• Analýza krajských zdravotních plánů a koncepcí se zvláštním zaměřením na populační prevenci 

   Defence status: DEFENDED
   Šedo, Jiří (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
  • Analýza možností poporodního značení novorozenců jako prevence jejich záměny 

   Defence status: DEFENDED
   Kofroň, Ladislav (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 6. 2009
   Téma své diplomové práce Analýza možností poporodního značení novorozenců jako prevence jejich záměny jsem si vybral na základě aktuálnosti této problematiky a mého zájmu o ni. Nejkrásnější okamžik v životě matky je narození ...
  • Analýza rizik při poskytování zdravotní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Kocourová, Eliška (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
  • Bezpečí komunikace s cizinci ve zdravotnických zařízeních 

   Defence status: DEFENDED
   Wiltavský, Radek (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Tématem této bakalářské práce je "Bezpečí komunikace s cizinci ve zdravotnických zařízeních". Úkolem bylo zjistit, jakým způsobem mají vybraná zdravotnická zařízení zajištěnou komunikaci s pacientem - cizincem. Hlavní ...
  • Dodržování standardu mytí rukou u zdravotníků 

   Defence status: DEFENDED
   Fílová, Simona (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 7. 2009
  • Organizační, etické a právní otázky nezahajování resuscitace 

   Defence status: DEFENDED
   Čepelík, Martin (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
  • Praktická aplikace mezinárodního protokolu prevence stranové záměny v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Hoplíček, Jan (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
   V průběhu mého studia na 3.lf UK jsem s přibývajícími semestry a stážemi na klinických pracovištích stále více inklinoval k chirurgickým oborům. Každý medik stane v průběhu studia před otázkou, který obor si nakonec vybere ...
  • Právní úprava vlastnických vztahů k ostatkům lidského těla - prevence forensní odpovědnosti v medicíně 

   Defence status: DEFENDED
   Brabec, Karel (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 12. 6. 2009
   Téma své diplomové práce "Právní úprava vlastnických vztahů k ostatkům lidského těla - prevence forenzní odpovědnosti v medicíně" jsem si vybral především v souvislosti s výstavou Bodies… The Exhibition, která se konala v ...
  • Prevence jazykových bariér při poskytování zdravotní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Elbertová, Zuzana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 9. 2009
   Mění se svět kolem nás, mění se i medicína. Přicházejí nové nemoci, do praxe jsou uváděny nové léky a léčebné postupy a i vztah mezi lékařem a pacientem se mění. Nastává posun od paternalistického přístupu k partnerskému ...
  • Prevence poškození pacientů záměnou podaných léků 

   Defence status: DEFENDED
   Ratzová, Hana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Diplomová práce mapuje nejdůležitější problematické oblasti bezpečí poskytované péče, zejména v souvislosti s podáváním léků. V obecné části práce jsou popsána rizika spojená s podobnými názvy léčiv, užíváním koncentrovaných ...
  • Prevence poškození vývoje dítěte veganskou stravou 

   Defence status: DEFENDED
   Bejlková, Zuzana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 11. 2008
   V současné době se stále častěji setkáváme s alternativními přístupy k výživě. Mezi tyto směry patří také vegetariánství a jeho formy, kam patří i veganství. Vegani, striktní vegetariáni, odmítají konzumaci potravin ...
  • Prevence sebepoškození u hospitalizovaných pacientů v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Necid, Petr (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
   Cílem této diplomové práce je prozkoumání situace prevence sebepoškození u hospitalizovaných pacientů. Práce je založena na anonymním dotazníkovém průzkumu ve vybraných psychiatrických zařízeních. Pouze 50 % zařízení má ...
  • Prevence stranové záměny v chirurgii 

   Defence status: DEFENDED
   Kocourek, Tomáš (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 2. 2. 2006
  • Prevence stranových záměn u ortopedických operací 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
   Cíl: Hlavním cílem práce byla analýza preventivních opatření v oblasti stranových záměn v českých nemocnicích a jejich porovnání s úrovní prevence v sousedních zemích. Metodika: Rozeslali jsme anonymní dotazníky do nemocnic ...
  • A summary on self injury 

   Defence status: DEFENDED
   Bogseth, Arnhild Osteraas (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 4. 2010
   Self injury is a common problem in our society today. A large percentage of adolescents engage in this behavior and health care workers will most probably meet some of these as patients at some point in their career. There ...
  • Syndrom mateřské fenylketonurie - prevence poškození plodu 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Miroslav (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 1. 2006
  • Vybrané aspekty prevence nemocničních nákaz v akutní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskalová, Veronika (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV