• Analýza komunitního plánování sociálních služeb v Praze a jeho dopad na rozpočet sociálních služeb 

   Vokurka, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Název práce: Analýza komunitního plánování sociálních služeb v Praze a jeho dopad na rozpočet sociálních služeb Jméno a příjmení diplomanta: Michal Vokurka Studijní obor: sociální práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. ...
  • Analýza plánování sociálních služeb v královehradeckém kraji 

   Květenská, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Tématem této disertační práce, jež je motivována v současné době probíhající transformací sociálních služeb, jsou sociální služby v kontextu jejich společenské proměny. Teoretická část práce se zaměřuje na sociální služby ...
  • Analýza plánování sociálních služeb v královehradeckém kraji 

   Květenská, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 1. 2008
   Tématem této disertační práce, jež je motivována v současné době probíhající transformací sociálních služeb, jsou sociální služby v kontextu jejich společenské proměny. Teoretická část práce se zaměřuje na sociální služby ...
  • Asistovaný styk rodičů s dětmi v České republice. 

   Hladíková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   The diploma thesis titled Assisted contact parents with children in the Czech Republic focuses on the current description of the service, which aims to promote relations in the divorcing family and the common safe and ...
  • Bezdomovectví a sociální služby pro bezdomovce v Chomutově a Jirkově 

   Kubátová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 31. 5. 2007
   Tato diplomová práce hledala odpověď na otázku: jaké sociální služby a zařízení jsou schopna pomoci osobám bez domova v Chomutově a Jirkově? Bezdomovectví patří k relativně novějším sociálním problémům, objevilo se až se ...
  • Děti ohrožené sociálním vyloučením na základní škole a plán pomoci pro ně 

   Mastík, Rudolf (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dětí školního věku, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Současně se zaměřuje na způsoby jejich vyhledávání a plánování individuální pomoci. V práci jsou obecně charakterizovány ...
  • Dilemata sociálních pracovníků při posuzování výchovných metod v rodinách s dětmi mladšího školního věku 

   Kaletová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Diplomová práce má název "Dilemata sociálních pracovníků při posuzování rodin s dětmi mladšího školního věku". Cílem práce je zodpovědět na výzkumnou otázku: "S jakými dilematy se setkávají sociální pracovníci při posuzování ...
  • Dobrá praxe oddělení sociálně-právní ochrany dětí v oblasti péče o ohrožené děti : OSPOD jako spolupracující subjekt v systému péče o ohrožené děti 

   Laubová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 2. 2011
   Tato práce se zabývá vybranými podmínkami výkonu dobré praxe oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v současném systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny sociálními pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany ...
  • Dobrovolnictví v sociálně vyloučených lokalitách 

   Sechovcová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009
   Tato diplomová práce analyzuje problematiku dobrovolnictvi v sociálně vyloučených lokalitách. V úvodnich kapitolách jsou vysvětleny pojmy, které se k tématu poji, tedy dobrovolnictvi, dobrovolník, sociálni vyloučeni, ...
  • Domov dítěte v modelu střídavé a výlučné péče 

   Molnárová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
  • Dospívající dítě v pěstounské péči s ohledem na jedincovu identitu 

   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   Diplomová práce "Dospívající dítě v pěstounské péči" se zabývá tématem dospívajícího jedince vyrůstajícího v pěstounské péči s ohledem na vývoj jedincovy identity. Teoretická část práce obsahuje náhled na téma dospívání, ...
  • Factors hampering the Integration of Refugee Children 

   Asfour, Sarah (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   U N I V E R Z I T A K A R L O V A FILOZOFICKÁ FAKULTA Sociální politika a sociální práce Katedra sociální práce Diplomová práce Master Thesis Bc. Sarah Asfour Factors hampering the integration of Refugee Children Faktory ...
  • Faktory ovlivňující kvalitu střídavé péče o děti po rozvodu rodičů 

   Vondrová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   V diplomové práci se zabývám faktory, které mají vliv na fungování střídavé péče o děti po rozvodu rodičů. V teoretické části se věnuji tématům jako je rodina, vývoj dítěte a jeho výchova, manželství, rozvod a střídavá ...
  • Faktory ovlivňující nadšení a vyhoření u dobrovolníků v organizaci LATA 

   Eichlerová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   EICHLEROVÁ, J. Faktory ovlivňující nadšení a vyhoření dobrovolníků v organizaci LATA. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta filozofická, 2017. 101 s. Diplomová práce. Syndrom vyhoření nesoucí anglické označení burnout ...
  • Historický vývoj pěstounské péče ve Francii 

   Klenorová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
  • Hodnocení rodinné situace dětí umístěných v Dětském domově 

   Ságlová, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá hodnocením rodinné situace dětí umístěných v dětském domově. Teoretická část práce se věnuje současné rodině a jejímu fungování v naší kultuře, dětskému domovu jako instituci, sociálně-právní ...
  • Hodnocení sociálních pracovnic na oddělení sociálně-právní ochrany dětí z pohledu otců a matek v rozvodové situaci 

   Flutková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato práce se zaměřuje na problematiku vztahů mezi sociálními pracovnicemi oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) a rodiči dětí, které se ocitly pod dohledem této instituce z důvodu rozvodové situace. Úkolem ...
  • Hodnocení subutexového programu K-centra v Mostě 

   Zemanovičová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   Subutexový program K-centra v Mostě byl reakcí na situaci v mosteckém regionu před rokem 2001. V té době byl na Mostecku heroin nejužívanější drogou, hlavně díky své dostupnosti. Od roku 2003 se situace rapidně změnila, ...
  • Hodnocení zooterapie klientem střediska výchovné péče 

   Brhel, Robin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   (česky) Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením zooterapie klientem střediska výchovné péče. Součástí práce je uvedení do prostředí terapie, která se odehrává ve střediscích výchovné péče v České republice, za pomoci ...
  • Home-Start: podpora rodin s dětmi předškolního věku 

   Tesařová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Rodina je unikátní a nenahraditelnou institucí. Výchova dítěte během prvních let života je jen stěží možná mimo rodinu, dítě nemůže získat základní pocit jistoty bez důvěry k blízkým lidem. Rodina prochází vývojovými stadii ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV