• Arnošt Procházka mezi literaturou a výtvarným uměním 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
  • Cestopisné variace české meziválečné literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Diplomová práce Cestopisné variace české meziválečné literatury se zabývá vývojem cestopisu jako specifického literárního žánru v meziválečném období české literatury. První část práce představuje přehled variací definic ...
  • Charakter a proměny beletrie Josefa Čapka 

   Defence status: DEFENDED
   Bechnerová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakalářská práce Charakter a proměny beletrie Josefa Čapka se zabývá vybraným literárním dílem Josefa Čapka. Poukazuje na motivy a postupy, které prostupují autorovou literární tvorbou. Dále nastiňuje Čapkův umělecký vývoj. ...
  • Časopis Paleček (1872-1887) 

   Defence status: DEFENDED
   Ivasková, Jarmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   The aim of this bachelor thesis is to describe the foundation, nature, and the development of the 1872-1887 Paleček humoristic journal. Based on material examination and considering previous humorous literary tradition and ...
  • Česká dekadence a okultismus. Projevy okultismu v díle Jiřího Karáska ze Lvovic 

   Defence status: DEFENDED
   Nagy, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 2. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá vzájemným vztahem dekadentního symbolismu a okultismu v Čechách na přelomu 19. a 20. století. V první části jsou nastíněny aktivity vybraných autorů z okruhu Moderní revue na soudobé okultní ...
  • Josef Václav Frič (1829-1890): V mé bibliothece 

   Defence status: DEFENDED
   Hesová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Předkládaná disertační práce materiálově čerpá z dochované literární a knihovní pozůstalosti českého spisovatele a novináře Josefa Václava Friče (1829-1890), místně rozdělené a doposud neutříděné, s cílem vytvořit podklad ...
  • Karel Kamínek prozaik 

   Defence status: DEFENDED
   Brázdová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá krátkými prózami Karla Kamínka, autora z okruhu Moderní revue. V první části je nastíněno prostředí české dekadence přelomu 19. a 20. století, francouzské kořeny dekadence a její evropské inspirační ...
  • Komparace vybraných středoškolských učebnic české literatury z první poloviny 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Bendová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   The topic of the presented thesis is a comparison of selected high school textbooks of Czech literature, which were created and used during the first half of the 20th century, in terms of sociopolitical changes (i.e. notably ...
  • Kulturně-historické práce Aloise Jiráska 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The purpose of this thesis is to present Alois Jirásek as an author of popular texts, both educative and tendentious, published in contemporary periodicals or reprinted in his collected works as the case may be; and thus ...
  • Literární kritik F. V. Krejčí a revue Rozhledy 

   Defence status: DEFENDED
   Pečenková, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce se zaměřuje na pojetí literární kritiky F. V. Krejčího (v programových i okrajových textech) a na jeho vlastní literárněkritickou činnost v revui Rozhledy. Rozhledy, jež jsou reprezentantem moderních ...
  • Literární kritika a časopisy 1945 -1948 

   Defence status: DEFENDED
   Hladík, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   1 ABSTRAKT Tato práce pojednává o kulturních a kulturněpolitických periodikách vycházejících v období od května 1945 do února 1948 a polemikách, které probíhaly v této době. Práce sestává ze dvou vzájemně propojených částí ...
  • Logaritmus Arbesova romaneta 

   Defence status: DEFENDED
   Coufalová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 2. 2021
   Bakalářská práce se zabývá otázkou "vypočitatelnosti" estetického účinku uměleckého díla, konkrétně romaneta, resp. možnými vztahy mezi logikou jeho výstavby a estetickým působením. Zaměří se na to, do jaké míry je tento ...
  • Michael Kácha a česká literatura 

   Defence status: DEFENDED
   Machková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práce představuje osobnost Michaela Káchy, anarchistického redaktora a nakladatele. Životopisný nástin zachycuje nejen jeho redakční a publicistickou činnost (např. v časopisech Práce, Zádruha, Mladý průkopník, ...
  • Minima prosaica. Česká drobná próza v letech 1890-1900 

   Defence status: DEFENDED
   Topor, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 3. 2010
   Materiálem analýz a komentářů, soustředěných v této práci, jsou drobné prozaické texty, otištěné v průběhu posledního desetiletí 19. století v českých časopisech. Kapitoly, věnované dvěma dílčím rokům (1890 / 1900), ...
  • Motivy, obrazy a (auto)stylizace českého dekadentního symbolismu 

   Defence status: DEFENDED
   Fremrová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   This thesis is focused on the decadent form of Czech symbolist literature at the turn of the 19th century and the beginning of the 20th century. The main task is to present a complex catalogue of motifs and images used by ...
  • Návrat k Oslu a stínu. Satirické drama v dobovém kontextu. 

   Defence status: DEFENDED
   Pečenková, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Satirické drama Osel a stín bylo představeno v souvislostech politického, literárního a divadelního dění roku 1933. Dobový kontext byl skládán a utvářen komentáři V+W k vlastní tvorbě (v časopisu Vest pocket revue, v jiných ...
  • Podoby fantastiky (tajemna) v české próze na sklonku 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Michalcová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   The goal of this Bachelor's thesis is the identification and description of chosen texts with fantastic elements by Jakub Arbes, Julius Zeyer, Svatopluk Čech, Adam Chlumecký, Josef Jiří Kolár, Alfons Bohumil Šťastný and ...
  • Práce Josefa Hiršala 

   Defence status: DEFENDED
   Bartochová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This master's thesis focuses on Josef Hiršal's work in its entirety. The core will be a literary-historical material research, based on which there will be a complete annotated bibliography (which still does not ...
  • Recepce díla Bohumila Hrabala v anglo-americkém kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   This thesis deals with works of Bohumil Hrabal in British and American context. The goal of the thesis is to describe the reception of Bohumil Hrabal's books by literary criticism written in English from its beginnings to ...
  • Rysy dandysmu v díle Jiřího Karáska ze Lvovic 

   Defence status: DEFENDED
   Alferyová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Předkládaná bakalářská práce, která nese název Rysy dandysmu v díle Jiřího Karáska ze Lvovic, se zaměřuje na pojetí dandysmu v literární tvorbě Jiřího Karáska ze Lvovic. Pojem dandysmu je zde vztažen k několika hlavním ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV