Now showing items 1-20 of 44

  • Analýza využití obnovitelných zdrojů energie v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kukal, Tomáš Augustin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 9. 2015
   Cílem bakalářské práce je analýza využití obnovitelných zdrojů energie v České republice provedená v ArcGISu s pomocí multikriteriální analýzy. První část práce se zabývá studiem dostupných materiálů, za účelem získání ...
  • Analýza změn krajinného pokryvu v oblasti Sokolovska s využitím GIS a DPZ 

   Defence status: DEFENDED
   Šubr, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   Sokolovsko patří v rámci České republiky k regionům, kde těžba uhlí způsobila velký zásah do vzhledu tamní krajiny. Následnou rekultivační péčí je z těchto postižených ploch utvářena nová krajina, avšak na výzkumné bázi ...
  • Avalanche monitoring and run-out modelling using GIS 

   Defence status: DEFENDED
   Biskupič, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 1. 2018
   Snehové lavíny sú prírodným fenoménom typickým pre zasnežené zimné hory pozostávajúce zo snehu a niekedy aj z iného materiálu (trosky, skaly, stromy a pôda). Na prvý pohľad vyzerajú ako neškodná hromada snehu, kĺzajúceho ...
  • Dopady jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice na životné prostredie 

   Defence status: DEFENDED
   Ušáková, Diana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Dopady jadrovej elektrárne sú v súčasnosti veľmi dôležitou zložkou posudzovania vplyvu energetického priemyslu na životné prostredie. Prvou jadrovou elektrárňou, ktorá bola postavená v bývalom Československu je jadrová ...
  • Dynamika přízemní vegetace a přirozená generativní obnova smrku ztepilého v horských smrčinách Krkonoš v období/po výrazném snížení imisí SO2 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 3. 2010
  • ENVIRONMENTÁLNE MODELOVANIE ZMIEN VO VYUŢITÍ PÔDY V OKOLÍ POVRCHOVÝCH UHOĽNÝCH BANÍ POMOCOU GIS 

   Defence status: DEFENDED
   Antalová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   ENVIRONMENTÁLNE MODELOVANIE ZMIEN VO VYUŽITÍ PÔDY V OKOLÍ POVRCHOVÝCH UHOĽNÝCH BANÍ POMOCOU GIS Abstrakt Ľudská spoločnosť spôsobuje stále väčší tlak na krajinu a jej využitie. Za niekoľko posledných desiatok rokov sa ...
  • Fosilní zdroje energie​: výhledy a vliv na životní prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Klimov, Andrey (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Cílem bakalářské práce bylo popsat systém fosilních zdrojů energie, jejich celkových zásob ve světě, prognózy do budoucna a zejména jejich dopady na životní prostředí. Práce má formu literární rešerše a je doplněna grafickými ...
  • Hodnocení vlivu krajinné struktury na znečištění povrchových vod v CHKO Křivoklátsko s využitím ArcSWAT 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzlová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   The topic of thesis deals with a hydrological model SWAT used for impact assessment of landscape structure on surface water pollution in Krivoklatsko protected area. For this purpose using ArcSWAT in the ArcGIS environment ...
  • Hodnocení vlivu návštěvnosti na vybrané jeskyně s využitím GIS 

   Defence status: DEFENDED
   Kukla, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Jeskyně představují cenné lokality z geologického, paleontologického i biologického hlediska. Jsou významnými biotopy vzácných a ohrožených druhů. Jejich ekosystém bývá zcela specifický a často velice nezávislý na okolním ...
  • Hodnocení znečištění ovzduší v závislosti na provozování systémů centralizovaného zásobování teplem 

   Defence status: DEFENDED
   Čejková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá některými environmentálními aspekty rozpadu tradičních soustav centralizovaného zásobování teplem v České republice. Představuje jeden konkrétní případ systému centralizovaného zásobování ...
  • Jaderná energetika v ČR a její vliv na životní prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Cílem mé práce je zhodnotit vlivy jaderných elektráren při běžném provozu na životní prostředí v České republice a porovnat je s vlivy ostatních druhů elektráren jako jsou tepelné uhelné elektrárny, vodní elektrárny, solární ...
  • Mapování kvality vody v pražských potocích s využitím GIS 

   Defence status: DEFENDED
   Thompsonová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Práce je zaměřena na využití Geografických informačních systémů (GIS) při mapování kvality vody v pražských potocích. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou GIS a vybraných projektů GIS (SWAT, ZABAGED), ve kterém ...
  • Mapování povodí Litavky s využitím GIS 

   Defence status: DEFENDED
   Barešová, Magdalena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Podstatou práce je využití Geografického informačního systému (GIS) při modelovém hodnocení vybrané části povodí Litavky. Teoretická část práce je zaměřena na popis GIS, GPS a vybraných projektů GIS (ZABAGED a Národní ...
  • Mapování povodí Litavky s využitím GPS 

   Defence status: DEFENDED
   Hojcsková, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   4 Abstrakt Tato práce se zabývá studiem problematiky globálního polohového systému (GPS) a jeho využitím v oblasti přírodních věd jako jsou ekologie, hydrologie, biologie a další. Hlavní přínos práce spočívá v průzkumu ...
  • Mapování starých zátěží na území ČR s využitím GIS 

   Defence status: DEFENDED
   Vacířová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Práce se zaměřuje na možnosti mapování starých ekologických zátěží na území České republiky pomocí dálkového průzkumu Země. Důvodem je možnost kontaminace okolního prostředí nejrůznějšími látkami, které mohou poškozovat ...
  • Mapování toků biomasy ve vybraném regionu s využitím GIS 

   Defence status: DEFENDED
   Stráník, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Tato literární rešerše poskytuje shrnutí dostupných prostředků využívaných při plánování procesu nakládání s odpadem z městské zeleně. Nejprve popisuje metody dálkového průzkumu Země vhodné pro vymezení ploch městské zeleně, ...
  • Modelovanie ekologických havárií: výskyt požiarov v oblasti Vysokých Tatier po kalamitných situáciách 

   Defence status: DEFENDED
   Kraus, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
  • Modelová optimalizace provozu bioplynové stanice 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Raška, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Bioplynové stanice jsou zařízení zpracovávající biomasu za účelem produkce bioplynu, který je při správném řízení anaerobního procesu hodnotným energetickým zdrojem. V České republice zatím převládají hlavně zemědělské ...
  • Modelová optimalizace provozu bioplynové stanice po ověřovacích fázích provozu 

   Defence status: DEFENDED
   Raška, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Bioplynové stanice jsou zařízení zpracovávající biomasu za účelem produkce bioplynu, který je při správném řízení anaerobního procesu hodnotným energetickým zdrojem. V České republice zatím převládají hlavně zemědělské ...
  • Modelování svozu gastroodpadu s využitím GIS 

   Defence status: DEFENDED
   Kyselová, Blanka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Gastro wastes, as a sort of biodegradable waste, has been established in legislation just quite recently, and its sorting is just in the beginning. However as a sort of waste it has a great potential like a secondary ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV