• Activisation method in education 

   Tichá, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 5. 2009
   Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html ...
  • Analýza využívání počítačů a chytrých telefonů u dospívajících 

   Klimešová, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Diplomová práce Analýza využívání počítačů a chytrých telefonů u dospívajících Analysis of usage personal Computers and smart Phones by Adolescents Praha 2015 Mgr. ...
  • Autoevaluace učitelů odborné výchovy 

   Tesárková, Vladislava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   V současnosti prochází odborné vzdělávání transformací, dochází ke změnám kritérií hodnocení jeho kvality v souvislosti se změnami charakteru práce profesních oborů. Evaluační systémy se vyvíjejí v procesu zkvalitnění ...
  • Autorita učitele v současné střední škole 

   Literová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Text je věnován problematice autority učitelů na středních školách v dnešní době. Zabývá se nejprve autoritou obecně, poté je zaměřen na autoritu ve školním prostředí.
  • Célestin Freinet jako osobnost francouzské pedagogiky 20. století 

   Husáková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
   Diplomová práce pojednává o životě francouzského pedagoga Célestina Freineta a jeho působení na poli vzdělávání. První část práce je zaměřena na Freinetovu životní linii, vymezení důležitých momentů v jeho profesním vývoji, ...
  • Didaktické aspekty e-learningu ve vzdělávání dospělých 

   Kalinová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 9. 2014
   NÁZEV: Didaktické aspekty e-learningu ve vzdělávání dospělých AUTOR: Aneta Kalinová KATEDRA (ÚSTAV) Katedra primární pedagogiky ŠKOLITEL: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. ABSTRAKT: Práce je konkrétním výstupem systemizace ...
  • Didaktika profesního vzdělávání 

   Veselá, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 1. 2011
   Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První se zabývá teoretickým pohledem nejprve na vzdělávání dospělých, na jeho vývoj a specifika. V další části jsou uvedeny rozdíly mezi vzděláváním dospělých a dětí. Poté je práce ...
  • Dobrovolnictví v geriatrické následné péči 

   Hrabová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
  • Dyslektický žák ve třídě na prvním stupni základní školy a možné přístupy k němu 

   Volková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Diplomová práce se zabývá přístupy, které je možno ve vztahu k žákovi s dyslexií z pozice třídního učitele uplatnit. Cílem práce je analýza doporučených přístupů k takto znevýhodněným dětem a jejich následné porovnání s ...
  • Efektivita učení v současné škole 

   Charvátová, Anežka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
  • Estetická a pohybová výchova ve waldorfské pedagogice. 

   Šimková, Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
   Over the last few decades there has been a detectable increase in public awareness of the complexity of human being. While in the former years cognitive faculty (measured by IQ tests) was the main matter of psychological ...
  • Etická výchova jako prostředek primární prevence šikany 

   Králová, Táňa (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   Diplomová práce "Etická výchova jako prostředek primární prevence šikany" pojednává o problematice šikany, mapuje její následky a nabízí řešení formou její prevence. Proniká ke kořenům tohoto způsobu zastrašování a zároveň ...
  • Faktory ovlivňující čtenářskou gramotnost žáků 

   Rálišová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
  • Inovativní přístupy ve výuce na 1. stupni základní školy 

   Koubíková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Diplomová práce se věnuje inovativním přístupům na prvním stupni základních škol a to konkrétně metodám kritického myšlení. Popisuje teoretická východiska metod kritického myšlení, zabývá se třífázovým modelem učení a ...
  • Kariérové poradenství v systému výchovného poradenství na středních školách 

   Bílková, Karolína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Diplomová práce Kariérové poradenství v systému výchovného poradenství na středních školách se zabývá problematikou přístupu k profesnímu poradenství v rámci středních škol. Pomoc s výběrem vhodné profese nebo další soustavné ...
  • Komplexní připravenost žáků MŠ na vstup do ZŠ 

   Rupertová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Má diplomová práce se zabývá připraveností žáků mateřských škol pro vstup do základní školy. Práci rozdělím na dva velké celky. První bude založen na teoretické bázi a druhý bych ráda sestavila z postřehů a osobních ...
  • Kurikulum a tvorba školního vzdělávacího programu střední školy s využitím analýzy regionu 

   Všetečková, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 12. 2014
   NÁZEV: Kurikulum a tvorba školního vzdělávacího programu střední školy s využitím analýzy regionu AUTOR: Helena Všetečková KATEDRA (ÚSTAV) Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Centrum školského managementu ŠKOLITEL: ...
  • Kvalita pedagogických praxí z pohledu učitelů základních škol a studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

   Loucká, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Diplomová práce je zaměřena na názory studentů a učitelů z fakultních škol ohledně jednotlivých praxí během studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Cílem práce je analyzovat faktory ovlivňující spolupráci studenta a fakultního ...
  • Kvalita ve vzdělávání 

   Kalousek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Základní teze předkládané diplomové práce je, že pedagogický proces je klíčovou aktivitou každé školy a ředitel je v dosahování kvality pedagogického procesu klíčovou osobou. Autor se odmítá spokojit s definicí ředitele ...
  • Metody a formy vzdělávání nadaných žáků 

   Staňková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 9. 2014
   NÁZEV: Metody a formy vzdělávání nadaných žáků AUTOR: Zuzana Staňková KATEDRA: Katedra primární pedagogiky PedF UK v Praze ŠKOLITEL: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. ABSTRAKT: Cílem této disertační práce je komplexně analyzovat ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV