• Alternativní matematické základy pravděpodobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Bártek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
  • Blackovy-Scholesovy modely oceňování opcí 

   Defence status: DEFENDED
   Čekal, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   Název práce: Blackovy-Scholesovy modely oceňování opcí Autor: Martin Čekal Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Matematicko-fyzikální ...
  • Continuous Time Linear Quadratic Optimal Control 

   Defence status: DEFENDED
   Vostal, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Podáváme řešení problému adaptivního ergodického stochastického optimálního řízení kdy je budícím procesem frakcionální Brownův pohyb s Hursto- vým parametrem H > 1/2. Předkládáme vzorec pro výpočet optimálního zpět- ...
  • Filtering for Stochastic Evolution Equations 

   Defence status: DEFENDED
   Kubelka, Vít (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   Filtering for Stochastic Evolution Equations Vít Kubelka Doctoral thesis Abstract Linear filtering problem for infinite-dimensional Gaussian processes is studied, the observation process being finite-dimensional. Integral ...
  • Filtering for Stochastic Evolution Equations 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kubelka, Vít (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 10. 2020
   Filtrace stochastických evolučních rovnic Vít Kubelka Disertační práce Abstrakt Práce se zabývá problémem lineární filtrace nekonečně-rozměrných gau- ssovských procesů při konečně-rozměrném pozorování. Jsou zde odvozeny ...
  • Fractional Brownian Motion in Finance 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tato práce se zabývá stochastickým integrálem vůči gaussovským procesům, které se dají vyjádřit ve tvaru Bt = t 0 K(t, s)dWs, kde W je Wienerův proces a K je kvadraticky integrovatelné volterrovské jádro. Tyto procesy ...
  • Frakcionální Brownův pohyb 

   Defence status: DEFENDED
   Rubín, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   Frakcionální Brownův pohyb je netriviálním zobecněním standardního Brownova pohybu (Wienerova procesu). Upouští od nezávislosti přírůstků, závislost je naopak kontrolována Hurstovým indexem. Práce se zabývá důkazy vlastností ...
  • Frakcionální Lévyho proces 

   Defence status: DEFENDED
   Kislinger, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Frakcionální Lévyho proces je relativně mladý pojem ze stochastické analýzy. Své využití má především ve fyzice, ale také ve financích, kde s jeho pomocí mohou být modelovány například ceny opcí. Frakcionální Lévyho proces ...
  • Gaussovský šum a jeho aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Šnupárková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
  • Geometrický Brownův pohyb v Hilbertově prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Bártek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   The present work describes the relation between solutions of a special kind of nonlinear stochastic partial differential equation with multiplicative noise, driven by fractional Brownian motion (fBm), and the solutions of ...
  • Geometrický frakcionální Brownův pohyb 

   Defence status: DEFENDED
   Janák, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Kalman-Bucy Filter in Continuous Time 

   Defence status: DEFENDED
   Týbl, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   V předložené diplomové práci je studován problém lineární filtrace gaus- sovského signálu v konečně-dimenzionálních prostorech. Užijeme rovnice Kal- manova typu pro odvození spojité závislosti filtru na signálu. Dále ukážeme ...
  • Markovské semigrupy 

   Defence status: DEFENDED
   Žák, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 5. 2012
   V předložené práci studujeme existenci periodického řešení nekonečně rozměrné stochas- tické rovnice s periodickými koeficienty řízené Cylindrickým Wienerovým procesem. Užitá teorie nekonečně rozměrných stochastických ...
  • Optimal control of Lévy-driven stochastic equations in Hilbert spaces 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   Controlled linear stochastic evolution equations driven by Lévy processes are studied in the Hilbert space setting. The control operator may be unbounded which makes the results obtained in the abstract setting applicable ...
  • Ornsteinův-Uhlenbeckův most 

   Defence status: DEFENDED
   Janák, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   In the Thesis we study the Ornstein-Uhlenbeck Bridges. First, we recall the notion of the fractional Brownian motion and introduce stochastic integral of a deterministic function with respect to (fBm). We summarize the ...
  • Parameter Estimation in Stochastic Differential Equations 

   Defence status: DEFENDED
   Pacák, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   V diplomové práci je studován problém odhadu parametru ve stochastických difer- enciálních rovnicích. Jsou uvažovány lineární rovnice řízené volterrovským procesem. Nejprve jsou uvedeny vlastnosti volterrovského procesu a ...
  • Riemannův-Liouvilleův integrál, frakcionální derivace a jejich využití v teorii pravděpodobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kršek, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   Frakcionální derivace a integrál v jistém smyslu zobecňují pojmy derivace a integrálu z klasického kalkulu. S jejich využitím se dá integrál b a f(x) dg(x) na omezeném intervalu definovat pro velkou třídu integrandů f a ...
  • Semilinear stochastic evolution equations 

   Defence status: DEFENDED
   Kršek, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Stochastické parciální diferenciální rovnice nachází uplatnění v řadě aplikovaných oblastí matematiky, jako například ve fyzice nebo finanční matematice. Velkou část těchto rovnic tvoří lineární rovnice s aditivním šumem. ...
  • Spojité modely trhu so stochastickou volatilitou 

   Defence status: DEFENDED
   Petrovič, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Vilela Mendes et al. (2015), based on the discovery of long-range dependence in the volatility of stock returns, proposed a stochastic volatility continuous mar- ket model where the volatility is given as a transform of ...
  • Stochastic Differential Equations with Gaussian Noise 

   Defence status: DEFENDED
   Janák, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 9. 2018
   Název práce: Stochastické diferenciální rovnice s Gaussovským šumem Autor: Josef Janák Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Katedra ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV