• 3D tomografie tenkovstvých katalyzátorů pomocí technik FIB/SEM 

   Dinhová, Thu Ngan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Mezi aktuální problémy naší společnosti patří ubývající zdroje fosilních paliv. Jsou to nerostné suroviny, jejichž pálením získáváme energii. Vzhledem k tomu, že je energie v dnešní době nepostradatelná, je potřeba nalézt ...
  • Electron microscopy study of nanostructured thin film catalysts for micro-fuel cell application 

   Lavková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 5. 2016
   Present doctoral thesis is focused on electron microscopy and spectroscopy investigation of novel metal-oxide anode catalyst for fuel cell application. Catalyst based on Pt- doped cerium oxide in form of thin layers prepared ...
  • Kontaktování nanostruktur pro senzorická měření 

   Chlupová, Šárka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Název práce: Kontaktování nanostruktur pro senzorická měření Autor: Šárka Chlupová Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí bakalářské práce: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr., Katedra fyziky povrchů a plazmatu ...
  • Modifikace hrotu pro zobrazování nanostruktur v AFM s vysokým rozlišením 

   Faitová, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   Atomic force microscopy (AFM) is a young and widely used method of ima- ging surface, nanostructures, biological and other sensitive objects using sharp tip on a flexible cantilever scanning the sample surface. When operating ...
  • Nové nanostrukturní katalyzátory pro palivové články II: mikročlánky na čipu 

   Onderková, Kristýna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Název práce: Nové nanostrukturní katalyzátory pro palivové články II: mikročlánky na čipu Autor: Kristýna Onderková Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí bakalářské práce: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr., Katedra ...
  • Preparation and Characterization of Porous Cerium Oxide/Carbon Bilayers on Silion Substrates 

   Dubau, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   This doctoral thesis concerns the preparation of porous cerium oxide/carbon bilayers on silicon substrates. In this regard, carbonaceous films in the form of amorphous carbon (a-C) and nitrogenated amorphous carbon (CNx) ...
  • Příprava a charakterizace nanostruktur pro katalýzu a detekci plynů 

   Haviar, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 2. 2014
   First part of this thesis is focused on magnetron sputtering deposited layers of cerium oxide using carbonaceous substrates. Micrographs from scanning and transmission electron microscopes reveal that cerium oxide layers ...
  • Příprava a studium katalytického systému Cu(O)-CeO2 metodami povrchové analýzy 

   Šmíd, Břetislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 4. 2013
   Title: The preparation and study of catalytic system Cu(O)-CeO2 using surface analytical methods Author: Břetislav Šmíd Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor of the doctoral thesis: Doc. Mgr. Iva ...
  • Příprava lamel pro transmisní elektronový mikroskop (TEM) pomocí fokusovaného iontového svazku (FIB) 

   Krajňák, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Práce zkoumá možnosti tvorby vzorků pro transmisní elektronový mikroskop pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu (SEM) a fokusovaného iontového svazku (FIB). Zkoumá vliv tvorby ochranných povrchů na vzorku pomocí Pt, ...
  • Příprava vzorků nanostruktur v SEM/FIB a jejich studium v transmisním elektronovém mikroskopu 

   Lavková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 5. 2012
   Táto práca je zameraná na štúdium vrstiev oxidu céru (dopovaných platinou) pripravených magnetrónovým naprašovaním na rôzne druhy substrátov. Pozor- nosť je upriamená predovšetkým na spôsob rastu a morfológiu vrstiev ...
  • Studium 3-fázových katalytických vrstev pro polymerní palivové články a elektrolyzéry 

   Fuka, Šimon (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   Název práce: Studium 3-fázových katalytických vrstev pro polymerní palivové články a elektrolyzéry Autor: Šimon Fuka Katedra / Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Iva Matolínová, ...
  • Studium elektrokatalyzátorů na membráně pro palivové články 

   Fuka, Šimon (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Název práce: Studium elektrokatalyzátorů na membráně pro palivové články Autor: Šimon Fuka Katedra / Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr., katedra fyziky povrchů ...
  • Studium nanotyčinek oxidu wolframu v SEM 

   Krejčová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
  • Study of deposition of catalytic materials into fuel channels of micro-fuel cells on a chip 

   Chlupová, Šárka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá procesem elektronové litografie jako nástroje použitelného k transportu kontaktních a katalytických vrstev do mikro-kanálů v monolitickém planárním palivovém mikro-článku. Experimentální část ...
  • Uhlíkové nanotrubky - nové materiály pre senzory 

   Lavková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
  • Úprava hrotu pro AFM pomocí FIB/GIS v řádkovacím elektronovém mikroskopu 

   Faitová, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Mikroskopie atomárních sil (AFM) je široce využívanou metodou pozorování povrchové struktury látek. Získávání informací o reliéfu je uskutečňováno pomocí velmi ostrého hrotu upevněného na ohebném držáku. Tím přejíždíme po ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV