• Analýza diskursu tvorby veřejného prostoru v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Hladík, Zdeněk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Ústřední myšlenkou této diplomové práce je vnímání veřejného prostoru jako něčeho nesamozřejmého, na jehož existenci a fungování se významně podílí sami jeho uživatelé. Nicméně ve společnosti existuje mnoho zájmových skupin, ...
  • Bydlení a obecní bytové politiky ve venkovském regionu 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Bydlení a obecní bytové politiky ve venkovském regionu Abstrakt Cílem této práce je zhodnotit obecní bydlení a bytové politiky ve venkovském regionu okresu Tábor. V první polovině práce jsem se zabýval teoretickému a ...
  • Časoprostorová mobilita Pražanů ohrožených sociálním vyloučením 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Společnost jednadvacátého století nabízí mnohé otázky, je složitější než kdy dřív. Čím dál více se navíc ukazuje potřeba poznání a porozumění různým skupinám kolem nás. To je důležité nejen z hlediska plánovacího/politického, ...
  • Demografické stárnutí a město: senioři v Karlíně 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíček, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Předkládaná práce se zabývá stárnutím v městském prostředí. Zaměřuje se na to, které prvky prostředí mohou ovlivňovat kvalitu života seniorů a jak. Hlavní důraz je přitom kladen na lokality procházející dynamickým rozvojem ...
  • Funkční transformace centra města Trutnova: problémy a potenciál 

   Defence status: DEFENDED
   Bobr, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Diplomová práce analyzuje a hodnotí stav a proměnu funkčního využití historického centra Trutnova v transformačním období 1992-2015. Pozornost je zaměřena jak na vývoj struktur a významu maloobchodu a služeb centra, tak ...
  • Kvalitativní analýza příčin problémů českých bank ve světle modelu SCP 

   Antonová, Monika (2000)
   Diplomová práce dokládá nízkou výkonnost bankovního sektoru České republiky a s pomocí modelu Structure-Conduct-Performance strukturuje příčiny vedoucí k tomuto stavu na "základní podmínky", "strukturu trhu" a "chování ...
  • Privatizace bank v České republice a její důsledky 

   Bauer, Patrik (2000)
   Cílem diplomové práce je obohatit diskuse o privatizaci bank o argumenty, které ukazují, že státní vlastnictví komerčních bank v České republice ( i v tranzitivních ekonomikách střední Evropy obecně ) je příčinou neefektivní ...
  • Sociálně-prostorová struktura města Mostu 

   Defence status: DEFENDED
   Syrovátková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Cílem této práce je zanalyzovat vývoj sociálně-prostorové struktury města Mostu v období 1991-2011, z pohledu sociální ekologie. Konkrétně jde o snahu vytvořit lokální typologii města, tedy vymezit podobná území na základě ...
  • Sociální kapitál a rozvoj malých a středně velkých měst: případová studie měst Jihočeského kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   Hlavním cílem předkládané práce je empiricky hodnotit úroveň sociálního kapitálu ve vztahu k rozvoji města. Zaprvé, práce diskutuje teoretické zarámování konceptu sociálního kapitálu, dále uvádí téma regionálního rozvoje ...
  • Umělecké prostory v geografických kontextech na příkladu Karlových Varů 

   Defence status: DEFENDED
   Adamec, Vítězslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Tato bakalářská práce je věnována uměleckým prostorům v Karlových Varech a geografickým kontextům, jež s nimi souvisí. Pomocí rozhovorů s představiteli těchto prostor byl získán obraz karlovarské kultury z pohledu jejích ...
  • Vizuální analýza dokumentárních filmů o soudobé Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Adamec, Vítězslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Tato diplomová práce je věnována dokumentárním filmům o soudobé Praze, které byly natočeny mezi lety 2006 až 2015. Cílem práce bylo pomocí vizuální analýzy zjistit, jaké obrazy současné Prahy vybrané filmy ukazují a z ...
  • Výstavba kancelářských ploch v Praze mezi lety 2006-2015 

   Defence status: DEFENDED
   Sachl, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Výstavba kancelářských ploch v Praze mezi lety 2006-2015 Abstrakt Práce analyzuje novou výstavbu kancelářských ploch v Praze mezi lety 2006 a 2015 jako jeden z procesů, který v transformačním období přispívá k proměně ...
  • Vývoj bytové politiky v Písku po roce 1989 a její vliv na residenční diferenciaci a segregaci 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Diplomová práce se zaměřuje na vývoj bytové politiky města Písek po roce 1989 a také na její vliv na rezidenční diferenciaci a segregaci. K tomu bylo nutné provést rozhovory s klíčovými aktéry a provázat zjištění s ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV