Now showing items 1-20 of 151

  • Analýza komunitního plánování sociálních služeb v Praze a jeho dopad na rozpočet sociálních služeb 

   Defence status: DEFENDED
   Vokurka, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Name of diploma thesis: Analysis of community planning of social services in Prague and his impact on budget of social services Name and surname of author: Michal Vokurka Study branch: social work Head of diploma thesis: ...
  • Analýza plánování sociálních služeb v královehradeckém kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Květenská, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Tématem této disertační práce, jež je motivována v současné době probíhající transformací sociálních služeb, jsou sociální služby v kontextu jejich společenské proměny. Teoretická část práce se zaměřuje na sociální služby ...
  • Analýza plánování sociálních služeb v královehradeckém kraji 

   Defence status: RECOGNIZED
   Květenská, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 1. 2008
   The transformation of social services is a current topic. Social services in context of their social change are the topic of this dissertation. The theoretical part of the thesis focuses on social serivices in wider context ...
  • Asistované setkání rodičů a dětí v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíčková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá asistovaným setkáním rodičů a dětí v České republice. Pro zdárný vývoj dítěte a jeho budoucí život je základem fungující rodina. V dnešní době žije mnoho rodin, kde stabilita a dobře fungující ...
  • Asistovaný styk rodičů s dětmi v České republice. 

   Defence status: DEFENDED
   Hladíková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   The diploma thesis titled Assisted contact parents with children in the Czech Republic focuses on the current description of the service, which aims to promote relations in the divorcing family and the common safe and ...
  • Bezdomovectví a sociální služby pro bezdomovce v Chomutově a Jirkově 

   Defence status: DEFENDED
   Kubátová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 31. 5. 2007
   Tato diplomová práce hledala odpověď na otázku: jaké sociální služby a zařízení jsou schopna pomoci osobám bez domova v Chomutově a Jirkově? Bezdomovectví patří k relativně novějším sociálním problémům, objevilo se až se ...
  • Děti ohrožené sociálním vyloučením na základní škole a plán pomoci pro ně 

   Defence status: DEFENDED
   Mastík, Rudolf (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   The objective of this thesis is to address issues of elementary school children who are at risk of social exclusion. At the same time it focuses on different means of searching methods as well as the ways of the individual ...
  • Dilemata sociálních pracovníků při posuzování výchovných metod v rodinách s dětmi mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Kaletová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Diplomová práce má název "Dilemata sociálních pracovníků při posuzování rodin s dětmi mladšího školního věku". Cílem práce je zodpovědět na výzkumnou otázku: "S jakými dilematy se setkávají sociální pracovníci při posuzování ...
  • Dobrá praxe oddělení sociálně-právní ochrany dětí v oblasti péče o ohrožené děti : OSPOD jako spolupracující subjekt v systému péče o ohrožené děti 

   Defence status: DEFENDED
   Laubová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 2. 2011
   This paper deals with selected conditions of good practice of the Department of Social-legal Protection of Children (OSPOD) in the current system of care for children at risk and their families. Currently, this system finds ...
  • Dobrovolnictví v sociálně vyloučených lokalitách 

   Defence status: DEFENDED
   Sechovcová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009
   Tato diplomová práce analyzuje problematiku dobrovolnictvi v sociálně vyloučených lokalitách. V úvodnich kapitolách jsou vysvětleny pojmy, které se k tématu poji, tedy dobrovolnictvi, dobrovolník, sociálni vyloučeni, ...
  • Domov dítěte v modelu střídavé a výlučné péče 

   Defence status: DEFENDED
   Molnárová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
  • Dospívající dítě v pěstounské péči s ohledem na jedincovu identitu 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   The diploma thesis "Adolescent in Foster Care" deals with an adolescent growing up in foster care, with regard to the development of one's identity. The theoretical part includes preview on adolescent, foster ...
  • Důležité aspekty trestu domácího vězení v ČR z pohledu probačních úředníků 

   Defence status: DEFENDED
   Kubovská, Roxana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   This bachelor thesis deals with important aspects of house arrest in the Czech Republic. The theoretical part contains basic information about this sentence and electronic monitoring of convicts. In the practical part ...
  • Factors hampering the Integration of Refugee Children 

   Defence status: DEFENDED
   Asfour, Sarah (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   U N I V E R Z I T A K A R L O V A FILOZOFICKÁ FAKULTA Sociální politika a sociální práce Katedra sociální práce Diplomová práce Master Thesis Bc. Sarah Asfour Factors hampering the integration of Refugee Children Faktory ...
  • Faktory ovlivňující kvalitu střídavé péče o děti po rozvodu rodičů 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   In this thesis I deal with the factors that affect the functioning of alternate care for children after the divorce of their parents. In the theoretical part I deal with topics such as family, child development and parenting, ...
  • Faktory ovlivňující nadšení a vyhoření u dobrovolníků v organizaci LATA 

   Defence status: DEFENDED
   Eichlerová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   EICHLEROVÁ, J. Factors affecting vigor and burnout syndrom of volunteers in the organization LATA. Prague: Charles university in Prague, fakulty of arts, 2017. 101 s. Dissertation. Burnout syndrome is a condition of emotional ...
  • Historický vývoj pěstounské péče ve Francii 

   Defence status: DEFENDED
   Klenorová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
  • Hodnocení rodinné situace dětí umístěných v Dětském domově 

   Defence status: DEFENDED
   Ságlová, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   This thesis deals with the evaluation of family situation of children placed in children's home. The theoretical part is focused on the current family and its functioning in our cultural background, children's home as an ...
  • Hodnocení sociálních pracovnic na oddělení sociálně-právní ochrany dětí z pohledu otců a matek v rozvodové situaci 

   Defence status: DEFENDED
   Flutková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   This work is focused on the interaction between social workers and parents of children who are under the control of the Department of Social and Legal Protection for Children (OSPOD) due to situations of parental relationship ...
  • Hodnocení subutexového programu K-centra v Mostě 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanovičová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   Subutexový program K-centra v Mostě byl reakcí na situaci v mosteckém regionu před rokem 2001. V té době byl na Mostecku heroin nejužívanější drogou, hlavně díky své dostupnosti. Od roku 2003 se situace rapidně změnila, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV