• Arnošt Procházka mezi literaturou a výtvarným uměním 

   Novotná, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
  • Cestopisné variace české meziválečné literatury 

   Doležalová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Diplomová práce Cestopisné variace české meziválečné literatury se zabývá vývojem cestopisu jako specifického literárního žánru v meziválečném období české literatury. První část práce představuje přehled variací definic ...
  • Charakter a proměny beletrie Josefa Čapka 

   Bechnerová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakalářská práce Charakter a proměny beletrie Josefa Čapka se zabývá vybraným literárním dílem Josefa Čapka. Poukazuje na motivy a postupy, které prostupují autorovou literární tvorbou. Dále nastiňuje Čapkův umělecký vývoj. ...
  • Česká dekadence a okultismus. Projevy okultismu v díle Jiřího Karáska ze Lvovic 

   Nagy, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 2. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá vzájemným vztahem dekadentního symbolismu a okultismu v Čechách na přelomu 19. a 20. století. V první části jsou nastíněny aktivity vybraných autorů z okruhu Moderní revue na soudobé okultní ...
  • Karel Kamínek prozaik 

   Brázdová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá krátkými prózami Karla Kamínka, autora z okruhu Moderní revue. V první části je nastíněno prostředí české dekadence přelomu 19. a 20. století, francouzské kořeny dekadence a její evropské inspirační ...
  • Literární kritik F. V. Krejčí a revue Rozhledy 

   Pečenková, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce se zaměřuje na pojetí literární kritiky F. V. Krejčího (v programových i okrajových textech) a na jeho vlastní literárněkritickou činnost v revui Rozhledy. Rozhledy, jež jsou reprezentantem moderních ...
  • Literární kritika a časopisy 1945 -1948 

   Hladík, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   1 ABSTRAKT Tato práce pojednává o kulturních a kulturněpolitických periodikách vycházejících v období od května 1945 do února 1948 a polemikách, které probíhaly v této době. Práce sestává ze dvou vzájemně propojených částí ...
  • Michael Kácha a česká literatura 

   Machková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práce představuje osobnost Michaela Káchy, anarchistického redaktora a nakladatele. Životopisný nástin zachycuje nejen jeho redakční a publicistickou činnost (např. v časopisech Práce, Zádruha, Mladý průkopník, ...
  • Minima prosaica. Česká drobná próza v letech 1890-1900 

   Topor, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 3. 2010
   Materiálem analýz a komentářů, soustředěných v této práci, jsou drobné prozaické texty, otištěné v průběhu posledního desetiletí 19. století v českých časopisech. Kapitoly, věnované dvěma dílčím rokům (1890 / 1900), ...
  • Návrat k Oslu a stínu. Satirické drama v dobovém kontextu. 

   Pečenková, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Satirické drama Osel a stín bylo představeno v souvislostech politického, literárního a divadelního dění roku 1933. Dobový kontext byl skládán a utvářen komentáři V+W k vlastní tvorbě (v časopisu Vest pocket revue, v jiných ...
  • Podoby fantastiky (tajemna) v české próze na sklonku 19. století 

   Michalcová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   The goal of this Bachelor's thesis is the identification and description of chosen texts with fantastic elements by Jakub Arbes, Julius Zeyer, Svatopluk Čech, Adam Chlumecký, Josef Jiří Kolár, Alfons Bohumil Šťastný and ...
  • Práce Josefa Hiršala 

   Bartochová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This master's thesis focuses on Josef Hiršal's work in its entirety. The core will be a literary-historical material research, based on which there will be a complete annotated bibliography (which still does not ...
  • Rysy dandysmu v díle Jiřího Karáska ze Lvovic 

   Alferyová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Předkládaná bakalářská práce, která nese název Rysy dandysmu v díle Jiřího Karáska ze Lvovic, se zaměřuje na pojetí dandysmu v literární tvorbě Jiřího Karáska ze Lvovic. Pojem dandysmu je zde vztažen k několika hlavním ...
  • Spojitosti literárního a výtvarného díla Karla Hlaváčka 

   Štěpánová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Práce se zaměří na literární a výtvarné dílo Karla Hlaváčka v jeho celistvosti. V bakalářské práci se budeme především soustřeďovat na provázanosti mezi jeho tvorbou a na výklad a srovnání vybraných motivů. Pokusíme se ...
  • Stylizační postupy v díle Ladislava Fukse 

   Fiřtíková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Práce se zabývá stylizačními postupy užívanými v beletristických a publicistických textech Ladislava Fukse. Jejím cílem je vymezení a doložení základních charakteristických postupů, kterými jsou opakování, intertextovost, ...
  • Vladimír Houdek 

   Paulus, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Práce se zabývá pozapomenutým básníkem Vladimírem Houdkem, jenž své jediné dvě sbírky publikoval na samém přelomu 19. a 20. století. Důraz je kladen na všechny dostupné materiály o jeho díle a životě. Na základě analýzy ...
  • Ženské postavy v poezii Viktora Dyka 

   Frühaufová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato práce se zaměřuje na ženské postavy v poezii českého básníka Viktora Dyka, zkoumá jejich základní rysy a symboliku a podává základní shrnutí jejich výskytu a významu v rámci autorovy poezie a v kontextu české poezie ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV