Now showing items 1-20 of 52

  • Agregace závislých rizik 

   Defence status: DEFENDED
   Asipenka, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   V této práce se zabýváme výpočtem ekonomického kapitálu pro celkovou ztrátu vzniklou součtem dílčích závislých ztrát, jejichž závislost je popsána ar- chimédovskými a hierarchickými archimédovskými kopulami. Nejdříve se ...
  • Agregácia rizík zohľadňujúca šikmosť 

   Defence status: DEFENDED
   Šimonová, Soňa (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   The main objective of this thesis is to examine different methods of calcula- tion of economic capital for an insurance company which allow for skewness. For calculating the economic capital we use two alternative risk ...
  • Bonus - malus systém se spoluúčastí 

   Defence status: DEFENDED
   Kubát, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   Tato práce se zabývá možností nahrazení malusové přirážky na pojistném v klasickém systému bonus - malus spoluúčastí. Přiblížíme si základní principy sys- témů bonus - malus, ukážeme, jakým způsobem lze modelovat očekávaný ...
  • Efektivita systémů bonus-malus 

   Defence status: DEFENDED
   Hrbáčová, Daniela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Tato práce se zabývá systémy bonus-malus v pojištění odpovědnosti za škodu způ- sobenou provozem motorového vozidla. Bonus-malus systém se užívá k upravení apri- orně stanoveného tarifního pojistného na základě individuálního ...
  • Financování příjmů v důchodovém věku 

   Defence status: DEFENDED
   Skřivanová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   Tato práce se zabývá možnostmi financování příjmů v důchodovém věku. V první části jsou uvedeny základní poznatky z oblasti demografie nutné pro stanovení úmrtnostních předpokladů a pro výpočet finančních toků v důchodovém ...
  • Hlad po bonusu v pojištění motorových vozidel 

   Defence status: DEFENDED
   Povolná, Eliška (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 5. 9. 2022
   The thesis deals with the analysis of bonus-malus systems used in motor insurance to adjust the amount of the premium depending on the number of claims reported by the driver. It focuses on the mathematical description of ...
  • Inverzní Gaussovo rozdělení a jeho užití v pojistné matematice 

   Defence status: DEFENDED
   Moravec, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Klasifikační tarifování 

   Defence status: DEFENDED
   Valášková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   In the present work we will study methods, which are used to find a premium in nonlife insurance according to the grouping risks into the risk groups. These risk groups are constructed according to the concrete indices. ...
  • Kombinovaná rozdělení výší škod 

   Defence status: DEFENDED
   Karatun, Ksenia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   V této práce se věnujeme kombinovaným rozdělením, která lze použít pro modelovaní výše škod v určitých odvětvích neživotního pojištění. V první části je definovan obecný kombinovaný model a jsou uvedené základní vlastnosti. ...
  • Komonotónní rizika ve finančních a pojistných aplikacích 

   Defence status: DEFENDED
   Palko, Maximilián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   V poistnej matematike sa často zaujímame o rozdelenia náhodných vektorov. Niekedy ale tieto rozdelenia bývajú príliš zložité. V tejto práci sa budeme za- oberať tým, ako nájsť aproximáciu náhodného vektora, ktorej rozdelenie ...
  • Kredibilitní modely pro škodní frekvenci 

   Defence status: DEFENDED
   Biolek, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   The work deals with estimation of unknown risk parameters of a driver. Risk parameter indicates how many times more accidents we may expect from this driver compared with the average insurance group to which the driver is ...
  • Kredibilitní přístupy k výpočtu rezerv na pojistná plnění 

   Defence status: DEFENDED
   Dzugas, Erik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   V tejto práci sumarizujeme rôzne postupy stanovenia rezerv na poistné plnenie, ktoré spočívajú v odhade budúceho nejasného a ťažko predvídateľného škod- ného priebehu. Ukazuje sa, že metódy, ktoré sú založené na kredibilitnej ...
  • Kvantifikace rizika v pojištění důchodu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Berdák, Vladimír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 6. 2018
   The thesis examines the impact of individual risks on an annuity product. It focuses on the deffered whole life annuity and on two basic risks, which affect the overall loss the most. These are interest rate risk and ...
  • Kvantifikace rizika v pojištění důchodu 

   Defence status: DEFENDED
   Berdák, Vladimír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The thesis examines the impact of individual risks on an annuity product. It focuses on the deffered whole life annuity and on two basic risks, which affect the overall loss the most. These are interest rate risk and ...
  • LDA přístup k modelování operačního rizika 

   Defence status: DEFENDED
   Kaplanová, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   V práci se budeme zabývat pojmem operační riziko, tak jak se na něj dívají směrnice Basel 2, platné pro finanční instituce v Evropské unii. Hlavním problémem bude jeho modelování, tedy, jak ho měřit a následně pak řídit. ...
  • Měření rizika dlouhověkosti v životním pojištění 

   Defence status: DEFENDED
   Dzugas, Erik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
  • Mnohorozměrná teorie extrémních hodnot 

   Defence status: DEFENDED
   Šiklová, Renata (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   V této práci pojednáme o modelování mnohorozměrných extrémních hodnot, jeho teoretických i praktických aspektech. Zaměříme se na modelování závislosti, a sice pomocí kopul extrémních hodnot. Ty v sobě elegantně spojují ...
  • Modelling dependent lives 

   Defence status: DEFENDED
   Pavčová, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Název práce: Modelování závislých životů Autor: Eva Pavčová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky ...
  • Modelling mortality by causes of death 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Valter, Boris (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Práce se zabývá metodami modelování úmrtnosti s rozlišením příčin úmrtí a aplikací zvoleného přistupů na reálná data. Kapitole 1 je zaměřena na tradiční spojity model záložený na intenzitě umrtnosti a na metodu s využitím ...
  • Modelling mortality by causes of death 

   Defence status: DEFENDED
   Valter, Boris (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 2. 2020
   The aim of this thesis is to provide an overview of methods used in cause-of-death mortality analysis and to demonstrate the application on real data. In Chapter 1 we present the continuous model based on the force of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV