• Analýza aktivity vybraných svalů u člověka s jednostrannou nadkolenní amputací při chůzi 

   Machač, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Název: Analýza aktivity vybraných svalů u člověka s jednostrannou nadkolenní amputací při chůzi An Analysis of chosen muscles of an individual with a single - sided amputation (above the knee) during a walking motion Cíl ...
  • Analýza didaktické interakce skupinové výuky lyžování dospělých 

   Říha, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 7. 5. 2014
   Název: Analýza didaktické interakce skupinové výuky lyžování dospělých Cíle: Cílem práce je podrobně analyzovat a porovnat didaktickou interakci učitel - žák při výuce lyžování dospělých mezi dvěma instruktory stejné délky ...
  • Analýza didaktické interakce skupinové výuky lyžování na základních školách 

   Křikavová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 11. 5. 2012
   Název: Analýza didaktické interakce skupinové výuky lyžování na základních školách Cíle: Cílem práce je porovnat didaktickou interakci učitele a skupiny žáků při výuce lyžování na základních školách. Metody: V této práci ...
  • Analýza didaktické interakce ve školní výuce lyžování 

   Šafránek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 11. 1. 2012
   Název: Analýza didaktické interakce ve kolní výuce ly ování Cíle: Cílem práce bylo analyzovat didaktickou interakci mezi u itelem a ákem, skupinou ák , pop ípad celou t ídou, p i výuce sjezdového ly ování na druhém stupni ...
  • Analýza kondiční přípravy v alpských disciplínách 

   Čeřovský, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 9. 5. 2007
   Úvod V české odborné literatuře neexistuje souhrnná publikace zabývající se kondiční přípravou ve sjezdovém lyžování. Většina specializované literatury zabývající se sjezdovým lyžováním pochází ze zemí, které mají propracovanou ...
  • Analýza stability v alpských disciplínách u dětí 

   Niklas, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   Název práce: Analýza stability v alpských disciplínách u dětí Cíl práce: Cílem práce je porovnat pomocí vybraných indikátorů posturální stability (celková délka trajektorie a rychlost vychylování v předozadním a bočním ...
  • Analýza startu ve skikrosu 

   Starý, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Název:Analýza startu ve skikrosu Cíle:Hlavním cílem této práce je pomocí povrchové elektromyografie popsat a vyhodnotit aktivitu svalů horní poloviny těla během startu ve skikrosu a porovnat jeho symetričnost. Metody: Práce ...
  • Druhy a příčiny poranění při zimních pohybových aktivitách v Krkonoších 

   Bejdák, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Název práce: Druhy a příčiny poranění při zimních pohybových aktivitách v Krkonoších Title of diploma thesis: Types and causes injuries in winter movement activities in Krkonoše Cíl práce Cílem práce je zjistit, jaké jsou ...
  • Freeriding - soutěžní formy lyžování 

   Stránský, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Název práce: Freeriding - soutěžní formy lyžování Cíl práce: Podat ucelený a komplexní přehled o závodním pojetí lyžování ve volném terénu - freeridingu. Pomocí ankety přiblížit názory na tento sport z pohledu závodníků. ...
  • Historie a současnost lyžařského běhu Krkonošská 70 

   Kirschová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 9. 5. 2007
   Název: Historie a současnost lyžařského běhu Krkonošská 70 History and present of the cross-country race Krkonošská 70 Cíle práce: Hlubší proniknutí do problematiky lyžařského běhu Krkonošská sedmdesátka, její podrobné ...
  • Individuální výuka lyžování předškolních dětí 

   Černá, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Title: Individual ski lesson of preschool children Targets: The target of diploma work is on base of observation the interaction of ski instructor or parent and pupil to show, which kind of ski lesson is more appropriate ...
  • Interakce učitele a žáka ve skupinové formě při výuce lyžování 

   Jedličková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 4. 5. 2011
   Název: Interakce učitele a žáka ve skupinové formě při výuce lyžování Cíle: Cílem práce je porovnat interakci učitele a žáka při výuce lyžování v zahraničních lyžařských školách. Metody: V naší práci jsme použili metodu ...
  • Komparace EMG aktivity vybraných svalů při chůzi a lyžování skupiny LW2 

   Machač, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Název: Komparace EMG aktivity vybraných svalů při chůzi a lyžování skupiny LW2 Cíl práce: Cílem této práce je analýza aktivity vybraných svalů u člověka s jednostrannou nadkolenní amputací při chůzi s protézou před a po ...
  • Letní příprava sjezdařů s využitím netradičních sportovních disciplín 

   Brandtner, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   Název: Letní příprava sjezdařů s využitím netradičních sportovních disciplín Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je na základě výsledků ankety prověřit, zda-li zvolené netradiční sportovní disciplíny jsou využívány v ročním ...
  • Lyžařské kurzy po zavedení ŠVP na ZŠ ve Středočeském kraji 

   Křikavová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   Název práce: Lyžařské kurzy po zavedení školních vzdělávacích programů na základních školách ve Středočeském kraji Cíle práce: Cílem této bakalářské práce je zjištění stavu lyžařských kurzů na základních školách ve ...
  • Návrh kompenzačního programu pro sjezdové lyžování 

   Tietz, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   Název práce: Návrh kompenzačního programu pro sjezdové lyžování Cíle práce: Cílem práce je navrhnutí kompenzačního programu, v podobě zásobníku vhodných kompenzačních cviků, na základě modifikovaného kineziologického rozboru ...
  • Návrh metodiky výuky freestylového lyžování 

   Linhart, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   Název: Návrh metodiky výuky freestylového lyžování Cíle práce: Cílem práce je shromáždit, kriticky posoudit a logicky uspořádat poznatky o "Newschool" lyžování a na jejich základě vytvořit návrh metodiky freestylového ...
  • Návrh výukového programu lyžování a zásobník zdokonalovacích cvičení pro děti mladšího školního věku 

   Letko, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 6. 5. 2008
   Name of thesis The training koncept of ski program and komplex hones exercises for young childerns (6 - 10). Purposes work Creation of four days' educational program for young childerns (6 - 10), exercise selection, ...
  • Návrh výukového programu lyžování dětí předškolního věku formou her. 

   Moravcová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
   The concept of ski training program avail of right games for pre-school children. Aim: create a weekly program of ski instruction, a set of appropriate games and verification proposed program in practice. Method: case study ...
  • Porovnání individuální a skupinové výuky ve sjezdovém lyžování z hlediska didaktické interakce 

   Disman, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Název práce Porovnání individuální a skupinové výuky ve sjezdovém lyžování z hledika didaktické interakce Comparation of individual and group lesson of downhill skiing by ADI method Cíl práce Porovnání didaktické interakce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV