• Investigation of basic deformation mechanisms of magnesium alloys by means of advanced in-situ methods and theoretical modeling 

   Čapek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   The work is focused on developing testing methods for investigating of the deformation mechanisms of magnesium alloys. The work involves the measurement of in-situ acoustic emission and neutron diffraction and comparison ...
  • Investigation of residual stresses and deformation mechanisms of magnesium-based composites by means of neutron diffraction and acoustic emission methods 

   Farkas, Gergely (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   The objective of this thesis is to study the mechanical properties of magnesium-based composite (AX41) reinforced by short Saffil fibers. Two type of samples have been investigated: fiber plane parallel respective perpendicular ...
  • Optimalizace mechanických vlastností IF ocelí 

   Krajňák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
  • Studium anizotropie tvorby mechanických dvojčat v hořčíkové slitině AZ31 

   Zdražilová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Předložená práce se zabývá studiem hořčíkové slitiny AZ31 vyrobené metodou horizontálního kontinuálního lití. Analyzuje výsledky deformačních zkoušek v tahu a tlaku, provedených v teplotním rozsahu od 20 řC do 300 řC, ve ...
  • Studium deformačních procesů perspektivních kompozitů na bázi hořčíku 

   Farkas, Gergely (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 5. 2013
   Cílem práce je vysvětlit deformační mechanizmy probíhající v kompozitech na bázi hořčíku a vliv morfologie zpevňující fáze na mechanické vlastnosti. Mikrostruktura byla studována optickým a elektronovým mikroskopem (SEM). ...
  • Studium deformačních procesů v hexagonálnich materiálech 

   Čapek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 5. 2013
   Předložená práce se zabývá studiem deformačních mechanismů čistého hořčíku pomocí pokročilých in-situ metod v závislosti na způsobu deformace. Během deformačních zkoušek jsme zaznamenali akustickou emisi a měřili neutronovou ...
  • Studium deformačních procesů v slitinách Mg-Gd 

   Szabóová, Andrea (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Title: Investigation of deformation mechanisms in Mg-Gd alloys Author: Andrea Szabóová Department: Department of Physics of Materials Supervisor: doc. RNDr. Kristián Mathis, DrSc. Abstract: In the present work, the deformation ...
  • Studium dvojčatění v hořčíkové slitině AZ31 

   Zdražilová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
  • Studium jemnozrnných materiálů připravovaných metodou intenzivní plastické deformace 

   Krajňák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Title: Study of ultrafine-grained materials prepared with different methods of severe plastic deformation Author: RNDr. Tomáš Krajňák Department: Department of Physics of Materials, Faculty of Mathematics and Physics, ...
  • Studium mechanických a tepelných vlastností kompozitů zpevněné nanočásticemi 

   Németh, Gergely (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Název práce: Studium mechanických a tepelných vlastností kompozitů zpevněné nanočásticemi Autor: Gergely Németh Katedra: Katedra fyziky materiálů Vedoucí diplomové práce: RNDr. Kristián Máthis, Ph.D. Abstrakt: Předložená ...
  • Studium mechanických vlastností kompozitů na bázi hořčíkových slitin. 

   Farkas, Gergely (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Predložená práca sa zabýva pozorovaním mechanických vlastností zliatiny AJ51 a kompozitu na báze tejto zliatiny v závislosti na teplote deformácie. Deformácia v tlaku je uskutočnená v teplotnom intervale od 20řC do 300řC. ...
  • Studium vývoje mikrostruktury jemnozrnných IF ocelí 

   Krajňák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Kanálové uhlové pretláčanie (ECAP - equal channel angular pressing) patrí medzi pokrokové metódy zlepšovania mechanických vlastností materiálov. Táto práca sa zaoberá skúmaním vplyvu počtu pretláčaní cestou BC na veľkosť ...
  • Vliv mikrostrukturních parametrů na mechanické vlastnosti polykrystalického hořčíku 

   Čapek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Předložená práce se zabývá studiem deformace vzorků čistého hořčíku s různými velikostmi zrna v závislosti na teplotě a způsobu deformace. Deformace v tahu a tlaku jsou prováděny na 3 různých vzorcích lišících se velikostí ...
  • Výzkum deformačních mechanismů pokročilých lehkých slitin 

   Németh, Gergely (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Cílem této diplomové práce je prozkoumat mechanické a tlumící vlastnosti slitin AZ91 s přidáním různého množství legujícího prvku bor a dvou experimentálních slitin na bázi čistého hořčíku. Dalším úkolem je určit vliv ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV