Now showing items 1-20 of 27

  • Chemoterapie kolorektálního karcinomu 

   Defence status: DEFENDED
   Cholevová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 6. 6. 2006
  • Farmakoterapie bolesti 

   Defence status: DEFENDED
   Corquaye, Theodora Korkor (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   Zjednodušeně řečeno je bolest normální reakce organismu na škodlivý podnět - zánět, úraz, apod. Každý z nás ji určitě v životě zažil. Bolest je také varovným a svým způsobem i prospěšným signálem důležitým k obraně organismu ...
  • Farmakoterapie dyslipidémie 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháčková, Renata (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Souhrn Dyslipidémie (DLP) představují jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerózy. Výsledky velkých klinických studií prokázaly, že účinná léčba dyslipidémií výrazně snižuje kardiovaskulární riziko. Hypolipidemická ...
  • Farmakoterapie porodu 

   Defence status: DEFENDED
   Krásová, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   Název mé diplomové práce je Farmakoterapie porodu. Zabývala jsem se porodem z různých pohledů. Poukazuji zde hlavně na dva typy porodů - medikamentózní a alternativní porod. V poslední době se dosti hovoří i o porodu doma, ...
  • Farmakoterapie projevů alergických reakcí na kůži 

   Defence status: DEFENDED
   Krátká, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   Souhrn Kůže slouží jako první linie obrany mezi jedincem a životním prostředím. Narušení epidermální bariéry může usnadnit průnik iritancií, alergenů, mikrobů a jiných nox do epidermis, což může vyústit v zánětlivou reakci. ...
  • Farmakoterapie v těhotenství 

   Defence status: DEFENDED
   Rolcová, Daniela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Vhodnost podání léčiv těhotným ženám je častou otázkou řešenou v ordinacích lékařů a následně v lékárnách. Lékař i lékárník posuzuje vhodnost, nezávadnost a bezpečnost přípravku s ohledem na zdravotní stav matky a zejména ...
  • Léčba Alzheimerovy choroby 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student/ka: Michaela Veselá Školitel: PharmDr. Ludmila Melicharová Název diplomové práce: Léčba Alzheimerovy choroby ...
  • Léčba astmatu 

   Defence status: DEFENDED
   Brožová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   Astma bronchiale je velmi časté chronické onemocnění dýchacích cest s doposud ne zcela objasněnou patogenezí, které není zatím plně vyléčitelné. Odhaduje se, že je touto nemocí postiženo 300 miliónů lidí. V České republice ...
  • Léčba bolesti se zaměřením na pacienty s onkologickým onemocněním 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíčková, Stela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Stela Pavlíčková Školitel: PharmDr. Ludmila Melicharová Název diplomové práce: Léčba bolesti se zaměřením na ...
  • Léčba deprese 

   Defence status: DEFENDED
   Juřičková, Markéta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 27. 9. 2011
   Škola: Univerzita Karlova v Praze Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program: Farmacie Katedra: Katedra farmakologie a toxikologie Akademický rok: 2010/2011 Autor: Markéta Juřičková Vedoucí diplomové ...
  • Léčba diabetes mellitus perorálními antidiabetiky 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbová, Aneta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   SOUHRN Lécba perorálními antidiabetiky je nedílnou soucástí komplexní lécby diabetiku 2. typu. Tato práce poskytuje aktuální shrnutí farmakologie diabetu a klinického použití perorálních antidiabetik. Samostatné kapitoly ...
  • Léčba diabetes mellitus se zaměřením na inzulínovou terapii 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabáková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Jana Hrabáková Školitel: PharmDr. Ludmila Melicharová Název diplomové práce: Diabetes mellitus se zaměřením ...
  • Léčba epilepsie 

   Defence status: DEFENDED
   Trávníčková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Jana Trávníčková Školitel: PharmDr. Ludmila Melicharová Název diplomové práce: Léčba epilepsie Epilepsie je ...
  • Léčba insomnie 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíčková, Iva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   Název práce: Léčba insomnie Autor: Iva Pavlíčková Škola: UK v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Farmacie Katedra: Katedra farmakologie a toxikologie Školitel: PharmDr. Ludmila Melicharová Počet ...
  • Léčba karcinomu děložního čípku 

   Defence status: DEFENDED
   Bártová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Autor: Lenka Bártová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Ludmila Melicharová Název diplomové práce: Léčba karcinomu děložního ...
  • Léčba migrény 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   Tato práce shrnuje nejdůležitější aspekty léčby migrény. Prvním krokem by měla být snaha poznat a ovlivnit spouštěcí faktory migrenózních bolestí hlavy. Úspěšná léčba by měla být komplexní, kombinovat nemedikamentózní a ...
  • Léčba revmatoidní atritidy 

   Defence status: DEFENDED
   Jůzková, Anežka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Anežka Jůzková Školitel: PharmDr. Ludmila Melicharová Název diplomové práce: Léčba revmatoidní artritidy Abstrakt: ...
  • Léčba tromboembolické nemoci 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzlíková, Pavla (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Téma: Léčba tromboembolické nemoci Autor: Pavla Hanzlíková Žilní tromboembolická nemoc je označení pro stavy, kdy vzniká trombus v periferním žilním řečišti a může být embolizován do plicnice. Patří sem hluboká žilní ...
  • Léčba vředové choroby žaludku a duodena 

   Defence status: DEFENDED
   Knězů, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Škola: Univerzita Karlova v Praze Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program: farmacie Katedra: farmakologie a toxikologie Akademický rok: 2010/2011 Autor: Michaela Knězů Vedoucí diplomové práce: ...
  • Lokální anestetika používaná ve stomatologii 

   Defence status: DEFENDED
   Johnová, Blanka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   Lokální anestetika jsou nejpoužívanějšími léčivy v zubním lékařství. Tato práce poskytuje aktuální shrnutí farmakologie a klinického použití těchto léčiv ve stomatologii. Samostatné kapitoly jsou věnovány rizikovým pacientům, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV