• Amerikanizace francouzské popkultury v 50. a 60. letech 20. století - příklad komiksu 

   Defence status: DEFENDED
   Šafránková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
  • Aplikácia zákonov genderovej parity politickými stranami vo Francúzsku 

   Defence status: DEFENDED
   Šubertová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 7. 2. 2017
   Diplomová práca skúma zavedenie povinných kvót na zastúpenie žien na kandidátnych listinách politických strán vo Francúzsku, tzv. zákony genderovej parity. Tieto zákony boli prijaté zmenou francúzskej ústavy v rokoch 1999 ...
  • Báječný ročník": život evangelických bohoslovců a farářů v období normalizace v jejich dnešních vyprávěních 

   Defence status: DEFENDED
   Hudcová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 16. 3. 2010
   The thesis called "Marvellous Year"- The Life of Evangelical Theologians and Pastors at the Normalisation Period in their own words tries to show an ordinary day of an evangelical theologian and pastor in the 70's and 80's ...
  • Charakteristiky imigračního diskurzu francouzské Národní fronty v letech 2012 - 2015 

   Defence status: DEFENDED
   Křížková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Součástí strategie politických stran pro získávání politického potenciálu je propracovaný diskurz. Vhodná rétorika umožňuje získat podporu voličů a ospravedlnit širokou škálu politických kroků. Rétorika francouzské Národní ...
  • Charles de Gaulle a jeho pohľad na Nemecko v premenách jeho života 

   Defence status: DEFENDED
   Čech, Damián (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 4. 2. 2019
   Bakalárska práca Charles de Gaulle a jeho pohľad na Nemecko v premenách jeho života sa zameriava na postavu Charlesa de Gaulla a na jeho vnímanie Nemecka v rozličných etapách jeho života. Pre tieto potreby práca sa zameriava ...
  • Comet line 

   Defence status: DEFENDED
   Páchová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
  • Contemporary Public Debate on Religion: Parliamentary Debate on Church Property Restitution and its Taxation in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Fila, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   In order to fill a gap in the literature and illustrate what a public debate on religion might look like in a country as unchurched as the Czech Republic, this thesis conducted thematic content analysis on two parliamentary ...
  • Československá diplomacie a její hodnocení de Gaullovy politiky grandeur v letech 1958 až 1969 

   Defence status: DEFENDED
   Jiráčková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Czechoslovak-French relations developed gradually since the early 1960s. At the time Charles de Gaulle was the president of France. He enforced the politics of grandeur, according to which France had to restore its superpower ...
  • Debata okolo reforem francouzských univerzit (2007-2010) 

   Defence status: DEFENDED
   Kavka, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Bachelor thesis "The Debate Concerning Reforms of French Universities (2007-2010)" deals with the debate provoked by protests against the Law relative to liberties and responsibilities of universities (La loi relative aux ...
  • Dieudonné ako príklad nového antisemitizmu vo Francúzsku 

   Defence status: DEFENDED
   Bačová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   This bachelor thesis is aimed at specific character of the new anti-Semitism in France and concrete elements that differ the new wave from the old one. This topic is very up to date in today's France because of significant ...
  • Formování Mouvement de libération des femmes: vliv Féminin, Masculin, Avenir 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Ernestina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
  • Formy a vývoj kolaborace ve Vichy 1940-1944 

   Defence status: DEFENDED
   Šrédlová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Formy a vývoj kolaborace ve Vichy Petra Šrédlová Abstract This bachelor thesis is dealing with various types of collaboration between France and Germany in the course of years from 1940 to 1944. It focuses on the three ...
  • Francouzská cizinecká legie a budování nové, společné identity 

   Defence status: DEFENDED
   Janík, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   The author bases his bachelor thesis "The French Foreign Legion: Building of a New, Common Identity" on the presumption that creating such common identity within the men who join the Legion is one of the main factors ...
  • Francouzská reakce na Maďarskou revoluci 1956 

   Defence status: DEFENDED
   Masare, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Bakalářská práce "Francouzská reakce na Maďarskou revoluci 1956" je komplexní analýzou událostí spojených s maďarským ozbrojeným povstáním proti vládnoucímu totalitnímu komunistickému režimu na podzim roku 1956. ...
  • Genderové stereotypy v současném britském historickém kostýmním dramatu. Komparace Panství Downton a Pana Selfridge. 

   Defence status: DEFENDED
   Hrnčířová, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   The diploma thesis named Gender Stereotypes in Contemporary British Period Drama. The Comparative Analysis of Downton Abbey and Mr Selfridge compares the marks of gender stereotypes and conservative principles in British ...
  • Imigrace z Turecka ve Francii v kontextu imigrační politiky Francie 

   Defence status: DEFENDED
   Millionová, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Bakalářská práce Imigrace z Turecka ve Francii v kontextu imigrační politiky Francie analyzuje přistěhovalectví z Turecka do Francie počínaje 60. léty a konče současným stavem. Imigranti z Turecka začali v 60. letech do ...
  • Imigračná politika Francúzska za prezidenta Nicolasa Sarkozyho 

   Defence status: DEFENDED
   Šubertová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Šubertová Aneta Abstrakt Bakalárská práca "Imigračná politika Francúzska za prezidenta Nicolasa Sarkozyho" pojednáva o pokusoch francúzskej vlády zaviesť v rokoch 2007-2012 prísnejšiu politiku voči prisťahovalcom. Imigračná ...
  • Jak se stát opravdovým Italem? Úsilí potomků imigrantů o změnu italského zákona o občanství. 

   Defence status: DEFENDED
   Fejerová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   Předkládaná diplomová práce se věnuje fenoménu asociací potomků imigrantů v Itálii, a zejména jejich úsilí o změnu zákona o občanství z roku 1992 mezi lety 2005 a 2014. Cílem práce je představit argumenty, kterými asociace ...
  • Komparace volebních kampaní politických stran ve Francii ve volbách do EP v roce 2014 z hlediska využití nástrojů politického marketingu 

   Defence status: DEFENDED
   Pechová, Marika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 5. 2. 2016
   The thesis focuses on election campaigns for the 2014 European Parliament elections by French political parties. The thesis deals with a rising popularity of the National Front party in France - nowadays an often discussed ...
  • Komparace vzniku studentských hnutí v 60. letech 20. století ve Spolkové republice Německo a ve Francii 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchaříková, Romana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Cílem bakalářské práce je komparace vzniku studentských hnutí ve Francii a ve Spolkové republice Německo v šedesátých letech dvacátého století. První část se komplexně zabývá vznikem studentských hnutí ve Francii. Od ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV