• Evoluce krokodýlů (Crocodilia, Archosauria) 

   Defence status: DEFENDED
   Chroust, Milan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Krokodýli (Crocodilia) během své evoluce vytvořili celou řadu velmi různorodých forem. V této práci je popsán jejich fylogenetický vývoj s popisem významných skupin a taxonomické zařazení do čeledí. Systematická část vychází ...
  • Katalog obratlovčí fauny z pleistocénních lokalit na území Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Havlová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Na území Prahy se v minulosti nacházelo více než sto lokalit, na kterých docházelo k nálezům kosterních pozůstatků pleistocenních savců. Většina těchto lokalit byly cihelny nebo pískovny, která byly v provozu během 2. ...
  • Kvartérní vývoj koňovitých v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Rákosová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 6. 2011
   Velká čeleď koňovitých je jednou z nejprobádanějších skupin velkých savců posledních geologických období. Její výzkum se však zaměřuje přednostně na nejranější druhy a jejich postupnou evoluci a rozvoj. Osudy koní holocénu ...
  • Návrh inventarizace a katalogizace uložených vzorků Chlupáčova muzea historie Země (CHMHZ) 

   Defence status: DEFENDED
   Drahný, Stanislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Pro Chlupáčovo muzeum historie Země je připraveno v nejbližší budoucnosti mnoho změn. Nejvíce by jich mělo být spojeno s depozitní částí. Tato práce byla psána jako příručka, na kterou by mohl být brán ohled při těchto ...
  • Odborná rekonstrukce fosilních mořských amniot 

   Defence status: DEFENDED
   Cettl, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   K vytvoření kvalitní vědecké rekonstrukce je nutná nejen řemeslná a umělecká zručnost malíře a znalost historie zobrazování prehistorických živočichů, ale i odborné znalosti z oborů anatomie, zoologie, paleontologie, ...
  • Odborná rekonstrukce teropodních dinosaurů 

   Defence status: DEFENDED
   Cettl, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 6. 2010
   K vytvoření kvalitní vědecké rekonstrukce je nutná nejen řemeslná a umělecká zručnost malíře a znalost historie zobrazování prehistorických živočichů, ale i odborné znalosti z oborů anatomie, zoologie, paleontologie, ...
  • Přehled čeledi Deinotheriidae C.L. Bonaparte, 1841 [Mammalia, Proboscidea] se zaměřením na fosilní nálezy v České republice. 

   Defence status: DEFENDED
   Šmejkal, Roman (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   V této práci je představena čeleď Deinotheriidae včetně podčeledi Chilgatherinae. Morfologické odlišnosti chrupu poukazují na anatomické rozdíly mezi rody Chilgatherium, Prodeinotherium a Deinotherium. Dále jsou zde ...
  • Přehled svrchnopaleozoických obojživelníků České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Vala, Vladimír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tématem mé bakalářské práce je přehled svrchnopaleozoických obojživelníků na území České republiky. Krytolebci jsou starobylí obojživelníci, kteří se vyvinuli ve svrchním devonu a nejvíce rozšíření byli během období karbonu ...
  • Revize pleistocénních zástupců čeledi nosorožcovitých (Rhinocerotidae, Mammalia) v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Pícha, Štěpán (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Na území Čech se nachází 1016 vzorků náležející pleistocenním nosorožcům. Celkem se jedná o tři druhy Stephanorhinus etruscus, Stephanorhinus kirchbergensis a Coelodonta antiquitatis. Coelodonta antiquitatis v evidenci ...
  • Revize zástupců rodu Diplocynodon [Diapsida, Crocodylia] z území České republiky. 

   Defence status: DEFENDED
   Chroust, Milan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Rod Diplocynodon je bazální zástupce skupiny Alligatoroidea s endemickým rozšířením v Evropě. Nejstarší nálezy pocházejí ze svrchního paleocénu a nejmadší ze svrchního miocénu. Zkameněliny tohoto rodu jsou známé i z České ...
  • Svrchnopaleozoičtí obojživelníci [Amphibia] boskovické brázdy. 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Tématem této bakalářské práce jsou svrchno-paleozoičtí obojživelníci boskovické brázdy. Boskovická brázda je protáhlý asymetrický příkop, jehož podklad tvoří především moldanubikum, moravikum a brunovistulikum. Brázda je ...
  • Svrchnopaleozoičtí obojživelníci boskovické brázdy v sbírkovém materiálu CHlupáčova muzea 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Historie výzkumu svrchnopaleozoických obojživelníků na Přírodovědcké fakultě UK v Praze spadá do doby 50. let minulého století, kdy byly získány bohatý sbírkový materiál z terénních sběrů prof. Špinarem. S tím souvisí ...
  • Věková struktura ryb (Osteichthyes) na lokalitě Kučlín u Bíliny 

   Defence status: DEFENDED
   Drahný, Stanislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Z Kučlínské lokality u Bíliny jsou známé a popsané čtyři druhy Osteichthyes - Cyclurus macrocephalus REUSS, 1844, Thaumaturus furcatus REUSS, 1844 Properca prisca (AGASSIZ, 1834), a Morone sp. Tato práce studuje jejich ...
  • Vývoj savčích společenstev během klimatických změn v kvartéru 

   Defence status: DEFENDED
   Havlová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Během kvartéru docházelo k cyklickému střídání teplých a chladných období - interglaciálů a glaciálů. Za posledních 2,5 milionu let proběhlo osmnáct až dvacet těchto cyklů. Tyto klimatické změny ovlivňované mimo jiné také ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV