• Aktuální psychologické problémy domácího vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Blechová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá psychologickými aspekty domácího vzdělávání. Teoretická část se soustředí na domácí vzdělávání v kontextu samotných jeho aktérů, tedy dítěte a rodiče. Na straně dítěte mapuje taková témata, ...
  • Analýza edukačních potřeb žáků s problémy v chování 

   Defence status: DEFENDED
   Papoušková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Má bakalářská práce nese název "Analýza edukačních potřeb žáků s problémy v chování". Jedná se o literárně - přehledovou studii této problematiky a návrh výzkumu navazující na východiska teoretické části práce. Ta je ...
  • Člověk ve společnosti znalostí: vědění jako součást identity 

   Defence status: DEFENDED
   Seifert, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   V předložené diplomové práci se zabývám psychologickými souvislostmi teorie znalostní společnosti. Společenské změny, které se udály v několika posledních desetiletích, mají řadu širších souvislostí a právě psychologické ...
  • Dlouhodobé dopady rozvodu rodičů na jejich potomky 

   Defence status: DEFENDED
   Woloszczuková, Patricie Rosalie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   Tato práce se zabývá dlouhodobými dopady rozvodu rodičů, tedy tím, jak rozvod rodičů v dětství ovlivňuje dospělost potomka. V první části jsou definovány základní funkce a typy rodiny a problematika rozvodů v České republice. ...
  • Psychologické aspekty individualizace přístupu k žákům se specifickými poruchami učení 

   Defence status: DEFENDED
   Michalová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Zdeňka Michalová Psychologické aspekty individualizace přístupu k žákům se specifickými poruchami učení Individualization of Approach to Learnes with Specific Learning Disabilities and It's Psychological Aspects Anotace ...
  • Psychologické aspekty role nevlastního otce 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Tomanová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Diplomová práce Psychologické aspekty role nevlastního otce si klade za cíl zmapovat rozšiřující se fenomén v soudobé společnosti, kterým je přítomnost nevlastních otců v nově složených rodinách. Teoretická část vychází z ...
  • Psychologické aspekty role nevlastního otce 

   Defence status: DEFENDED
   Tomanová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 1. 2017
   Diplomová práce Psychologické aspekty role nevlastního otce si klade za cíl zmapovat rozšiřující se fenomén v soudobé společnosti, kterým je přítomnost nevlastních otců v nově složených rodinách. Teoretická část vychází z ...
  • Psychologické souvislosti střídavé péče 

   Defence status: DEFENDED
   Langrová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   4 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou střídavé péče jako formou porozvodového uspořádání poměrů dětí po rozvodu rodičů. Literárně přehledová část obsahuje krátké uvedení do problematiky v podobě proměn rodiny, ...
  • Stresory při vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Mihalko, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   5 Abstract Childhood and adolescence is no longer perceived as worriless period of life as it was in past years. This may be caused by increasing demands on individuals in school environment. The bachelor thesis points to ...
  • Vybrané psychologické aspekty studia matematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Münichová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
   Tato práce se zaměřuje na zkoumání pedagogicko-psychologických aspektů souvisejících se studiem matematiky v období dospívání. Obtížné období dospívání zahrnuje řadu vývojových úkolů, mezi které patří také volba vzdělávací ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV