• "Černý Petr": česká společnost a Čestný štít protektorátu Čechy a Morava 

   Defence status: DEFENDED
   Beneš, Otmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Předložená diplomová práce se soustředí na výzkum a rozbor jediného vyznamenání, které bylo založeno jménem protektorátu Čechy a Morava. Nesoustředí se však jen na rámec druhé světové války. Stopy fenoménu civilních řadů ...
  • Kolejáci z Hradčan. Život studentů z pražské koleje na Hradčanech za první a třetí republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kynkorová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 5. 2022
   The thesis concentrates on the image of the dormitory at Hradčany, Prague, from the students' point of view, during the years 1919-1939 and 1945-1949. The structure, rules, and regulations of this institution are described ...
  • Mnichovské dny a jejich ohlas v rozhlasovém vysílání 

   Defence status: DEFENDED
   Šubrová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Celý rok 1938 byl naplněn množstvím vypjatých událostí, které vyvrcholily na podzim podepsáním Mnichovské dohody. Tato smlouva, která byla podepsána bez účasti představitelů Československého státu, byla jedním z prvních ...
  • Není přítel jako přítel. Židé v národním státě Čechů a Slováků, 1945-1948. 

   Defence status: DEFENDED
   Sedlická, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 1. 2019
   Disertační práce se zaměřuje na tematiku začleňování židovských obyvatel do většinové společnosti v letech 1945-1948. Primárně se zabývá třemi skupinami židovských občanů českých zemí, jejichž integrace byla značně ...
  • Odsun Němců z Jindřichova Hradce 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 1. 2020
   The transfer of the Germans took place after the Second World War and it could be divided into two stages - a wild transfer and an organized transfer. Jindřichův Hradec was mainly a Czech town, where just 5 percent of the ...
  • Operace Percentage 

   Defence status: DEFENDED
   Fořtík, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   (česky) Předkládaná bakalářská práce se zabývá osudy a odbojovou činností jediného příslušníka zvláštní operace Percentage svobodníka aspiranta Františka Pavelky. Analyzuje Pavelkovo navázání spojení a následnou spolupráci ...
  • Pohled StB na volnou mládež se zaměřením na hnutí punk. 

   Defence status: DEFENDED
   Síbrtová, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá volnou mládeží z pohledu StB. Blíže se pak zaměřuje na hnutí punk. Popisuje základní principy represí, opatření a postupů bezpečnostních orgánů proti punkovému hnutí v 80. letech v ČSSR. Dále se ...
  • Pomlčková válka v jednání Federálního shromáždění Československé socialistické repubiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kovařík, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Text předložené bakalářské práce se zabývá několika prvními měsíci, které navázaly na dynamické období sametové revoluce. V tomto období je československý politický systém poněkud zaskočen novou politickou agendou, která ...
  • Průběh akce Kameny a příběhy jejích obětí 

   Defence status: DEFENDED
   Ježková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   (česky) Cílem bakalářské práce je pojednání o pokusech o emigraci občanů z Československa po roce 1948. Zaměřuje se na pokusy o přechod státní hranice spojené s akcí "Kameny", kdy Státní bezpečnost (StB) cíleně provokovala ...
  • Předsedové senátů Mimořádného lidového soudu v Jihlavě (Třebíči) a jejich role v retribučním procesu (1945-1947) 

   Defence status: DEFENDED
   Hanák, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   ( in English) In this Diploma Thesis the activity of Extraordinary People's Court in Jihlava during the first phase of restitution period (1945-1947) is investigated via the means of a case study. Todate investigations of ...
  • Působení a vliv Karla Lamače ve filmovém průmyslu první republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Jindra, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Předkládaná diplomová práce se zabývá fungováním filmového průmyslu v Československu v období mezi dvěma světovými válkami, který nahlíží prostřednictvím významného herce, scénáristy, režiséra a filmového podnikatele Karla ...
  • Rádio jako moderní technologie v první Československé republice 

   Defence status: DEFENDED
   Petric, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   V diplomové práci se budu zabývat rádiem a jeho vlivem na československou společnost v období první Československé republiky. Téma této práce zasadím do kontextu tzv. dějin technologií. Tento směr výzkumu je nejvíce rozšířen ...
  • Revue Na hlubinu a Filosofická revue: sonda do intelektuálních dějin meziválečného katolicismu v díle české dominikánské provincie 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 2. 2011
   Práce se zabývá analýzou katolického diskursu v období 1918 až 1948. Zkoumání provádí na dvou dominikánských teologických a filosofických periodikách - revue Na hlubinu a Filosofická revue. Hlavní analyzované okruhy otázek ...
  • Signal - propaganda Wehrmachtu v okupované Evropě a Protektorátu Čechy a Morava 1940-1945 

   Defence status: DEFENDED
   Beneš, Otmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Předložená bakalářská práce je analýzou jedné z významných tiskovin nacistické propagandy z období druhé světové války - časopisu Signal. Práce má za cíl analyzovat zejména období od dubna 1940 do dubna 1945, kdy byla v ...
  • Spojenecké vztahy Československa a Jugoslávie v letech 1918-1938. Na příkladu oslav 48. p. pl. "Jugoslávie" 

   Defence status: DEFENDED
   Mláka, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   The aim of this thesis is to analyze the relationships between allied nations Czechoslovakia and Yugoslavia in years 1918 and 1938 from the perspective of selected commemorative acts. The main aim of this thesis is to ...
  • Tisk českého fašismu v období Velké hospodářské krize 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   Cílem práce je prohloubit vědecké zpracování českého fašismu, především jeho tiskové a propagandistické činnosti. Autor se zaměřil na tiskoviny českých fašistů z období velké hospodářské krize 1929-1935, především se věnoval ...
  • Vnímání architektury z období socialismu ve veřejném diskurzu po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Pilařová, Zdislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 5. 2022
   The diploma thesis deals with the current topic of Czech architecture from the socialist period and its perception in public discourse after 1989. The issue is set in the context of architectural development after 1945 and ...
  • Vzťahy Slovákov a Maďarov v Košiciach po prvej světověj vojne, s dôrazom na stotožnenie sa s novým štátom 

   Defence status: DEFENDED
   Bírešová, Tatiana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Predložená bakalárska práca sa pokúsila o reflexiu vzťahov medzi slovenskými a maďarskými občanmi mesta Košice v časovom rozmedzí rokov 1918-1921. Práca ukazuje nakoľko bola lojalita Slovákov zlučiteľná s lojalitou voči ...
  • Začátky mužské větve Opus Dei na území České republiky 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Sterzik, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 6. 2022
   The bachelor thesis is about Opus Dei, the only personal prelature in the Catholic Church. However, the thesis focuses mainly on the origins of the male branch in the Czech Republic. The thesis is based on the analysis of ...
  • Židovské spolky v Československu so zameraním na Bratislavu 1919 - 1939 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Heriban, Branislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 9. 2011
   Author of the thesis focuses on the Jewish associations and organizations in Slovakia, particularly Bratislava, in the period 1919 to 1939. Jewish associations existed already in Austria-Hungary. In 1867, resulting from ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV