• Analýza antisemitské publicistiky ve vybraném českém denním tisku v roce 1939 

   Dobák, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 10. 10. 2011
   Cílem této diplomové práce bylo v první řadě analyzovat a porovnat mediální obraz a diskurs židovské menšiny, tak jak byl prezentovaný ve vybraných českých denících vycházejících v roce 1939 a vysledovat genezi tzv. židovské ...
  • Běloruská národní myšlenka v samizdatových periodikách v letech 1970-1980 

   Smalianchuk, Volha (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 21. 9. 2015
   4 Abstrakt Diplomová práce se zabývá tematikou běloruského národního hnutí v pozdní sovětské době. Po konci doby stalinského teroru, v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století v sovětském Bělorusku se znovuzrozuje ...
  • Časopis Revolver Revue jako společenský fenomén a jeho vývoj 

   Geisler, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Revolver Revue je kulturní časopis založený v roce 1985. Vznikl v rámci prostředí subkultury českého undergroundu, zpočátku vycházel ilegálně jako samizdat a byl jednou z aktivit alternativní kultury tehdejšího komunistického ...
  • Disent po roce 1989. Využití teorie změny habitu Pierra Bourdieu na příkladu vybraných organizací postdisentu 

   Benetková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Diplomová práce Disent po roce 1989. Využití teorie změny habitu Pierra Bourdieu na příkladu vybraných organizací postdisentu se zabývá tématem disentu po roce 1989 a jeho dalšího života a vlivu v české společnosti po roce ...
  • Ekonomický nacionalismus jako historicko-sociologický fenomén 

   Gheorghiev, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 21. 9. 2015
   Tato práce se zabývá studiem ekonomického nacionalismu z historické perspektivy a zkoumá jeho formy a vývoj v případě Francie. První kapitola představuje úvod do konceptu ekonomického nacionalismu. Zařadí koncept do širšího ...
  • Eufunkce a dysfunkce v teoriích kolektivního jednání 

   Kinská, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   V práci se zabýváme teoriemi kolektivního jednání. Pro kategorizaci badatelů používáme poznatky z funkcionalistického přístupu. Cílem práce je podat přehled sociologů zabývajících se teoriemi kolektivního jednání, tj. ...
  • Evangelické sítě a disent 

   Boháčková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 21. 9. 2015
   Diplomová práce "Evangelické sítě a disent" je zaměřená na téma způsobu propojení osob z evangelického a ostatního disentu. V Chartě 77 je nad reprezentovaný počet evangelických signatářů. V diplomové práci se snažím popsat ...
  • Funkce obecného školství v meziválečném Československu 

   Hawel, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 23. 1. 2017
   Diplomová práce pojednává o povinné školní docházce jako o problematickém fenoménu, který se při pokusech o jeho zavedení a realizaci zpočátku setkával s odporem některých rodičů, politiků, průmyslníků, církevních hodnostářů ...
  • Historical Sociology of the Romani Nationalism: Foundations, Development and Challenges 

   Sambati, Douglas Neander (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 14. 1. 2019
   in Czech Language Douglas Neander Sambati Abstrakt Tato práce rozvíjí historicko-sociologický přístup analyzující obecné postupy, strategie, akce a diskurzy romských a Romům přátelských organizací prostřednictvím teorií o ...
  • Historická sociologie autismu v České republice 

   Geisler, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 21. 9. 2018
   This dissertation focuses on the development of autism in the Czech Republic from an historical-sociological perspective. The study pursues the structural processes related to autism and their impacts on individuals, as ...
  • Jazzová sekce a její proměna v instituci kulturní opozice 

   Sládek, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 4. 2. 2016
  • Konverze a kontinuita komunistické politické identity v českých zemích s důrazem na transformace po roce 1989 

   Krůsová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá konverzí a kontinuitou komunistické politické identity v českých zemích. Klade důraz na transformace, které proběhly po roce 1989. Politickou identitu KSČM však nelze zkoumat bez znalosti ...
  • Krajní pravice jako problém Policie České republiky od roku 1989 

   Horová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Diplomová práce se silně dotýká dvou velmi diskutovaných aspektů dnešní společnosti, které jsou spolu ve velmi těsném spojení. Prvním aspektem společnosti je problém pravicového radikalismu a extremismu v České republice, ...
  • Plukovník. Vliv dějin na život jednoho exulanta z perspektivy personalismu. 

   Havelková, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
  • Pokus o demokratickou tranzici v Íránu 1997-2000 

   Koláček, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   Diplomová práce "Pokus o demokratickou tranzici v Íránu v l. 1997 - 2000" analyzuje omezenou liberalizaci a demokratizaci, kterou v Íránu na jaře 1997 odstartovalo zvolení reformního kandidáta Muhammada Chátamího do ...
  • Postoje pamětníků k poválečnému odsunu Němců z Československa 

   Bělohlavová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 21. 9. 2015
   Práce je tematicky zaměřena na problematiku postojů pamětníků k poválečnému odsunu Němců z Československa. Jejím cílem je představit, jaké postoje zaujímají vybraní pamětníci, kteří byli očitými svědky válečných a poválečných ...
  • Sociální hnutí Pro-choice v Irsku a Švýcarsku 

   Mužíková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Tato diplomová práce s názvem "Sociální hnutí Pro-choice v Irsku a ve Švýcarsku" si dává za cíl blíže nahlédnout do Pro-choice organizací jakožto sociálního hnutí v Irské republice a ve Švýcarsku. Nejdříve jsem se pokusila ...
  • Sociální mobilita potomků imigrantů ze zemí Maghrebu ve francouzské společnosti 

   Šerá, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 29. 1. 2013
   The subject of this thesis is the question of immigration in contemporary (Western) European societies which is treated by detailed exposition of the concrete historical case of immigration from the Maghreb countries ...
  • Sociální změna v Moldavsku (1991-2017) v sociálně vědní a politicko-expertní reflexi 

   Matei, Mihaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   This thesis analyses the interception of the social change in the social science and politically expert literature from a historical perspective of the post-soviet development of the Republic of Moldova. The first chapter ...
  • Střední Evropa : pojem a dějiny 

   Musil, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV