• Astrid Lindgrenová: Bratři Lví srdce, Literární dílo cestami dramatické výchovy 

   Havlíčková, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 5. 2008
   Diploma work is intented on evaluation literatury work of The Brothers Lionheart, looking for (and finding) ways that the work is possible to compile by methods of dramatic education and shift contents into experience of ...
  • Cesta k literatuře prostředky dramatické výchovy 

   Mrázová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 1. 2006
   Z různých teorií o úloze dramatické výchovy jako metody při vyučování nejen na uměleckých, ale na základních školách vůbec, vyplývá, že by mohla být úspěšně použita při výuce. Úkolem této práce bylo její metody vyzkoušet ...
  • Cesty dětského recitátora na 1. stupni ZŠ 

   Čurdová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Teoretická část diplomové práce je zaměřena na analyzování jednotlivých oblastí a pojmů souvisejících s dětskou recitací se zřetelem na 1. stupeň základní školy. V první polovině praktické části jsou metodou řízeného ...
  • Čínská pohádka metodami dramatické výchovy 

   Stejskalová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 5. 2009
   Diplomová práce je zaměřena na pohádky, jejich rozdělení, dotýká se také významu pohádek pro děti, jaká témata a postavy pohádka nabízí. Dále je práce zaměřena na specifika čínské pohádky a jak lze prostřednictvím dramatických ...
  • Divadelní představení pro děti předškolního věku 

   Řemínková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Divadelní představení pro děti předškolního věku Diplomová práce 2012 Stěžejním tématem diplomové práce jsou divadelní představení pro děti. Konkrétněji se zaměřuje na mládež předškolního věku. Část teoretická nastiňuje ...
  • Dramatická výchova - výchova člověka? Dramatická výchova - příprava herce? 

   Klinecká, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Tato práce se zabývá úlohou divadelního umění v oboru dramatické výchovy. Označuje styčné body rozvoje uměleckého (divadelního) a osobnostně sociálního, psychologického. Obsahuje analýzu teoretického zázemí oboru dramatická ...
  • DRAMATICKÁ VÝCHOVA A ROZVOJ MORÁLNÍHO VĚDOMÍ ŽÁKŮ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 

   Zoubková, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Tato diplomová práce se věnuje rozvoji morálního vědomí žáků prvního stupně základních škol. Zaměřuje se především na možnosti rozvoje morálního vědomí žáků v hodinách dramatické výchovy, případně při využití jednotlivých ...
  • Dramatická výchova jako metoda projekt. vyučování 

   Stoklasová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   My diploma work is ment to introduce the method of drama education in group works on the first level of primary school. I present the outcome of a project of pupils who had drama education at first class. In this project ...
  • Dramatická výchova jako nástroj k poznávání historického dědictví hlavního města Prahy 

   Čechová, Květoslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 1. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá dramatickou výchovou a jejím využitím jako nástroje pro výuku historických témat spojených s Prahou a jejími památkami. Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části. V teoretické části ...
  • Dramatická výchova jako nástroj k poznávání historického dědictví hlavního města Prahy 

   Čechová, Květoslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá dramatickou výchovou a jejím využitím jako nástroje pro výuku historických témat spojených s Prahou a jejími památkami. Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části. V teoretické části ...
  • Dramatická výchova jako podpora sociálního klimatu třídy se zaměřením na kooperaci žáků 

   Špalová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
   The diploma thesis is focused on development of cooperative skills within one selected class of elementary school, which lead to improved climate class. To meet the objektive of choosing tools drama education, its methods ...
  • Dramatická výchova v programech primární prevence 

   Hejzlarová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The thesis deals with the preventive programs that would possibly include some methods used in drama education. Its goal is to survey the possibilities that come out of such interconnection. The main task of the thesis is ...
  • Dramatická výchova v rámci dlouhodobého projektu 

   Talpová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Diplomová práce je zaměřena na využití dramatické výchovy při vyučování projektovou metodou. V teoretické části se zaobírá terminologií projektového vyučování, jeho historií, metodami, možnostmi využití, přednostmi a ...
  • Dramatickovýchovný projekt - Hobit 

   Schwarzová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 5. 2007
   Je mnoho dětí, které nečtou a ani číst nechtějí. Dramatická výchova a literatura mají k sobě blízko. Dramatická výchova může z literatury čerpat a k literatuře nás přivést. Já se ve své práci snažím tuto cestu naplnit. ...
  • Fotografie a dramatická výchova 

   Bendová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Diplomová práce je zaměřena na fotografii, stručně na její historii a vývoj, na vztah fotografie s výtvarným uměním a dramatickou výchovou. Dále je práce zaměřena na vztah dítěte k fotografii a na její možnosti ve vyučování. ...
  • Handicapovaný hrdina dětské literatury jako námět pro lekce dramatické výchovy 

   Schambergerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   This thesis deals with the problem of handicapped individual in children's literature as a subject for drama education. The diploma thesis has two parts. In the first theoretical part, I dealt with the issue of handicap, ...
  • Hra v roli ve spontánních činnostech dětí předškolního věku 

   Luňáková, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Diplomová práce se zabývá v rovině teoretické i praktické hrou v roli ve spontánních činnostech dětí předškolního věku. Na mysli mám hry a činnosti, kdy dítě není nijak organizováno, ani vedeno a má možnost se svobodně ...
  • Imerzivní divadlo: imerze a její specifické rysy v divadelní inscenaci 

   Loužný, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
  • Iva Procházková: literární dílo metodami dramatické výchovy 

   Vágnerová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou žáků mladšího školního věku z hlediska vývojové psychologie a vzájemného vztahu žáků této věkové kategorie a čtenářství. Významnou částí diplomové práce jsou ...
  • Japonské pohádky a jejich využití v dramatické výchově 

   Hanáková, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   The diploma thesis deals with the application of Japanese fairy tales in drama education lessons at Primary school. The goal of the thesis is to consider the suitability of Japanese fairy tales in the drama education ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV