• Amerikanizace francouzské popkultury v 50. a 60. letech 20. století - příklad komiksu 

   Šafránková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
  • Aplikácia zákonov genderovej parity politickými stranami vo Francúzsku 

   Šubertová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 7. 2. 2017
   Diplomová práca skúma zavedenie povinných kvót na zastúpenie žien na kandidátnych listinách politických strán vo Francúzsku, tzv. zákony genderovej parity. Tieto zákony boli prijaté zmenou francúzskej ústavy v rokoch 1999 ...
  • Báječný ročník": život evangelických bohoslovců a farářů v období normalizace v jejich dnešních vyprávěních 

   Hudcová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 16. 3. 2010
   Diplomová práce s názvem "Báječný ročník" - Život evangelických bohoslovců a farářů v období normalizace v jejich dnešních vyprávěních se pokouší nahlédnout do všedního dne evangelického bohoslovce a faráře v 70. a 80. ...
  • Charakteristiky imigračního diskurzu francouzské Národní fronty v letech 2012 - 2015 

   Křížková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Součástí strategie politických stran pro získávání politického potenciálu je propracovaný diskurz. Vhodná rétorika umožňuje získat podporu voličů a ospravedlnit širokou škálu politických kroků. Rétorika francouzské Národní ...
  • Charles de Gaulle a jeho pohľad na Nemecko v premenách jeho života 

   Čech, Damián (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 4. 2. 2019
   The main focus of the bachelor thesis Charles de Gaulle and his changing perspectives on Germany will be the personality of Charles de Gaulle and his understanding of the Germany depending on his various life periods. In ...
  • Comet line 

   Páchová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
  • Československá diplomacie a její hodnocení de Gaullovy politiky grandeur v letech 1958 až 1969 

   Jiráčková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Československo-francouzské vztahy se od počátku šedesátých let minulého století postupně rozvíjely. Ve Francii byl v té době prezidentem Charles de Gaulle, který prosazoval politiku grandeur, podle které měla Francie obnovit ...
  • Debata okolo reforem francouzských univerzit (2007-2010) 

   Kavka, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Bakalářská práce "Debata okolo reforem francouzských univerzit (2007-2010)" se zabývá diskuzí, kterou vyvolaly protesty proti Zákonu o svobodách a zodpovědnostech univerzit (La loi relative aux libertés et responsabilités ...
  • Dieudonné ako príklad nového antisemitizmu vo Francúzsku 

   Bačová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Práca sa zameriava na objasnenie špecifických znakov nového antisemitizmu vo Francúzsku a jeho odlíšenie od predošlých vĺn antisemitizmu. Aktuálnosť témy spočíva v značnom náraste antisemitsky motivovaných činov, ako aj v ...
  • Formy a vývoj kolaborace ve Vichy 1940-1944 

   Šrédlová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Formy a vývoj kolaborace ve Vichy 1940-1944 Petra Šrédlová Abstrakt Bakalářská práce pojednává o různých druzích kolaborace Francie s Německem během let 1940 až 1944. Zaměřuje se na tři nejpodstatnější druhy kolaborace, a ...
  • Francouzská cizinecká legie a budování nové, společné identity 

   Janík, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   V bakalářské práci "Francouzská cizinecká legie: budování nové, společné identity" autor vychází z teze, že vytvoření této identity u mužů, kteří do Legie vstupují, je jedním z hlavních faktorů zaručujících, že Cizinecká ...
  • Francouzská reakce na Maďarskou revoluci 1956 

   Masare, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Bakalářská práce "Francouzská reakce na Maďarskou revoluci 1956" je komplexní analýzou událostí spojených s maďarským ozbrojeným povstáním proti vládnoucímu totalitnímu komunistickému režimu na podzim roku 1956. Zaměřuje ...
  • Genderové stereotypy v současném britském historickém kostýmním dramatu. Komparace Panství Downton a Pana Selfridge. 

   Hrnčířová, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   Diplomová práce na téma Genderové stereotypy v současném britském kostýmním dramatu. Komparace Panství Downton a Pan Selfridge zkoumá na komparaci dvou úspěšných britských kostýmních dramat zpracování genderových stereotypů ...
  • Imigrace z Turecka ve Francii v kontextu imigrační politiky Francie 

   Millionová, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Bakalářská práce Imigrace z Turecka ve Francii v kontextu imigrační politiky Francie analyzuje přistěhovalectví z Turecka do Francie počínaje 60. léty a konče současným stavem. Imigranti z Turecka začali v 60. letech do ...
  • Imigračná politika Francúzska za prezidenta Nicolasa Sarkozyho 

   Šubertová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Šubertová Aneta Abstrakt Bakalárská práca "Imigračná politika Francúzska za prezidenta Nicolasa Sarkozyho" pojednáva o pokusoch francúzskej vlády zaviesť v rokoch 2007-2012 prísnejšiu politiku voči prisťahovalcom. Imigračná ...
  • Jak se stát opravdovým Italem? Úsilí potomků imigrantů o změnu italského zákona o občanství. 

   Fejerová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   Předkládaná diplomová práce se věnuje fenoménu asociací potomků imigrantů v Itálii, a zejména jejich úsilí o změnu zákona o občanství z roku 1992 mezi lety 2005 a 2014. Cílem práce je představit argumenty, kterými asociace ...
  • Komparace volebních kampaní politických stran ve Francii ve volbách do EP v roce 2014 z hlediska využití nástrojů politického marketingu 

   Pechová, Marika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 5. 2. 2016
   Práce se zaměřuje na volební kampaně francouzských stran ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014. Práce se zaobírá v současné době často diskutovaným tématem, a to vzestupem strany Front National ve Francii. Strana ...
  • Komparace vzniku studentských hnutí v 60. letech 20. století ve Spolkové republice Německo a ve Francii 

   Kuchaříková, Romana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Cílem bakalářské práce je komparace vzniku studentských hnutí ve Francii a ve Spolkové republice Německo v šedesátých letech dvacátého století. První část se komplexně zabývá vznikem studentských hnutí ve Francii. Od ...
  • Komunikační strategie Evropského parlamentu v Bruselu na příkladu role-play game v Parlamentariu 

   Vlčková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 9. 2019
   Communication of the European Parliament with the public takes place within various means and on different levels. This thesis offers an analysis of the European Parliament's communication strategy through the role-play ...
  • Komunistická strana a koloniální otázka v meziválečné Francii 

   Chlebounová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Tato bakalářská práce pojednává o postoji Francouzské komunistické strany (PCF) ke koloniální otázce v období meziválečné Francie. Snaží se zmapovat vývoj tohoto postoje a faktory, které ho ovlivňovaly. Pokouší se také o ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV