• Característica del español de Costa Rica 

   Defence status: DEFENDED
   Hajská, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Tato práce se zabývá variantou španělštiny na Kostarice a zkoumá jak stránku fonologickou, morfosyntaktickou a lexikální, tak i jazyky v kontaktu a jejich vliv na lexikální systém. Kromě dat převzatých z Lingvisticko-ent ...
  • Charakteristika panamské španělštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Ducká, Viktorie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Cílem bakalářské práce je zmapovat základní aspekty panamské španělštiny. V úvodu je stručně představen historický kontext jakožto nedílná součást při vývoji jazyka. Hlavní část práce se věnuje popisu fonetických, ...
  • Charakteristika současné mexické španělštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Kloučková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   V této práci se pokusím postihnout současný stav mexické španělštiny na základě dostupných výzkumů renomovaných lingvistů. Současně k těmto poznatkům přidávám některá vlastní pozorování a vlastní zkušenost s mexickou ...
  • El español yucateco 

   Defence status: DEFENDED
   Fantová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Tato práce se zabývá problematikou španělského dialektu na Yucatanském poloostrově (Mexiko). Práce je rozdělena do tří sekcí. V první části jsou vymezeny základní pojmy spojené s tématem práce. Druhá část se zaměřuje na ...
  • Frazeologismy v hovorové španělštině 

   Defence status: DEFENDED
   Eisnerová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
  • Jazyk mexické mládeže z hlediska slovní zásoby 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Cílem práce je především analyzovat příklady živého jazyka konkrétního místa, doby a konkrétních mluvčích. Jazyk každého jednotlivce je charakterizován neJvlce místem a prostředím, v němž vyrůstal. Jde jak o prostředí ...
  • Komunikace mezi Španěly a Indiány během dobývání Ameriky 

   Defence status: DEFENDED
   Pastyříková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   V diplomové práci analyzuji stěžejní otázky spojené s problematikou komunikace po příchodu Španělů na americký kontinent. Soustřeďuji se zejména na první fázi kontaktu Evropanů s původním obyvatelstvem. V úvodní části práce ...
  • Portorická španělština se zaměřením na slovní zásobu 

   Defence status: DEFENDED
   Dušek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   (česky): Tato bakalářská práce zkoumá slovní zásobu portorické španělštiny, která obsahuje značné množství charakteristických rysů obecně platných pro americkou španělštinu (její lexikální rovinu). Je zde také zařazen ...
  • Původ americké španělštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Terešková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Tato práce se zabývá původem latinskoamerické španělštiny. Vzhledem k tomu, že je naprosto nemožné studovat cokoliv bez znalosti historického kontextu, je první část této diplomové práce věnována právě situaci v níž se ...
  • Spanglish 

   Defence status: RECOGNIZED
   Plutnarová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 1. 2008
   Cílem této práce je načrtnout současný stav spanglish - jevu, který chápeme jako proces probíhající ve Spojených státech amerických na jedné straně a jako úkaz objevující se ve španělsky mluvícím světě ovlivněném angličtinou ...
  • Spanglish 

   Defence status: DEFENDED
   Plutnarová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 31. 1. 2007
   Cílem této práce je načrtnout současný stav spanglish - jevu, který chápeme jako proces probíhající ve Spojených státech amerických na jedné straně a jako úkaz objevující se ve španělsky mluvícím světě ovlivněném angličtinou ...
  • Specifické otázky výuky španělštiny v systému vzdělávání dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Janíčková, Darina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 1. 2006
   Specifické otázky se u výuky španělštiny pro dospělé objevují ve všech jejích součástech a ovlivňují je dva základní přístupy - didaktika cizích jazyků a didaktika vzdělávání dospělých. Prostřednictvím kombinace procesu ...
  • Španělsko-anglický bilingvismus v kontextu Kalifornie 

   Defence status: DEFENDED
   Eisnerová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá španělsko-anglickým bilingvismem v kontextu Kalifornie. Je zaměřena na teorii bilingvismu z pohledu lingvistiky, psycholingvistiky a jevů, které nastávají při kontaktu jazyků. Na bilingvismus je ...
  • Variedades del español y el espanglés en los EE. UU. 

   Defence status: DEFENDED
   Broulíková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Tato práce se zabývá problematikou španělštiny a jejího vlivu na anglický jazyk na území Spojených států amerických. Cílem je vyzdvihnout předevší variantu spanglish. Práce je rozdělena do čtyř sekcí. První část je zaměřena ...
  • Voseo, jeho vývoj a současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Bocková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Tato práce se zabývá voseem ze synchronního i diachronního hlediska. Na prvních stranách srovnává slovesný a zájmenný systém ve Španělsku a Hispánské Americe, dále sleduje vývoj vosea, k čemuž si dopomáhá dobovými díly, ...
  • Výuka španělštiny při specifických poruchách učení 

   Defence status: DEFENDED
   Mattasová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Setká-li se učitel španělštiny při své práci se žáky trpícími specifickými prouchami učení, je třeba, aby byl informován o potížích, které tito žáci mohou při osvojování jazyka mít. Tyto žáky charakterizuje především deficit ...
  • Základní znaky mluvené španělštiny v Andalusii 

   Defence status: DEFENDED
   Chybíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá vymezením hlavních rysů andaluské španělštiny, jež nacházíme v jazykové rovině zvukové, lexikální a gramatické. Úvodem jsou zmíněny důležité historické informace objasňující počátky španělštiny ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV