Now showing items 1-20 of 52

  • Cizí jazyk jako komunikační bariéra v intenzivní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Zachová, Eva (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Diplomová práce sleduje, zda se na vybraných pracovištích intenzivní péče vyskytuje komunikační bariéra s pacienty - cizinci. Zabývali jsme se otázkou, zda pracovníci vnímají dorozumívání s cizinci jako problém a jak ho ...
  • Česká zdravotnická pomoc v zahraničí 

   Defence status: DEFENDED
   Šimečková, Ariela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
  • Dějiny první pomoci se zaměřením na kardiopulmonální resuscitaci 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáčková, Eliška (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   The thesis deals with an overview of the history of First Aid, focusing on the development of cardiopulmonary resuscitation. It is a historical-comparative work of theoretical nature. The intention is to map the knowledge ...
  • Efektivita substituční léčby metadonem 

   Defence status: DEFENDED
   Kudrnová, Martina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Efektivnost a léčba chronických defektů pomocí moderních obvazových materiálů 

   Defence status: DEFENDED
   Rejchlíková, Ludmila (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
  • Gynekologické problémy u děvčátek a dospívajících dívek 

   Defence status: DEFENDED
   Umlaufová, Ilona (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 6. 2006
   In this master thesis we have been concerned with gynaecological problems which occur with little and teenage girls. The thesis is divided into a theoretical and an empirical part. In the theoretical part we have tried to ...
  • Historie léčby bolesti 

   Defence status: DEFENDED
   Erbenová, Helena (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Diplomová práce se zaměřuje na historii léčby bolesti od samého počátku lidských dějin až po současnost. Snaží se podat ucelený přehled vývoje zkoumání, tvorby teorií a boje člověka s bolestí, nepříjemným smyslovým vjemem, ...
  • Hygiena dutiny ústní 

   Defence status: DEFENDED
   Borecká, Iveta (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 6. 2009
  • Idiopatické střevní záněty (Problematika chronické nemoci) 

   Defence status: DEFENDED
   Hodásová, Zuzana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Bakalářská práce se zaměřuje na klienty s chronickým onemocněním střev, a to Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část popisuje anatomii, historii, a ...
  • Informovanost pacienta v invazivní kardiologii 

   Defence status: DEFENDED
   Švejdová, Kateřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
  • Interpersonální vztahy na centrálních operačních sálech 

   Defence status: DEFENDED
   Doucková, Petra (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 6. 2009
  • Intimní vztahy mezi zdravotnickými pracovníky u konkrétního poskytovatele zdravotních služeb 

   Defence status: DEFENDED
   Bendová, Eva (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 2. 2015
   Bakalářská práce je zaměřena na vznik a výskyt intimních vztahů mezi zdravotnickými pracovníky z pohledu sester. Cílem práce je zjistit, zda na pracovišti sester vznikají intimní vztahy, konkrétně mezi lékaři a sestrami, ...
  • Kojení z pohledu žen 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbová, Hana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Tato diplomová práce se zabývá současnou problematikou kojení z pohledu žen. V teoretické části jsou popsány nejnovější poznatky o kojení, historie, význam a psychologie kojení. Praktická část sleduje postoje matek ke ...
  • Komunikace v ošetřovatelství se zaměřením na ambulantní složku - konflikty 

   Defence status: DEFENDED
   Horová, Kateřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Cílem předložené bakalářské práce bylo zjistit, jaké jsou nejčastější příčiny konfliktů v ambulantních složkách. Dále bylo zkoumáno, jaký vliv a zda vůbec má vzhled a chování všeobecné sestry na další případné konfliktní ...
  • Kvalita života pacientů s idiopatickými střevními záněty 

   Defence status: DEFENDED
   Píchová, Andrea (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 2. 2014
   Kvalita života pacientů s idiopatickými střevními záněty (IBD - inflammatory bowel disease) výrazně souvisí s aktivitou, léčbou a komplikacemi tohoto chronického onemocnění. Dále souvisí i s aspekty psychosociálními a ...
  • Kvalita života sester a administrativních pracovníků 

   Defence status: DEFENDED
   Cvachoučková, Barbora (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Cílem práce je nastínit problematiku kvality života sester a administrativních pracovníků s ohledem na jejich vzdělání, praxi a zkušenosti. Tato práce by měla přinést základní informace o důvodech nedostatku sester v ...
  • Kvalita života u nemocných s bronchiální obstrukcí 

   Defence status: DEFENDED
   Vrlíková, Lucie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 6. 2009
  • Léčba pooperační bolesti metodou kontinuální epidurální analgezie 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušková, Veronika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
  • Mobbing na pracovištích intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčková, Renata (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diplomová práce zkoumá, zda se na vybraných pracovištích intenzivní péče mobbing vyskytuje, co všechno sestry o tomto problému vědí a jak s ním bojují. První část práce, teoretická, je věnována roli sestry na pracovišti ...
  • Mobbing na pracovištích intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Samcová, Olga (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Úkolem práce je přiblížit problematiku, zvanou mobbing. Cílem je především zjistit, do jaké míry je šikana rozšířená na pracovištích intenzivní péče v jižních Čechách, zejména v Prachaticích a Strakonicích. Zjistit kolik ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV