• Důvody vzniku a úspěchu Hnutí pěti hvězd v rámci italské druhé republiky 

   Jiříčková, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Práce se věnuje Hnutí pěti hvězd a situaci v Itálii, která předcházela jeho výhře v parlamentních volbách v roce 2013. První kapitola je teoretickou částí práce. Zabývá se populismem v moderních demokraciích, tak jak se ...
  • Liga Severu: vliv Umberta Bossiho a Mattea Salviniho na ideové směřování strany 

   Němcová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   The bachelors thesis, Northern League (Lega Nord): Umberto Bossi's and Matteo Salvini's role in setting the ideology of this political party, examines the importance and role of the political party leader. The timeframe ...
  • Maďarsko-italská spolupráce v letech 1922 - 1940 

   Auzká, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na meziválečné vztahy Maďarska a Itálie, států, které odmítaly poválečné evropské uspořádání a požadovaly jeho revizi. Hlavní zkoumanou oblastí je politická spolupráce obou zemí na vládní ...
  • Odraz baskické autonomie ve španělských a baskických médiích 

   Lengyelová, Patricie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Tato bakalářská práce analyzuje způsob, jakým středově orientovaná španělská média El País a El Diario Vasco portrétovala autonomní tendence v Baskicku, se zaměřením na referendum o Statutu autonomie v roce 1979. Cílem je ...
  • Politika smiřování španělské protifrankistické opozice do přechodu k demokracii 

   Hloch, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   The bachelor thesis presented here deals with the developments and circumstances accompanying the phenomenon of the national reconciliation policy in Spain between the years 1955 through 1975. It aims to answer a question ...
  • Populistická rétorika jako strategie Strany nezávislosti Spojeného království 

   Rukavička, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Populism is a phenomenon, which popularity rise over the Europe, enhanced by immigration and economic situation in some of the EU countries. This thesis is trying to analyze, how much was the populist rhetoric chosen as a ...
  • Porovnání vybraných populistických stran ve Francii, Německu a Nizozemsku ve vztahu k evropské integraci 

   Drozdová, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   This bachelor thesis focuses on cooperation of chosen populist parties in France, Germany and the Netherlands in relationship to the European Union and European integration. The first chapter defines and characterizes the ...
  • Porovnávání zločineckých organizací Cosa Nostra a `Ndrangheta 

   Denemark, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Tématem mojí bakalářské práce je porovnání organizované trestné činnosti, především studium struktur zločinných organizací Cosa Nostra a 'ndrangheta. Protože tyto struktury mají výrazné odlišnosti ve stylu budování svých ...
  • Proměna politické komunikace Národní fronty v prezidentských volbách 2002 a 2017 

   Prošková, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Zvyšující se popularita populistických stran v Evropě, o které svědčí zejména jejich volební úspěchy, přitahuje stále větší pozornost akademické obce. Přestože fenomén populismu není ničím novým a byl tedy již nahlížen z ...
  • Proměna politické strany Liga Severu v Itálii 

   Hrušková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Diplomová práce Proměna politické strany Liga Severu v Itálii se zabývá proměnou dříve regionální strany Liga Severu (Lega Nord - LN) v celostátní politický subjekt a je tak příspěvkem k širší akademické debatě o proměnách ...
  • Proměny politiky Margaret Thatherové vůči Hospodářské a měnové unii 

   Dubská, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Bakalářská práce "Proměny politiky Margaret Thatcherové vůči Hospodářské a měnové unii" si klade za cíl zmapovat politiku Margaret Thatcherové vůči vznikající Hospodářské a měnové unii Evropského společenství. Hlavním cílem ...
  • Řecká dluhová krize: vývoj od připojení k Eurozóně do roku 2015 

   Životová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 25. 1. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem řecké krize od okamžiku připojení k Eurozóně až po rok 2015. Práce zkoumá výzkumnou otázku, zda měla poskytnutá finanční pomoc pozitivní vliv na vývoj řecké ekonomiky? Otázka je ...
  • Řešení migrační krize - Itálie 

   Adamec, František (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Jedním ze současných rezonujících témat v Evropě je tzv. migrační krize. Evropská unie nedokázala v krátkém čase dostat pod kontrolu neočekávaně sílící migrační toky a hledá řešení jak region stabilizovat a situaci dostat ...
  • Vplyvy talianskeho fašizmu na perónizmus v Argentíne 

   Sabolová, Ema (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   The bachelor thesis deals with the influences of Italian fascism on Peronism in Argentina. First of all, attention is paid to the theoretical concept, in an effort to define the ambiguous notion of fascism as precisely as ...
  • Vývoj popularity španělské monarchie 2008 - 2015 

   Koutová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   1 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá vývojem popularity španělské monarchie v období let 2008 až 2015, hlavní zkoumanou oblastí je pokles její prestiže mezi lety 2012 až 2014. Téma je vypracované na základě interpretativního ...
  • Význam komunistické ideologie v kontextu interbrigád ve španělské občanské válce 

   Česalová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá rolí komunismu na pozadí mezinárodních brigád ve španělské občanské válce. Na 35 000 dobrovolníků z třiapadesáti zemí světa se mezi léty 1936 a 1939 sjelo do Španělska, aby ve speciálních ...
  • Vzostup radikálnej ľavice v Európe (Syriza a Podemos) 

   Bošanská, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Bakalárska práca "Vzostup radikálnej ľavice v Európe (Syriza a Podemos)" sa zameriava na výskum vzostupu radikálne ľavicových strán v Európe. Cieľom práce je predstaviť radikálne ľavicové strany, ktoré zažívajú úspech a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV