• 3D tomografie tenkovstvých katalyzátorů pomocí technik FIB/SEM 

   Defence status: DEFENDED
   Dinhová, Thu Ngan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Mezi aktuální problémy naší společnosti patří ubývající zdroje fosilních paliv. Jsou to nerostné suroviny, jejichž pálením získáváme energii. Vzhledem k tomu, že je energie v dnešní době nepostradatelná, je potřeba nalézt ...
  • Electron microscopy study of nanostructured thin film catalysts for micro-fuel cell application 

   Defence status: DEFENDED
   Lavková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 5. 2016
   Předložená dizertační práce se zabývá studiem nových katalyzátorů na bázi kov-oxid vhodných pro použití v palivových článcích na straně anody. Platinou dopovaný oxid ceru připravený magnetronovým naprašováním ve formě ...
  • Kontaktování nanostruktur pro senzorická měření 

   Defence status: DEFENDED
   Chlupová, Šárka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Název práce: Kontaktování nanostruktur pro senzorická měření Autor: Šárka Chlupová Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí bakalářské práce: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr., Katedra fyziky povrchů a plazmatu ...
  • Model study of biomolecules bonding to cerium oxide nanoparticles 

   Defence status: DEFENDED
   Pittnerová, Daniela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 7. 2020
   V posledních letech byl oxid ceričitý kvůli svým vyhovujícím vlastnostem pro biomedicinské aplikace studován jako slibný materiál pro výrobu třetí generace bezmediátorových enzymatických biosenzorů. Vazba biomolekul s ...
  • Modifikace hrotu pro zobrazování nanostruktur v AFM s vysokým rozlišením 

   Defence status: DEFENDED
   Faitová, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   Mikroskopie atomárních sil (AFM) je mladá a široce používaná metoda zob- razování povrchu, nanostruktur, biologických a dalších citlivých objektů pomocí rastrujícího hrotu na ohebném raménku. Při provozu na vzduchu dosahuje ...
  • Nové nanostrukturní katalyzátory pro palivové články II: mikročlánky na čipu 

   Defence status: DEFENDED
   Onderková, Kristýna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Název práce: Nové nanostrukturní katalyzátory pro palivové články II: mikročlánky na čipu Autor: Kristýna Onderková Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí bakalářské práce: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr., Katedra ...
  • Preparation and Characterization of Porous Cerium Oxide/Carbon Bilayers on Silion Substrates 

   Defence status: DEFENDED
   Dubau, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Předložená doktorská práce pojednává o porézních dvojvrstvách ceroxid/uhlík na křemíku. V této souvislosti jsou zkoumány amorfní uhlíkové vrstvy (a-C) a dusíkem modifikované amorfní uhlíkové vrstvy (CNx). Je studován vliv ...
  • Příprava a charakterizace nanostruktur pro katalýzu a detekci plynů 

   Defence status: DEFENDED
   Haviar, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 2. 2014
   První část práce se věnuje vrstvám oxidu ceru deponovaným na uhlíkové substráty magnetronovým naprašováním. Snímky rastrovací a transmisní elektronové mikroskopie ukazují, že vrstvy za určitých podmínek vykazují silné ...
  • Příprava a studium katalytického systému Cu(O)-CeO2 metodami povrchové analýzy 

   Defence status: DEFENDED
   Šmíd, Břetislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 4. 2013
   Title: The preparation and study of catalytic system Cu(O)-CeO2 using surface analytical methods Author: Břetislav Šmíd Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor of the doctoral thesis: Doc. Mgr. Iva ...
  • Příprava lamel pro transmisní elektronový mikroskop (TEM) pomocí fokusovaného iontového svazku (FIB) 

   Defence status: DEFENDED
   Krajňák, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Práce zkoumá možnosti tvorby vzorků pro transmisní elektronový mikroskop pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu (SEM) a fokusovaného iontového svazku (FIB). Zkoumá vliv tvorby ochranných povrchů na vzorku pomocí Pt, ...
  • Příprava vzorků nanostruktur v SEM/FIB a jejich studium v transmisním elektronovém mikroskopu 

   Defence status: DEFENDED
   Lavková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 5. 2012
   Táto práca je zameraná na štúdium vrstiev oxidu céru (dopovaných platinou) pripravených magnetrónovým naprašovaním na rôzne druhy substrátov. Pozor- nosť je upriamená predovšetkým na spôsob rastu a morfológiu vrstiev ...
  • Studium 3-fázových katalytických vrstev pro polymerní palivové články a elektrolyzéry 

   Defence status: DEFENDED
   Fuka, Šimon (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   Název práce: Studium 3-fázových katalytických vrstev pro polymerní palivové články a elektrolyzéry Autor: Šimon Fuka Katedra / Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Iva Matolínová, ...
  • Studium elektrokatalyzátorů na membráně pro palivové články 

   Defence status: DEFENDED
   Fuka, Šimon (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Název práce: Studium elektrokatalyzátorů na membráně pro palivové články Autor: Šimon Fuka Katedra / Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr., katedra fyziky povrchů ...
  • Studium nanotyčinek oxidu wolframu v SEM 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
  • Study of deposition of catalytic materials into fuel channels of micro-fuel cells on a chip 

   Defence status: DEFENDED
   Chlupová, Šárka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá procesem elektronové litografie jako nástroje použitelného k transportu kontaktních a katalytických vrstev do mikro-kanálů v monolitickém planárním palivovém mikro-článku. Experimentální část ...
  • Uhlíkové nanotrubky - nové materiály pre senzory 

   Defence status: DEFENDED
   Lavková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
  • Úprava hrotu pro AFM pomocí FIB/GIS v řádkovacím elektronovém mikroskopu 

   Defence status: DEFENDED
   Faitová, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Mikroskopie atomárních sil (AFM) je široce využívanou metodou pozorování povrchové struktury látek. Získávání informací o reliéfu je uskutečňováno pomocí velmi ostrého hrotu upevněného na ohebném držáku. Tím přejíždíme po ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV