukazuje nakoľko bola lojalita Slovákov zlučiteľná s lojalitou voči ...
  • Židovské spolky v Československu so zameraním na Bratislavu 1919 - 1939 

   Heriban, Branislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 9. 2011
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Prahe Ústav českých dějin Branislav Heriban ŽIDOVSKÉ SPOLKY V ČESKOSLOVENSKU SO ZAMERANÍM NA BRATISLAVU 1919 - 1939 Autoreferát dizertačnej práce na získanie vedecko-akademickej ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV