• Anarchismus a kultura. Tradice anarchismu v českých zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Mikolášová, Darina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Ve své diplomové práci s názvem Anarchismus a kultura, Tradice anarchismu v českých zemích jsem se zabývala fenoménem anarchismu a jeho rolí v myšlenkové tradici západní civilizace od doby jeho vzniku v polovině 19. století ...
  • Kultura piva v české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Soudková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
   Žízeň je přirozeným a věcným duvodem, že lidé pijí. V okamžiku, kdy uspokojujeme tuto potřebu; dostaví se libý pocit. Tím libější, čím příjemnější jsou vlastnosti nápoje. Přitom rozeznáváme ruzné stupně lahodnosti rozmanitých ...
  • Kulturní projevy extremismu v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáček, Aleš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Tato diplomová práce analyzuje jednotlivá extremistická hnutí v České republice z hlediska jejich kulturních projevů. Na základě definice extremismu jsou analyzovány kulturní projevy pouze tzv. politického extremismu, ...
  • Kulturologický pohled na vývoj vizuálních a audiovizuálních reprezentací domorodých kultur 

   Defence status: DEFENDED
   Porybná, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   English Summary This dissertation primarily aims to synoptically place the theme of audiovisual representations of indigenous cultures within the context of cultural studies. With its interdisciplinary overlapping, the ...
  • Média, kultura a společnost 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Jindřich (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 4. 2007
   Mediální studia potřebují vlastní teoretickou základnu a metodologii k analýze kultury, společnosti, politického systému a médií samotných. Je nezbytné dotazovat se tisku, televizního a rozhlasového vysílání, internetu a ...
  • Modely veřejné správy v Evropské unii (transkulturní perspektiva) 

   Defence status: DEFENDED
   Mazáč, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Předmětem této práce je teoretická analýza transformace veřejné správy (státní i samosprávní) v České republice. Zvláštní pozornost je věnována komparaci veřejné správy v České republice se zeměmi Evropské unie a rozboru ...
  • Modely veřejné správy v Evropské unii (transkulturní perspektiva) 

   Defence status: RECOGNIZED
   Mazáč, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 12. 2006
   Předmětem této práce je teoretická analýza transformace veřejné správy (státní i samosprávní) v České republice. Zvláštní pozornost je věnována komparaci veřejné správy v České republice se zeměmi Evropské unie a rozboru ...
  • Organizační kultura 

   Defence status: DEFENDED
   Slaninka, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 9. 2010
   Organizační kultura je fenomén, který, jak ukazují dosavadní výzkumy ze zahraničí v a v posledních letech i z Ceské republiky, velmi významně ovlivňuje dlouholetou prosperitu organizace a kromě již tradičních analýz se ...
  • Organizační kultura 

   Defence status: RECOGNIZED
   Slaninka, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 12. 2010
   Recent researches - external and also internal - proves, that an organizational culture is a phenomenon, which has a big influence to a long term prosperity of an organization and this theme also becomes - beside the ...
  • Organizátoři kulturních akcí v kontextu managementu kultury 

   Defence status: DEFENDED
   Horáčková, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 11. 2011
   Závěr Rigorózní práce se pokusila o bližší představení vykonavatelů managementu kulturních akcí. Prvním z jejích cílů bylo přispět k vyplnění mezery v odborném prostředí, které by mohlo rozšířit tolik potřebné diskuze a ...
  • Pivo a hospody v kultuře české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Soudková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 4. 2008
   The object of our dissertation is to explore and specify the particular role that beer plays in the Czech culture. It also addresses its historical, social, cultural, and local development. We aimed to examine the function ...
  • Problematika kultury v Ostravě (pohledem odborné veřejnosti) 

   Defence status: DEFENDED
   Vrtil, Ivo (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Záměrem této práce je nastínit obraz kultury a kulturních významů, které tvoří současné město Ostrava a přilehlý širší region, specifický genius loci a jeho vytváření, a to zmínkou o historii města, dále pomocí vybraných ...
  • Problém svobody a nesvobody v moderní společnosti (kulturologická perspektiva) 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Vanda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 5. 2010
   Práce je kulturologickou perspektivou vývoje a významu fenoménu "svoboda" a "nesvoboda" člověka v moderní společnosti. Zabývá se objasněním pojmů "člověk", "mo-derní společnost", dále vývojem a významem pojmu svoboda. ...
  • Sociokulturní adaptace lokálních společenství 

   Defence status: DEFENDED
   Hubáček, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   PhDr. Ondřej Hubáček: Socio-cultural adaptation of local communities. Dissertation 2012. Abstract This dissertation deal with the socio-cultural adaptation of local communities to the external (exogenous) changes by means ...
  • Sociokulturní aspekty mužské a ženské role v rodině 

   Defence status: DEFENDED
   Múčková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 2. 2006
   Diplomová práce se zabývá problematikou sociokulturních rolí žen a mužů v oblasti rodiny a manželství a vlivem různých faktorů na postavení jednotlivých pohlaví v obou těchto institucích i ve společnosti samotné. Důležité ...
  • Sociokulturní význam neprofesionálních uměleckých aktivit se zřetelem na divadlo 

   Defence status: DEFENDED
   Bezoušková, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 1. 2008
   Neprofesionální umělecké aktivity a divadlo obzvlášť jsou fenoménem, který jinde na světě nemá takové zastoupení a historický význam jako právě v Čechách. Navazují totiž na velmi silné tradice, mají nezpochybnitelný ...
  • Street art - subkultura post graffiti 

   Defence status: DEFENDED
   Kern, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
   Záměrem předložené práce je představit zcela současné umělecké hnutí, které se nazývá street art, post graffiti či urban art. Součástí tohoto záměru je, kromě odlišení od hnutí graffiti a představení nejvýznamějších tvůrců ...
  • Veřejná správa v podmínkách Evropské unie (historické a sociokulturní souvislosti) 

   Defence status: DEFENDED
   Lukeš, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 9. 2006
   Vstup České republiky do Evropské unie představuje typ kulturní změny, která se dotýká každého občana, instituce i české společnosti jako celku. Kulturní změnu chápu jako nehodnotící kategorii sloužící k označení procesu ...
  • Veřejná správa v podmínkách Evropské unie (historické a sociokulturní souvislosti) 

   Defence status: RECOGNIZED
   Lukeš, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 12. 2006
   Vstup České republiky do Evropské unie představuje typ kulturní změny, která se dotýká každého občana, instituce i české společnosti jako celku. Kulturní změnu chápu jako nehodnotící kategorii sloužící k označení procesu ...
  • Vizuální a narativní složky kultury: jejich vliv na utváření kulturní identity 

   Defence status: DEFENDED
   Nechvátalová, Zina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 1. 2008
   Ve své diplomové práci zkoumám způsoby reprezentace, s jejichž pomocí vytváříme významy a díky nimž rozumíme světu, ve kterém žijeme. Podle teorie Kruhu kultury Stuarta HaHa, konstatuji, že člověk se/si přizpůsobuje ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV