• Activisation method in education 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 5. 2009
   Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html ...
  • Analýza využívání počítačů a chytrých telefonů u dospívajících 

   Defence status: DEFENDED
   Klimešová, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Diplomová práce Analýza využívání počítačů a chytrých telefonů u dospívajících Analysis of usage personal Computers and smart Phones by Adolescents Praha 2015 Mgr. ...
  • Autoevaluace učitelů odborné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Tesárková, Vladislava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   V současnosti prochází odborné vzdělávání transformací, dochází ke změnám kritérií hodnocení jeho kvality v souvislosti se změnami charakteru práce profesních oborů. Evaluační systémy se vyvíjejí v procesu zkvalitnění ...
  • Autorita učitele v současné střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Literová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Text je věnován problematice autority učitelů na středních školách v dnešní době. Zabývá se nejprve autoritou obecně, poté je zaměřen na autoritu ve školním prostředí.
  • Célestin Freinet jako osobnost francouzské pedagogiky 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Husáková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
   Diplomová práce pojednává o životě francouzského pedagoga Célestina Freineta a jeho působení na poli vzdělávání. První část práce je zaměřena na Freinetovu životní linii, vymezení důležitých momentů v jeho profesním vývoji, ...
  • Čtenářství žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Marcela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   The diploma thesis called Pupils'reading activities in the theoretical part defines the terms reading, reading activities and reading literacy. It describes factors influencing the readers and their direct and indirect ...
  • Didaktické aspekty e-learningu ve vzdělávání dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Kalinová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 9. 2014
   TITLE: Didactic aspects of e-learning in adult education AUTHOR: Aneta Kalinová DEPARTMENT: Department of Primary Education SUPERVISOR: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. ABSTRACT: The thesis work has resulted from the ...
  • Didaktika Filmové a audiovizuální výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 6. 2021
   Předkládaná disertační práce řeší hlavní otázky filmového vzdělávání. Zabývá se skutečností, že film se v posledních letech v České republice i v dalších evropských zemích stal předmětem vzdělávání a v ČR má proto od roku ...
  • Didaktika profesního vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 1. 2011
   Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První se zabývá teoretickým pohledem nejprve na vzdělávání dospělých, na jeho vývoj a specifika. V další části jsou uvedeny rozdíly mezi vzděláváním dospělých a dětí. Poté je práce ...
  • Dítě a rodič v náruči digitálních technologií 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   The diploma thesis deals with the issue of digital technologies in relation to toddler children, analysis of differences in education and approach of their parents. The theoretical part defines terms such as digital literacy, ...
  • Dobrovolnictví v geriatrické následné péči 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
  • Dyslektický žák ve třídě na prvním stupni základní školy a možné přístupy k němu 

   Defence status: DEFENDED
   Volková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Diplomová práce se zabývá přístupy, které je možno ve vztahu k žákovi s dyslexií z pozice třídního učitele uplatnit. Cílem práce je analýza doporučených přístupů k takto znevýhodněným dětem a jejich následné porovnání s ...
  • Efektivita učení v současné škole 

   Defence status: DEFENDED
   Charvátová, Anežka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
  • Estetická a pohybová výchova ve waldorfské pedagogice. 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
   Over the last few decades there has been a detectable increase in public awareness of the complexity of human being. While in the former years cognitive faculty (measured by IQ tests) was the main matter of psychological ...
  • Etická výchova jako prostředek primární prevence šikany 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Táňa (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   Diplomová práce "Etická výchova jako prostředek primární prevence šikany" pojednává o problematice šikany, mapuje její následky a nabízí řešení formou její prevence. Proniká ke kořenům tohoto způsobu zastrašování a zároveň ...
  • Faktory ovlivňující čtenářskou gramotnost žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Rálišová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
  • Ideální učitel z pohledu žáků středních škol 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Štuková, Karolína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá pohledem žáků středních škol k chování a přístupu jejich třídních učitelů k vyučování a jakým způsobem jejich vystupování koresponduje s požadavky danými standardem kvality profese učitele. ...
  • Inovativní přístupy ve výuce na 1. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Koubíková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Diplomová práce se věnuje inovativním přístupům na prvním stupni základních škol a to konkrétně metodám kritického myšlení. Popisuje teoretická východiska metod kritického myšlení, zabývá se třífázovým modelem učení a ...
  • Integrace žáků cizinců v primární škole 

   Defence status: DEFENDED
   Horáčková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 12. 2020
   Tato disertační práce se zabývá problematikou integrace žáků cizinců v primární škole. Cílem bylo zmapovat a podrobně popsat proces začleňování a vzdělávání žáků cizinců v české primární škole, jaké postupy a strategie ...
  • Kariérové poradenství v systému výchovného poradenství na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Karolína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Diplomová práce Kariérové poradenství v systému výchovného poradenství na středních školách se zabývá problematikou přístupu k profesnímu poradenství v rámci středních škol. Pomoc s výběrem vhodné profese nebo další soustavné ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV