• Biblický a mimobiblický pohled na Exodus 

   Defence status: DEFENDED
   Bíca, Josef (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   Dá se říci, že celá problematika exodu se dívá na věc asi takto: není vyloučeno, že došlo k takovým událostem, kdy nějaké vlny Hebrejů hledaly lepší život ( a právě někteří z nich proudili i z Egypta ). Zázračná znamení a ...
  • Biblický význam Kineretského jezera a jeho blízkého okolí v 1. století 

   Defence status: DEFENDED
   Levová, Miroslava (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá významem Kineretského jezera a jeho okolí v 1. století n. l. v souvislosti s událostmi, které popisuje Nový zákon. Upozorňuje na dobové pozadí a význam lokalit v blízkosti jezera. V práci ...
  • Čarodejnictví v Bibli a jeho důsledky v dějinách 

   Defence status: DEFENDED
   Bínová, Denisa (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   V diplomové práci s názvem "Čarodějnictví v Bibli a jeho důsledky v dějinách" se zabývám fenoménem čarodějnictví v době vrcholného středověku a raného novověku na území Evropy a časti Spojených států, s hloubkovou sondou ...
  • Exorcismus v synoptických evangeliích 

   Defence status: DEFENDED
   Lupačová, Viktorie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009
   Práce se věnuje pochopení Ježíšových exorcismů v synoptických evangeliích. Na příkladu několika Ježíšových autentických výroků je ilustrováno Ježíšovo pochopení vlastní exorcistické činnosti jako eschatologické a soterilogické ...
  • Lakíšké dopisy a poselství Starého Zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Tuja, Ojuncacral (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Marie Magdalská v Bibli a křesťanské tradici 

   Defence status: DEFENDED
   Kalvasová, Vendula (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   Diplomová práce na téma "Marie Magdalská v Bibli a křesťanské tradici" je rozdělena do tří částí. V první části, která je stěžejní, vychází z biblického textu, především z Nového zákona. Zde jsou podrobně rozebrány přívlastky, ...
  • Megido ve Starém zákoně a ve světle současné archelogie 

   Defence status: DEFENDED
   Bémová, Jitka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   Diplomová práce "Megido ve Starém zákoně a ve světle současné archeologie" pojednává o dějinách Megida od raného osídlení až po asyrskou nadvládu v 8. století př. o. 1. Do kontrastu s biblickými prameny byl postaven ...
  • Náboženský a sociokulturní pohled na dynastii Omríovců 

   Defence status: DEFENDED
   Roček, Daniel (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Bakalářská práce se zabývá omríovskou dynastií v době starozákonního Izraele. Rozebírá aspekty náboženské, sociální a kulturní. Jde o dynastii, která vládla v 9. století před Kristem. Cílem práce bylo podat za pomoci tří ...
  • Panování člověka a Boží Duch v myšlení Pavla z Tarzu 

   Defence status: DEFENDED
   Bukovský, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou panování člověka a Boží Duch v myšlení Pavla z Tarzu.
  • Poslání pastýře dnes na základě biblického pohledu 

   Defence status: DEFENDED
   Rupertová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009
   Má diplomová práce se zabývá posláním pastýře dnes na základě biblického pohledu. V první části se zaměřím především na vystižení a objasnění pojmu pastýř na stránkách Starého a Nového zákona s důrazem na pastýřskou úlohu ...
  • Samařská ostraka, jejich funkce a vztah ke Starému zákonu 

   Defence status: DEFENDED
   Šebestová, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Tato práce si klade za cíl představit jeden z významných archeologických nálezů, který byl objeven počátkem 20. století a který nám nabízí vhled do administrativního systému severního Izraele - Samařská ostraka. Práce ...
  • Stvoření člověka, úděl a úkol člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Kocichová, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Tématem této práce je stvoření člověka, úděl a úkol člověka. Stvoření člověka tak, jak jej můžeme sledovat v prvních dvou kapitolách knihy Genesis, stojící na samotném počátku Starého Zákona. Zaměřila jsem se na biblický ...
  • Život první křesťanské církve na pozadí Pavlových cest po Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Chottová, Eliška (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV