• "Ab initio" studium rozhraní Cu-Ce-O 

   Defence status: DEFENDED
   Szabová, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   "Ab initio" study of interface Cu-Ce-O Abstract: The present work is a theoretical analysis based on the numerical DFT+U simulations investigating the structural and electronic properties of Cu/CeO2 model systems, which ...
  • "Ab initio" study of Cu-Ce-O interface 

   Defence status: RECOGNIZED
   Szabová, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
   "Ab initio" studium rozhraní Cu-Ce-O Abstrakt: Předložená práce zkoumá prostřednictvím metody DFT+U strukturální a elektronické vlastnosti modelového systému Cu/CeO2, důležitého pro heterogenní katalýzu. Zejména je zkoumána ...
  • Chemical reactivity of metal-supported ceria thin films: a density functional study 

   Defence status: DEFENDED
   Szabová, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 12. 2013
   Title: Chemical reactivity of metal-supported ceria thin films: a density func- tional study Author: Lucie Szabová Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc., ...
  • Elektronová litografie v řádkovacím elektronovém mikroskopu 

   Defence status: DEFENDED
   Haviar, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   V práci je popsána aplikace metody elektronové litografie v řádkovacím elektronovém mikroskopu Tescan Miran LMH. Jsou v ní uvedeny parametry pro přípravu kovových a oxidových (SnO2, WOx) struktur o charakteristických ...
  • High pressure CO and methanol oxidation study over nanopowders Rare Earth Oxides and platinum thin film catalysts 

   Defence status: DEFENDED
   Rednyk, Andrii (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 3. 2016
   Název práce: Studium oxidace CO a metanolu za vysokého tlaku na katalyzátorech ve formě nanoprášků oxidů kovů vzácných zemin a tenkých vrstev na bázi platiny Autor: Mgr. Andrii Rednyk Katedra / Ústav: Katedra fyziky povrchů ...
  • Investigation of magnetron sputtered Pt-CeO2 thin film catalyst for fuel cell applications 

   Defence status: DEFENDED
   Vorokhta, Mykhailo (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   Title: Investigation of magnetron sputtered Pt-CeO2 thin film catalyst for fuel cell applications. Author: Mgr. Mykhailo Vorokhta Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, ...
  • Investigation of new catalysts for polymer membrane fuel cells 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Roman (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 11. 2017
   Palivové články jsou slibným alternativním zdrojem elektrické energie. I přes výrazné zlepšení, které bylo dosaženo výzkumem v posledních desetiletích, tech- nologie ještě není připravena pro široké komerční využití. ...
  • Iontové katalyzátory pro životní prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Kúš, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
  • Low Platinum Content Thin Film Catalysts for Hydrogen Proton Exchange Membrane Fuel Cells 

   Defence status: DEFENDED
   Václavů, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Novel type of catalyst for proton exchange membrane fuel cells anode is demonstrated. It is based on magnetron sputtered Pt-CeO2 a Pt-Sn-CeO2 mixed oxides. It is shown, that these materials allow to significantly decrease ...
  • Low Platinum Content Thin Film Catalysts for Hydrogen Proton Exchange Membrane Fuel Cells 

   Defence status: RECOGNIZED
   Václavů, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 10. 2016
   V práci je demonstrována účinnost nových typů katalyzátorů pro anodu vodíkových palivových článků s polymerní membránou na bázi Pt-CeO2 a Pt-Sn-CeO2, připravených pomocí magnetronového naprašování, které umožňují dosáhnout ...
  • Nanomanipulace v SEM 

   Defence status: DEFENDED
   Haviar, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Nové materiály pro palivové mikročlánky 

   Defence status: DEFENDED
   Homola, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
  • Nové nanostrukturní katalyzátory pro palivové články I: bipolární články nového typu 

   Defence status: DEFENDED
   Švenda, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   V poslední době se v souvislosti s energetickou krizí čím dál více mluví o alternativních zdrojích energie. Jednou z možných cest jsou palivové články založené na získávání energie pomocí oxidace vodíku. Význačné místo ...
  • Palivový mikročlánek na čipu 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Roman (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Preparation and Characterization of Novel Oxide Catalysts for Fuel Cell Applications 

   Defence status: DEFENDED
   Khalakhan, Ivan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   V Title: Preparation and Characterization of Novel Oxide Catalysts for Fuel Cell Applications Author: Mgr. Ivan Khalakhan Department/Institute: Department of Surface and Plasma Science, Faculty of Mathematics and Physics, ...
  • Studium aktivace nevypařovaných getrů na bázi Ti, Zr a V metodou SIMS 

   Defence status: DEFENDED
   Drbohlav, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
  • Studium bimetalických systémů metodami úhlově rozlišené fotoelektronové spektroskopie 

   Defence status: DEFENDED
   Libra, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 12. 2007
  • Studium lokální struktury binárních povrchů metodou fotoelektronové (XPD) a elektronové difrakce (LEED) 

   Defence status: DEFENDED
   Gereová, Katarína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
   Úkolem diplomové práce bylo studium lokální struktury binárních povrchů, pro kterou jsme si zvolili tenkou vrstvu céru deponovaného na povrchu mono-krystalu Pd (111). Pro studium a zkoumání povrchu byly použity metody: ...
  • Studium modelových katalytických systémů CeOx-Pd, Sn,AU metodou SRPES 

   Defence status: DEFENDED
   Škoda, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   The doctoral thesis deals with study of model catalytic systems Ce(Ox)-Pd(111), Sn-CeO2(111) and Au-CeO2(111). The metal-metal and metal-oxide interactions are investigated by means of photoelectron spectroscopy method ...
  • Studium nových anodových materiálů pro metanolové polymerní palivové články 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Roman (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   We investigated new types of anode catalysts for polymer membrane fule cell (PEMFC). Pt doped CeO2 thin lms were deposited by rf-magnetron sputtering on carbon nanotubes (CNTs) directly grown on GDL by using CVD. We observed ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV