• Analýza antisemitské publicistiky ve vybraném českém denním tisku v roce 1939 

   Defence status: DEFENDED
   Dobák, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 10. 10. 2011
   Cílem této diplomové práce bylo v první řadě analyzovat a porovnat mediální obraz a diskurs židovské menšiny, tak jak byl prezentovaný ve vybraných českých denících vycházejících v roce 1939 a vysledovat genezi tzv. židovské ...
  • Běloruská národní myšlenka v samizdatových periodikách v letech 1970-1980 

   Defence status: DEFENDED
   Smalianchuk, Volha (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 21. 9. 2015
   5 Abstract Diploma thesis deals with the topic of the Belarusian national movement in the late Soviet period. After the end of the Stalinist terror in the 70th-80th of the 20th century civic movements have been reborn in ...
  • Časopis Revolver Revue jako společenský fenomén a jeho vývoj 

   Defence status: DEFENDED
   Geisler, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Revolver Revue is a cultural periodical magazine founded in 1985. Initially, as a product of Czech underground subculture, of the former communist Czechoslovakia, Revolver Revue was deemed to be illegal samizdat material. ...
  • Disent po roce 1989. Využití teorie změny habitu Pierra Bourdieu na příkladu vybraných organizací postdisentu 

   Defence status: DEFENDED
   Benetková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   The thesis of Dissent after 1989. The use of Pierre Bourdieu's theory of habitus change on the example of selected post-dissent organizations deals with the topic of dissent after 1989 and his subsequent life and influence ...
  • Ekonomický nacionalismus jako historicko-sociologický fenomén 

   Defence status: DEFENDED
   Gheorghiev, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 21. 9. 2015
   Tato práce se zabývá studiem ekonomického nacionalismu z historické perspektivy a zkoumá jeho formy a vývoj v případě Francie. První kapitola představuje úvod do konceptu ekonomického nacionalismu. Zařadí koncept do širšího ...
  • Eufunkce a dysfunkce v teoriích kolektivního jednání 

   Defence status: DEFENDED
   Kinská, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   In this work, we deal with theories of collective action. To categorize the researchers used information from the functionalist approach. The aim is to provide an overview of sociologists concerned with theories of collective ...
  • Evangelické sítě a disent 

   Defence status: DEFENDED
   Boháčková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 21. 9. 2015
   Diplomová práce "Evangelické sítě a disent" je zaměřená na téma způsobu propojení osob z evangelického a ostatního disentu. V Chartě 77 je nad reprezentovaný počet evangelických signatářů. V diplomové práci se snažím popsat ...
  • Funkce obecného školství v meziválečném Československu 

   Defence status: DEFENDED
   Hawel, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 23. 1. 2017
   Diplomová práce pojednává o povinné školní docházce jako o problematickém fenoménu, který se při pokusech o jeho zavedení a realizaci zpočátku setkával s odporem některých rodičů, politiků, průmyslníků, církevních hodnostářů ...
  • Historical Sociology of the Romani Nationalism: Foundations, Development and Challenges 

   Defence status: DEFENDED
   Sambati, Douglas Neander (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 14. 1. 2019
   in English Douglas Neander Sambati Abstract This work develops a historical-sociological approach analysing the general practices, the strategies, the actions and the discourses of Romani and Romani-Friendly organizations ...
  • Historická sociologie autismu v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Geisler, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 21. 9. 2018
   This dissertation focuses on the development of autism in the Czech Republic from an historical-sociological perspective. The study pursues the structural processes related to autism and their impacts on individuals, as ...
  • Jazzová sekce a její proměna v instituci kulturní opozice 

   Defence status: DEFENDED
   Sládek, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 4. 2. 2016
  • Konverze a kontinuita komunistické politické identity v českých zemích s důrazem na transformace po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Krůsová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   This thesis deals with conversion and continuity of communist political identity in Bohemia. It emphasizes the transformations that took place after the year 1989. However to explore political identity of KSČM is not ...
  • Krajní pravice jako problém Policie České republiky od roku 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Horová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Diplomová práce se silně dotýká dvou velmi diskutovaných aspektů dnešní společnosti, které jsou spolu ve velmi těsném spojení. Prvním aspektem společnosti je problém pravicového radikalismu a extremismu v České republice, ...
  • Ospravedlnění a kritika v Evropské unii: studie legitimity v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Gheorghiev, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Justifications and critique in the European Union: a study of legitimacy in practice Mgr. Ing. Olga Gheorghiev ABSTRACT Inspired by the pragmatic sociology of critique developed by Luc Boltanski and his collaborators, this ...
  • Paper Agora: The Samizdat Periodical Vokno and the Provincial Czech Underground in Historical and Social Perspective 

   Defence status: DEFENDED
   Tharp, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 17. 9. 2021
   Dissertation Abstract Paper Agora: The Samizdat Periodical Vokno and the Provincial Czech Underground in Historical and Social Perspective Martin Tharp, Department of Historical Sociology. The present work takes as its ...
  • Plukovník. Vliv dějin na život jednoho exulanta z perspektivy personalismu. 

   Defence status: DEFENDED
   Havelková, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
  • Pokus o demokratickou tranzici v Íránu 1997-2000 

   Defence status: DEFENDED
   Koláček, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   Diplomová práce "Pokus o demokratickou tranzici v Íránu v l. 1997 - 2000" analyzuje omezenou liberalizaci a demokratizaci, kterou v Íránu na jaře 1997 odstartovalo zvolení reformního kandidáta Muhammada Chátamího do ...
  • Postoje pamětníků k poválečnému odsunu Němců z Československa 

   Defence status: DEFENDED
   Bělohlavová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 21. 9. 2015
   Práce je tematicky zaměřena na problematiku postojů pamětníků k poválečnému odsunu Němců z Československa. Jejím cílem je představit, jaké postoje zaujímají vybraní pamětníci, kteří byli očitými svědky válečných a poválečných ...
  • Sociální hnutí Pro-choice v Irsku a Švýcarsku 

   Defence status: DEFENDED
   Mužíková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   This diploma thesis entitled "Social Pro-choice movement in Ireland and Switzerland" aims to gain insight into Pro-choice organizations as a social movement in the Republic of Ireland and Switzerland. At first I tried to ...
  • Sociální mobilita potomků imigrantů ze zemí Maghrebu ve francouzské společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Šerá, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 29. 1. 2013
   The subject of this thesis is the question of immigration in contemporary (Western) European societies which is treated by detailed exposition of the concrete historical case of immigration from the Maghreb countries ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV