• Aplikovaná mineralogie ve forenzní oblasti 

   Defence status: DEFENDED
   Kotrlý, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   1 ABSTRAKT Aplikovaná mineralogie má nečekaně široké uplatnění ve forenzní oblasti. Jde jednak o mineralogické fáze, které se objevují v celé řadě materiálů a stop, ale i o postupy mineralogické analýzy, které jsou často ...
  • Barevné změny tanzanitů 

   Defence status: DEFENDED
   Dořičáková, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 9. 2009
  • Charakteristika granátů z lokality Dolní Olešnice a problematika jejich zdrojových hornin 

   Defence status: DEFENDED
   Jaroměřský, Štěpán (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Pyropy jsou jedním ze zástupců superskupiny granátů, které jsou známé svým využitím ve šperkařství a v České republice mají bohatou historii. Nicméně i přes jejich dlouhodobé využití je část pyropů neprozkoumaná a u některých ...
  • Determination of geological provenance by cathodoluminescence spectroscopy of apatites and carbonates 

   Defence status: DEFENDED
   Pánik, Róbert (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Tato práce představuje novou metodu pro určování geologické provenience pomocí statistické analýzy katodoluminiscenčních spekter mramorů a karbonátových hornin z různých lokalit Českého masivu. Analýza je založena na ...
  • Didaktické využití vybraných hornických lokalit 

   Defence status: DEFENDED
   Šulc, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   This thesis is about 3 historical mining places in Bohemian massif in Czech Republic. In literature summary is every place introduced including geological history. In practical part of the thesis, there are 3 ideas for ...
  • Fosfáty a akcesorické oxidy ve vybraných granitoidech a pararulách moldanubické oblasti v jihovýchodních a jižních Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   The thesis deals with granites and paragneisses prevalently in the area of northern Moldanubian Batholith (especially the Melechov massif). The main object are accessory minerals, also some information replenishing the ...
  • Geologické exkurze do oblasti severního Plzeňska 

   Defence status: DEFENDED
   Fleissig, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá geologickými lokalitami Plzeňska. První část práce se zabývá didaktickými východisky - popisuje reálnou podobu učiva geologie na základní škole, vymezuje didaktiku geologie a problematiku ...
  • Geologické učivo ve školních vzdělávacích programech gymnázií 

   Defence status: DEFENDED
   Jirásková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Práce hodnotí, jakou formou jednotlivá gymnázia řadí geologické učivo do svých školních vzdělávacích programů a jak využívají volnost, kterou jim nabízí Rámcový vzdělávací program. Byly prostudovány školní vzdělávací ...
  • Geotagging - geologické informace do mobilu (Geopark Český ráj, lokalita Prachovské skály) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   V bakalářské práci je pojednáváno o využití tzv.geotaggingu, informační technologii k podávání geologických informací především turistům. V textu je uvedeno, jakým způsobem geotagging funguje, jak lze pomocí tagů - nebo-li ...
  • Hroby významných geologů na pražských hřbitovech 

   Defence status: DEFENDED
   Střihavková, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá hrob významných českých geologů na třech významných pražských hřbitovech. Bylo vyhledáno a lokalizováno 15 hrobů, u nichž byly rozlišeny a rámcově petrograficky zařazeny použité horniny. Ke ...
  • Likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Hlavním cílem této práce je popsat postupy likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy. Práce je zaměřena také na historii a míru ...
  • Možnosti výuky geologie na gymnáziích 

   Defence status: DEFENDED
   Jeníková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Tato diplomová práce mapuje současný stav výuky geologie na gymnáziích. Úvodní část práce obsahuje historii a současnost ve výuce geologie v České republice. Další část je věnována vlastnímu výzkumu a analýze získaných ...
  • Olivín a jeho průmyslové využití 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce je zaměřena na minerály skupiny olivínu, jejich ložiska a naleziště a praktické využití v průmyslu. Uvádí strukturní, chemické a fyzikální vlastnosti těchto minerálů a představuje významné členy skupiny olivínu, u ...
  • Pražské metro jako prostor k realizaci geologických exkurzí 

   Defence status: DEFENDED
   Pekárovics, František (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Pražské metro jako prostor pro realizaci geologických exkurzí Abstract: The aim of this diploma thesis is to evaluate and explore the potential of the tiling materials used in the Prague metro and to create guidelines ...
  • Průmyslové využití granátů 

   Defence status: DEFENDED
   Kubový, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Práce pojednává o možnostech průmyslového využití granátů. Po krystalochemické charakteristice granátu jsou popsány jeho fyzikální vlastnosti a představeny nejčastější způsoby jeho použití, především při plazmových nástřicích, ...
  • Průmyslový křemen 

   Defence status: DEFENDED
   Pacák, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce se zabývá minerály o složení SiO2, zejména pak křemenem, který je jedním z nejběžnějších minerálů zemské kůry. Seznamuje s jednotlivými modifikacemi SiO2, dotýká se jejich vnitřní stavby a všímá si nejdůležitějších ...
  • Přírodovědná exkurze do Krčského lesa 

   Defence status: DEFENDED
   Cibíková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Exkurze je organizační forma výuky, která je na dnešních školách poměrně často opomíjená. Exkurze hraje významnou úlohu ve vzdělávání žáků základních i středních škol, protože umožňuje propojit vědomosti žáků získané během ...
  • Tyrkys a jeho imitace 

   Defence status: DEFENDED
   Stárková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce přináší informace o historii využívání tyrkysu, etymologii názvu a rozšíření tohoto minerálu ve starověkých kulturách. Poskytuje přehled o mineralogii tyrkysu, jeho struktuře, chemických a fyzikálních vlastnostech a ...
  • Začlenění mineralogického učiva do školních vzdělávacích programů 

   Defence status: DEFENDED
   Kálalová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku výuky geologie a především mineralogie na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií. Pro účely této práce byl sestaven dotazník, jehož cílem bylo zjistit ...
  • Žula na Světelsku a její didaktické využití 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Věra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   The diploma thesis summarizes the basic data about the geological structure of the wider area of Světlá nad Sázavou, acquaints with the history of granite mining in this territory and deals with the didactic use of the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV