• Investigation of basic deformation mechanisms of magnesium alloys by means of advanced in-situ methods and theoretical modeling 

   Defence status: DEFENDED
   Čapek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   Práce je zaměřena na výzkum deformačních vlastností polykrystalických hořčíkových slitin. Součástí práce jsou in-situ měření neutronové difrakce a akustické emise a srovnání experimentálních výsledků s teoretickými modely. ...
  • Investigation of residual stresses and deformation mechanisms of magnesium-based composites by means of neutron diffraction and acoustic emission methods 

   Defence status: DEFENDED
   Farkas, Gergely (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   Cílem této práce je studium mechanických vlastností kompozitů na bázi hořčíkových slitin (AX41) vyztužené krátkými Saffilovými vláknami. Byly zkoumány dva typy vzorků: s rovinou vlákna rovnoběžnou resp. kolmou na osu ...
  • Investigation of titanium alloys using neutron diffraction 

   Defence status: DEFENDED
   Németh, Gergely (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 7. 2021
   Title: Investigation of titanium alloys using neutron diffraction Author: Gergely Németh Department / Institute: Department of Physics of Materials Supervisor of the master thesis: prof. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc., ...
  • Optimalizace mechanických vlastností IF ocelí 

   Defence status: DEFENDED
   Krajňák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
  • Studium anizotropie tvorby mechanických dvojčat v hořčíkové slitině AZ31 

   Defence status: DEFENDED
   Zdražilová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Předložená práce se zabývá studiem hořčíkové slitiny AZ31 vyrobené metodou horizontálního kontinuálního lití. Analyzuje výsledky deformačních zkoušek v tahu a tlaku, provedených v teplotním rozsahu od 20 řC do 300 řC, ve ...
  • Studium deformačních procesů perspektivních kompozitů na bázi hořčíku 

   Defence status: DEFENDED
   Farkas, Gergely (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 5. 2013
   Cílem práce je vysvětlit deformační mechanizmy probíhající v kompozitech na bázi hořčíku a vliv morfologie zpevňující fáze na mechanické vlastnosti. Mikrostruktura byla studována optickým a elektronovým mikroskopem (SEM). ...
  • Studium deformačních procesů v hexagonálnich materiálech 

   Defence status: DEFENDED
   Čapek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 5. 2013
   Předložená práce se zabývá studiem deformačních mechanismů čistého hořčíku pomocí pokročilých in-situ metod v závislosti na způsobu deformace. Během deformačních zkoušek jsme zaznamenali akustickou emisi a měřili neutronovou ...
  • Studium deformačních procesů v slitinách Mg-Gd 

   Defence status: DEFENDED
   Szabóová, Andrea (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Název práce: Studium deformačních procesů v slitinách Mg-Gd Autor: Andrea Szabóová Katedra / Ústav: Katedra fyziky materiálů Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Kristián Mathis, DrSc. Abstrakt: Předložená práce se zabývá ...
  • Studium dvojčatění v hořčíkové slitině AZ31 

   Defence status: DEFENDED
   Zdražilová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
  • Studium dynamiky deformačních procesů ve slitinách Mg-RE pomocí in-situ experimentálních metod 

   Defence status: DEFENDED
   Szabóová, Andrea (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Předložená práce se zabývá studiem dynamiky deformačních procesů binárních slitin Mg-Gd pomocí in-situ experimentálních metod v závislosti na koncentraci Gd. Zkoumané lité slitiny jsou charakterizované náhodnou texturou. ...
  • Studium jemnozrnných materiálů připravovaných metodou intenzivní plastické deformace 

   Defence status: DEFENDED
   Krajňák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Název práce: Studium jemnozrnných materiálů připravovaných metodou intenzivní plastické deformace Autor: RNDr. Tomáš Krajňák Katedra / Ústav: Katedra fyziky materiálů, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Vedoucí disertační ...
  • Studium mechanických a tepelných vlastností kompozitů zpevněné nanočásticemi 

   Defence status: DEFENDED
   Németh, Gergely (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Název práce: Studium mechanických a tepelných vlastností kompozitů zpevněné nanočásticemi Autor: Gergely Németh Katedra: Katedra fyziky materiálů Vedoucí diplomové práce: RNDr. Kristián Máthis, Ph.D. Abstrakt: Předložená ...
  • Studium mechanických vlastností kompozitů na bázi hořčíkových slitin. 

   Defence status: DEFENDED
   Farkas, Gergely (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Predložená práca sa zabýva pozorovaním mechanických vlastností zliatiny AJ51 a kompozitu na báze tejto zliatiny v závislosti na teplote deformácie. Deformácia v tlaku je uskutočnená v teplotnom intervale od 20řC do 300řC. ...
  • Studium vývoje mikrostruktury jemnozrnných IF ocelí 

   Defence status: DEFENDED
   Krajňák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Kanálové uhlové pretláčanie (ECAP - equal channel angular pressing) patrí medzi pokrokové metódy zlepšovania mechanických vlastností materiálov. Táto práca sa zaoberá skúmaním vplyvu počtu pretláčaní cestou BC na veľkosť ...
  • Štúdium vývoja dislokačnej štruktúry v pokročilých horčíkových zliatinách 

   Defence status: DEFENDED
   Šimko, Pavol (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 7. 2020
   : This thesis deals with evolution of dislocation structures in mag- nesium alloys containing long-period stacking ordered phase (LPSO). Before de- formation the samples were studied by optical light microscopy, in the ...
  • Vliv mikrostrukturních parametrů na mechanické vlastnosti polykrystalického hořčíku 

   Defence status: DEFENDED
   Čapek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Předložená práce se zabývá studiem deformace vzorků čistého hořčíku s různými velikostmi zrna v závislosti na teplotě a způsobu deformace. Deformace v tahu a tlaku jsou prováděny na 3 různých vzorcích lišících se velikostí ...
  • Výzkum deformačních mechanismů pokročilých lehkých slitin 

   Defence status: DEFENDED
   Németh, Gergely (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Cílem této diplomové práce je prozkoumat mechanické a tlumící vlastnosti slitin AZ91 s přidáním různého množství legujícího prvku bor a dvou experimentálních slitin na bázi čistého hořčíku. Dalším úkolem je určit vliv ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV