• Current economics crisis in the works of Paul R. Krugman and Joseph E. Stiglitz 

   Defence status: DEFENDED
   Tóth, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   V bakalářské práci se zabývám myšlenkami Josepha E. Stiglitze a Paula R. Krugmana v souvislosti se současnou ekonomickou krizí. Práce začíná výběrem současných kritik a komentářů obou autorů ke dvěma tématům - ideologii ...
  • České přímé investice v zahraničí a jejich podpora ze strany státu 

   Defence status: DEFENDED
   Vejdovec, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 5. 9. 2008
  • Dlouhodobá nezaměstnanost - břímě českého trhu práce 

   Defence status: DEFENDED
   Hněvkovský, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato práce se zaměřuje na problém dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice. Úvodní část pojednává o odlišných přístupech k měření nezaměstnanosti. Pozornost je kladena zejména na rozdíly mezi obecnou mírou nezaměstnanosti, ...
  • Ekonomická sladěnost České republiky s eurozónou ve světle finanční krize 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Tato práce se zabývá charakterizací sladěnosti České ekonomiky s ekonomikou eurozóny. V první části je popsána teorie OCA, která je základním teoretickým východiskem analýzy obsažené v této práci. Ve druhé části je zkoumána ...
  • Endogeneity of credit or nominal rigidities? 

   Defence status: DEFENDED
   Franče, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Práce prezentuje teoretický model, který se snaží vysvětlit příčiny hospodářských cyklů a který má základ v postkeynesiánské ekonomii. Podle tohoto modelu jsou příčinou hospodářských cyklů změny v investicích a endogenita ...
  • The financial instability hypothesis of Hyman P. Minsky and its apllication to the current financial crisis 

   Defence status: DEFENDED
   Paulus, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Tato bakalářská práce se věnuje hypotéze finanční nestability Hymana P. Minského a její aplikaci na současnou finanční krizi. První půlka práce shrnuje hypotézu finanční nestability a poukazuje na práce, které hypotézu ...
  • Growth Enhancing Policies under Fiscal Austerity 

   Defence status: DEFENDED
   Rott, Robert (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Currently, there have been two opposing views on how governments should support economic growth - either by fiscal stimulus or by fiscal consolidation. The most heated discussion has been over the question of whether a ...
  • The Institutional Analysis of Banking Reforms in Vietnam 

   Defence status: DEFENDED
   Nguyen Quang, Dung (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Hlavním cílem bakalářské práce je institucionální analýza bankovních reforem ve Vietnamu. Autor analyzuje vliv bankovních reforem na vývoj institucí. Moderní instituce vyžadují flexibilní a efektivní pravidla, jak formální ...
  • Institutional Determinants of Investment Inflows into Transitional Economies 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Donu, Victoria (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 3. 2016
   Práce se zabývá vztahem mezi kvalitou institucionálního prostředí a přílivem přímých zahraničních investic v postkomunistických zemích. Hlavním cílem je empiricky potvrdit tvrzení, že institucionální proměnné mají zásadní ...
  • Institutional Factors affecting Investment Inflows in Transitional Countries 

   Defence status: DEFENDED
   Donu, Victoria (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   This thesis investigates the relationship between institutional quality and the level of investment inflows in transitional countries from Central and Eastern Europe. We try to empirically verify the argument that institutional ...
  • Supervision of the Integrated European Banking Market 

   Defence status: DEFENDED
   Trpčevski, Ivan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 30. 3. 2011
   The aim of the thesis is to analyse the Europe-wide banking supervision. The thesis points out the problems and shortcomings of the pre-crisis framework, analyses mutually competitive proposals for change that emerged ...
  • Supervision of the integrated European banking market : Time to rethink the institutional framework? 

   Defence status: DEFENDED
   Trpčevski, Ivan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Cieľom tejto práce je analyzovať dohľad nad bankami v celoeurópskom merítku. Práca poukazuje na existujúce problémy a nedostatky dnešného usporiadania, analyzuje vzájomne si konkurujúce návrhy zmien a posudzuje možnosť ich ...
  • Three essays on Joseph Stiglitz and information asymmetry 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Tato práce obsahuje tři eseje vztahující se k dílu ekonoma Josepha Stiglitze. První esej popisuje Stiglitzův přínos k ekonomické teorii s důrazem na problémy spojené s informačních asymetrií, novou Keynesovskou a institucionální ...
  • Three essays on Joseph Stiglitz, information asymmetry, and credit rationing 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 30. 3. 2011
   This thesis contains three essays related to the work of economist Joseph Stiglitz. The first essay describes the contribution of Stiglitz to economic theory by analysing problems of information asymmetry, new Keynesian ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV