• Etnický rozměr reakcí čtenářů na informace o násilí v mediální zprávě - replikační studie 

   Defence status: DEFENDED
   Pisani, Gabriel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Práce je částečnou replikací amerického článku "Race, Crime, and Emotions" od autorů C. Burge a G. Johnson (2018). Objektem zájmu práce je vliv etnicity v rámci vystavení meziskupinové či vnitroskupinové hrozby na jedincovu ...
  • Komparace vybraných organizací sociálních hnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Kotálová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Název bakalářské práce: Komparace vybraných organizací sociálních hnutí Abstrakt: Tato bakalářská práce porovnává organizace sociálních hnutí na základě teorie mobilizace zdrojů. Ve vztahu ke zdrojům využívají organizace ...
  • Mediální obraz hnutí Black lives matter v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kardová, Viktorie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   (česky) Tato práce se zabývá mediálním obrazem hnutí Black lives matter ve vybraných českých online médiích. V teoretické části práce jsou nejprve představeny teorie mediálních účinků, dále je prostor věnován sociálním ...
  • Nepodmíněný základní příjem jako řešení nezaměstnanosti 

   Defence status: DEFENDED
   Hron, Matouš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   V bakalářské práci zkoumám otázku, zda nepodmíněný základní příjem může sloužit jako řešení masové nezaměstnanosti. Vycházím z teorií vysvětlujících příčiny snížené spokojenosti v nezaměstnanosti. Model omezené možnosti ...
  • Proměna náboženství po druhé světové válce a návrh způsobu měření religiozity v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Machač, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Tato bakalářská práce se věnuje náboženství v České republice. Cílem práce je odpovědět na otázku, jak se po druhé světové válce proměnila role náboženství v České republice a jakými ukazateli religiozitu měřit. Nejprve ...
  • Unconditional basic income - new utopia/dystopia of modernity 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasova, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 6. 2020
   There is an ample amount of proposed solutions for the global challenges of our time. In this context, unconditional basic income is discussed as one possible solution. This bachelor thesis addresses the question of how ...
  • Vliv školy na hodnocení životní spokojenosti mladých lidí 

   Defence status: DEFENDED
   Spitzerová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   a klíčová slova v českém jazyce Diplomová práce se věnuje vztahu celkové životní spokojenosti žáků a klimatu školy. Školní klima je v této práci reprezentováno prostřednictvím čtyř dimenzí: pocitu bezpečí, sociálních vztahů ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV