• Baby boxy - etická dilemata plošného zavádění schránek na odkládání dětí v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Chvílová Weberová, Magdalena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra Teologické etiky a spirituální teologie Magdalena Chvílová Weberová Baby boxy - etická dilemata plošného zavádění schránek na odkládání dětí v ČR Diplomová ...
  • "Bodies" sonda do myšlení české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Dobošová, Andrea (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   Having been on for ten years, "Bodies" The Exhibition still arouses strong controversial reactions. The authors of the exhibition of dead bodies speak about education, whereas the opponents object it is an unethical business. ...
  • Čest, potupa, pomluva, nactiutrhání a investigativní žurnalistika 

   Defence status: DEFENDED
   Šatánková, Radana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Mezioborová práce se zabývá oblastí investigativní žurnalistiky a etiky. V kontextu naší doby nabízí pohled, na jaké informace má občan právo a jaká povaha uveřejněných informací porušuje osobnostní práva jedince. Práce ...
  • Dříve vyslovená přání 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Alena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
  • Dříve vyslovená přání a jejich realizace v praxi 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šnajdarová, Lenka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   The aim of this diploma work is to search the answer to question: What are the causes for little use of advanced directives in real life from expert's point of view? Text is separated into theoretical part, methodological ...
  • Dříve vyslovená přání a jejich realizace v praxi 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šnajdarová, Lenka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 14. 1. 2019
   The aim of this diploma work is to search the answer to question: What are the causes for little use of advanced directives in real life from expert's point of view? Text is separated into theoretical part, methodological ...
  • Etické aspekty prenatální diagnostiky 

   Defence status: DEFENDED
   Šiprová, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Resumé česky Etické aspekty prenatální diagnostiky Medicína dnes nabízí rodičům plánujícím narození dítěte řadu vyšetřovacích postupů pro získání informací, zda vývoj dítěte odpovídá neustále se zpřesňujícím biologickým ...
  • Etické otázky spoření, investic a burzovních spekulací 

   Defence status: DEFENDED
   Klimeš, Václav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   Résumé bakalářské práce Jméno autora: Václav Klimeš Název práce: Etické otázky spoření, investic a burzovních spekulací Résumé: Práce rozebírá etické problémy související se spořením, investicemi a burzovními spekulacemi. ...
  • Etika a sport - problematika dopingu 

   Defence status: DEFENDED
   Kubička, Milan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Bakalářská práce Etika a sport - problematika dopingu se snaží popsat jeden ze žhavých problémů dnešního sportu - doping. Snaží se ukázat co doping je, co vede sportovce k jeho zneužívání a jaké jsou důsledky užívání ...
  • Etika a sport - problematika dopingu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kubička, Milan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Bakalářská práce Etika a sport - problematika dopingu se snaží popsat jeden ze žhavých problémů dnešního sportu - doping. Snaží se ukázat co doping je, co vede sportovce k jeho zneužívání a jaké jsou důsledky užívání ...
  • Informace nebo manipulace? Česká média a katolická církev. 

   Defence status: DEFENDED
   Kolaříková, Lenka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   Práce charakterizuje etické principy týkající se zpravodajské funkce médií, mezi něž patří zejména pravdivost, nestrannost, ověřování informací a transparentnost jejich získávání, jejich relevantnost pro společnost a celková ...
  • Manželská věrnost v obtížných situacích. Teologicko-etická reflexe limitů manželského slibu 

   Defence status: DEFENDED
   Kopicová, Věra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Bakalářská práce se zabývá tématem manželské věrnosti v obtížných životních situacích a teologicko-etickou reflexí případných limitů manželského slibu. Mapuje stav současného bádání v této oblasti a rozvažuje nad osobními ...
  • Morálne a právne aspekty počiatočného štádia ľudského života 

   Defence status: DEFENDED
   Barilik, Igor (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Moral and legal aspects of the early stage of human life The presented thesis discusses normative aspects of the early stage of human life, especially in regard to the problem of embryo-destructive research. It places the ...
  • Možné přístupy středního zdravotnického managementu k uvažované praxi aktivní eutanázie v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Šimka, Vojtěch (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Cílem této práce je zachytit názor zástupců středního zdravotnického managementu na vhodnost začlenění možnosti provedení výkonu aktivní eutanázie do českého zdravotnického systému a jejich pohled na problematiku aktivní ...
  • Právo státu trestat 

   Defence status: DEFENDED
   Sabotová, Andrea (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   Práce se zabývá právem státu trestat. Autorka v ní hledá odpovědi na nevyřčené otázky, zda-li vůbec má stát právo trestat své občany, případně na jakém základě tak může činit. Při řešení této otázky vychází autorka nejdříve ...
  • Právo, morálka a politika v bioetickém zákonodárství České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Trochtová, Alexandra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Law, morality and politics in bioethical law making in the Czech Republic The central theme of this master thesis is bioethical law making in the Czech Republic and the influence of morality and politics on this law making. ...
  • Rodina a její role ve vnímání současné zdravotnické etiky 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Teubner, Michal (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 14. 1. 2019
   The diplomathesisdiscussesthe issue of familyandthe approach to family in the context of current medical ethics. The introductiondescribesthe perceptionof familyby humanities and social sciences and identifies the elements ...
  • Rodina a její role ve vnímání současné zdravotnické etiky 

   Defence status: DEFENDED
   Teubner, Michal (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Diplomovápráce se zabývá tématem rodiny a přístupu k ní v kontextu současné zdravotnické etiky. V úvodupopisuje vnímánírodinyz pohleduvybranýchhumanitnícha společenských věd a stanovuje prvky, které jsou společné pro všechny ...
  • Role empatie v etickém jednání 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Lukáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   More than two hundred years ago David Hume together with his fellow philosopher Adam Smith posited, that ethical behaviour arises from so called: "moral sense". In the other words, they share the same idea, that passions ...
  • Singles - (ne)sdílení vztahovosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pavienská, Marika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This work deals with interpersonal relationships in all their komplexity including the absence of these relationships. We try to interpret the ways of singles' lives in today's world. The aim of this work is to point out ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV