• American and British Dialectal Synonyms in Selected Lexical Fields 

   Defence status: DEFENDED
   Kožíšek, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Bakalářská práce se zabývá lexikálními rozdíly mezi současnou americkou a britskou angličtinou. Pozornost je věnována nástinu historických a sociolingvistických faktorů, které ovlivnily vývoj americké angličtiny. Práce ...
  • Anglicisms as a means of teenage identity construction in the virtual environment 

   Defence status: DEFENDED
   Lipková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 1. 2012
   Diplomová práce se zabývá tím, jak současní čeští adolescenti používají ve virtuálním prostředí anglicismů a jaký vliv může toto použití mít na vytváření identity. Cílem práce je dokázat, že v daném vzorku respondentů mohou ...
  • Anglicisms in the speech of Czech teenagers 

   Defence status: DEFENDED
   Hořejší, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
  • Awareness and Knowledge of Lexical and Spelling Differences Between British and American English Among Czech Students of English 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Tato práce se zabývá lexikálními a pravopisnými rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou. Teoretická část nabízí přehled dějin a vývoje těchto rozdílů a zahrnuje seznam vybraných vysoce frekventovaných slov. Dále se ...
  • Bilingual Family 

   Defence status: DEFENDED
   Kliková, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
  • Bilingualism - Language Acquisition or Language Study? 

   Defence status: DEFENDED
   Tran Thu, Tra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
  • Cockney Dialect 

   Defence status: DEFENDED
   Nechanský, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Tato bakalářská práce podává čtenáři zevrubný popis fonetických, lexikálních a gramatických jevů Londýnského dialektu Cockney. Pouhý výčet lingvistických aspektů tohoto dialektu nestačí, a proto práce nabízí i sociolingvistycký ...
  • Comparative Analysis of Czech, English and German Proverbs in Jirotka's Saturnin 

   Defence status: DEFENDED
   Sehnalová, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Tato práce analyzuje a srovnává typické rysy a tendence českých, anglických a německých přísloví na základě knihy Saturnin (Zdeněk Jirotka). Teoretická část shrnuje problematiku definice přísloví, dále se teoreticky zabývá ...
  • Comparative analysis of transparency of selected idioms 

   Defence status: DEFENDED
   Pěničková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Tato práce se zabývá vybranými českými a anglickými idiomy a jejich transparentností. Jejím hlavním cílem je ověřit tvrzení, že znalost významu jednotlivých komponentů idiomu může pomoci snížit jeho neprůhlednost, avšak ...
  • Comparison of British and Australian National Holidays 

   Defence status: DEFENDED
   Frolíková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
  • Czech Attitudes to English Lexical Borrowings 

   Defence status: DEFENDED
   Endrštová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá postoji české veřejnosti k anglickým lexikálním výpůjčkám, především se však soustřeďuje se na rozdíly v těchto postojích v závislosti na věku. Jejím cílem je zejména ověření souvislosti mezi ...
  • ELPAC testing and real ATC language use 

   Defence status: DEFENDED
   Přívorová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním obsahu ELPAC (English Language Proficiency for Aeronautical Communication) testu s používáním anglického jazyka během práce řídícího letového provozu. V teoretické části je představen ...
  • English as a Lingua Franca in the Context of the Czech Educational System 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Angličtina je statisticky více využívána pro komunikaci mezi lidmi, kteří nejsou rodilí mluvčí. Přesto je ve výuce angličtiny místo mezinárodní komunikace stále kladen důraz na osvojení tohoto jazyka z důvodu komunikace s ...
  • Impact of Newer Communication Technologies on the Way Teenagers Communicate 

   Defence status: DEFENDED
   Antonínová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 5. 6. 2009
  • Influence of modern English on current Czech vocabulary in the field of IT 

   Defence status: DEFENDED
   Drápalík, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Tato práce se zabývá vlivem moderní angličtiny na slovní zásobu současné češtiny, klade si za úkol alespoň částečně zmapovat vývoj tohoto vlivu, důvody proč objem přejatých slov v posledních letech tolik vzrostl a motivace, ...
  • Interference in Use of English Perfect Tenses by Czech Students of German 

   Defence status: DEFENDED
   Taušková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   This thesis focuses on the influence of knowledge of the German language on use of English perfect tenses. It is based on the research, in which university students of English took part. The research does not prove that ...
  • Linguistic analysis of on-line advertising in English 

   Defence status: DEFENDED
   Romanenko, Elena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   Daná práce se zabývá lingvistickou analýzou reklamy v angličtině. Sada 150 vybraných sloganů byla rozdělena do tří částí: nekomerční reklama, reklama na alkohol a cigarety a nespecifikovaná reklama různých produktů. Následně, ...
  • Multilingual Compensatory Strategies of Czech Native Speakers in English 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Vítězslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Tato diplomová práce předkládaná k obhajobě se zabývá tématem osvojení více cizích jazyků a jejich vzájemné interference. Cílem práce je prokázat prostřednictvím praktického výzkumu přítomnost negativního jazykového ...
  • Neologisms in Arundhati Roy's God of Small Things 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   Bakalářská práce se zabývá neologismy v románu Arundhati Royové Bůh maličkostí. Cílem práce je popsat morfologicko-syntaktické rysy těchto neologismů, slovotvorné procesy, kterými byly vytvořeny, a kontextovou funkci ...
  • Red Dwarf Word Tracks : Suggestions for Vocabulary-focused English Lessons Using a Video Resource 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV