• Analýza biografických příběhu dívek z DÚ se zaměřením na závislostní chování 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Blajko, Julia (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Background: The topic of substance abuse by adolescents has long been relevant. A lot of work and research has been devoted to this issue, but there are still many questions that need to be answered. Aim of the work: The ...
  • Analýza biografických příběhu dívek z DÚ se zaměřením na závislostní chování 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Blajko, Julia (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   Background: The topic of substance abuse by adolescents has long been relevant. Work and research has been devoted to this issue, but there are still many questions that need to be answered. The research questions were: ...
  • Analýza mýtů o adiktologických službách - případová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Černotová, Miloslava (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 1. 2017
  • Analýza problematiky lidí se závislostí v azylovém domě 

   Defence status: DEFENDED
   Houdková, Denisa (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 6. 2017
   Práce vychází z předpokladu, že se v azylových domech nacházejí lidé závislí na návykových látkách. Azylové domy poskytují lidem v nouzi přístřeší, aby zlepšili kvalitu jejich života, ale neposkytují odbornou pomoc osobám ...
  • Analýza problematiky supervize z pohledu supervizorů 

   Defence status: DEFENDED
   Petrlíková, Eva (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Background: Background: Supervision is one of the important tools to help people working in assisting professions. There are many literature on this subject, but it is a problem to find a clear specification of the notion ...
  • Analýza zkušenosti výkonu trestu odnětí svobody v kontextu drogové kariéry 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Irena (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   Východiska: V životě uživatelů drog je spatřován řetězec opakujících se jevů v podobě užívání drog - páchání trestné činnosti - nástup do výkonu trestu odnětí svobody - přiučení se novým praktikám - propuštění z věznice - ...
  • Analýza zkušeností pacientů z oddělení závislostí psychiatrických nemocnic s programem ústavní léčby 

   Defence status: DEFENDED
   Täubnerová, Pavlína (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 1. 2020
   Background: Mental hospitals fall under the state medical sector, where treatment programmes are the same for several decades. Although they have undergone some changes, their essence is unchanged and largely based on the ...
  • Analýza životních příběhů žen s problémy s alkoholem 

   Defence status: DEFENDED
   Kosařová, Adéla (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 6. 2017
   Pro svojí závěrečnou bakalářskou práci jsem si zvolila téma Analýza životních příběhů žen s problémy s alkoholem, které jsem zpracovala formou polostrukturovaných rozhovorů. Téma jsem si vybrala díky z mého pohledu obecně ...
  • Co znamená pojem návyková látka v pojetí veganství: Postoje, zkušenosti a důsledky užívání návykových látek u veganů 

   Defence status: DEFENDED
   Bošková, Milena (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Východiska: Problematika zdravé výživy, konkrétně veganství, se poslední roky stává cílem výzkumů v zahraničí. O veganech víme, že upřednostňují životní styl bez konzumace živočišních produktů. Vegani vykazují nižší spotřebu ...
  • Historie vydávání jídla v K centrech - případová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Šimeček, Martin (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Uvedení do problému Výživa významně ovlivňuje zdraví u běžné populace i u uživatelů drog. Kontaktní centra nabízí potravinový servis a mohou tak zlepšovat kvalitu života u uživatelů drog. Cíl práce Zmapovat období vydávání ...
  • Jak píší muži a ženy v léčebném procesu: analýza deníkových mužů a žen závislých na alkoholu 

   Defence status: DEFENDED
   Briestenská, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 1. 2017
   Bakalářská práce pod názvem "Jak píší muži a ženy v léčebném procesu: Analýza deníkových záznamů mužů a žen závislých na alkoholu" se zabývá proměnami témat v deníkových záznamech po dobu jejich reziduální střednědobé léčby ...
  • Postoj dětí a mladistvých z azylového domu k návykovým látkám. Anylýza výskytu rizikového chování a rizikových/protektivních faktorů 

   Defence status: DEFENDED
   Krtková, Petra (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Tato práce se zabývá zjištěním názorů a zkušeností dětí z azylového domu k návykovým látkám a zmapováním výskytu dalších rizikových forem chování. Dalším cílem v této práci bylo prozkoumání a popsání rizikových a protektivních ...
  • Práce s adiktologickými informacemi v psychiatrické nemocnici 

   Defence status: DEFENDED
   Rusková, Jindřiška (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   The author of the bachelor thesis works as a nurse at children's psychiatric hospital, in a department where children are hospitalized due to a behavioral disorder, substance abuse, and psychiatric diagnosis. Based on her ...
  • Role stimulancií u mužů majicí sex s muži 

   Defence status: DEFENDED
   Gajdošová, Klára (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   Bakalářská práce se zabývá problematikou mužů s ne-heterosexuální orientací, kteří užili/užívají stimulancia. V České republice se této problematice věnuje minimum publikací. Zahraniční studie však uvádí, že u jedinců s ...
  • Role ženy v pracovním týmu v terénní sociální práci 

   Defence status: DEFENDED
   Kaprasová, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Práce se seznamuje s vybranými přístupy, teoriemi, trendy a specifiky motivace žen k zapojení se do terénní práce. V empirické části práce jsme se zaměřili na zjišťování cest žen k terénní práci, na jejich prvotní motivaci, ...
  • Stigmatizace ruskojazyčných injekčních uživatelů drog, žijících v České republice 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pavarych, Iryna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Bakalářská práce se zabývá stigmatizací ruskojazyčných injekčních uživatelů drog (jak aktivních, tak i bývalých), pocházejících z postsovětských zemí, dále vlivem tohoto procesu na postoj k adiktologickým službám v České ...
  • Stigmatizace smíšených rodin - případ česko-syrské rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Dědinová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
  • Travesti show a sexuální orientace z adiktologické perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Fejklová, Martina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku vztahu závislosti, homosexuality a drag/travesti subkultury. Jelikož dle četných studií existuje jistá spojitost mezi zvýšeným rizikem vzniku závislosti napříč LGBT komunitou, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV